Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7451

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
26-11-2010
Datum publicatie
15-12-2010
Zaaknummer
24-001561-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof is van oordeel dat, gezien het arrest van de Hoge Raad van 16 juni 2008, overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Het hof wijst de zaak terug naar de rechtbank Groningen om op de bestaande inleidende dagvaarding opnieuw recht te doen, met inachtneming van ’s hofs arrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001561-08

Parketnummer eerste aanleg: 18-673003-08

Arrest van 26 november 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 30 mei 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1980] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. M.H. Heeg, advocaat te Groningen.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Groningen heeft bij het vonnis het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van verdachte.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Hij heeft dit hoger beroep aan verdachte doen betekenen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de eerste rechter zal vernietigen en de zaak zal terugverwijzen naar de rechtbank om aldaar te worden berecht en afgedaan.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 6 november 2001 tot en met 2 juni 2004 in de gemeente(n) [gemeente 1] en/of [gemeente 2] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer andere(n), althans alleen, een formulier van de Kamer van Koophandel, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en of zijn mededader(s) op een formulier (ondertekend op 6 november 2001) van de Kamer van Koophandel, vestiging Meppel ('Inschrijving functionaris voor een rechtspersoon') valselijk vermeld dat hij, verdachte, vanaf 1 oktober 2001 bestuurder en directeur was van [bedrijf 1] en/of dat hij, verdachte, alleen bevoegd was; zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 23 juni 2005 in de gemeente(n) [gemeente 3] en/of [gemeente 4] en/of [gemeente 5] en/of [gemeente 6] en/of [gemeente 1] en/of eldersin Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, althans deel heeft uitgemaakt van, een groep samenwerkende personen en/of rechtspersonen - waarvan deel uitmaakten, behalve verdachte, [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 2] en/of de eenmanszaak [bedrijf 3] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 1] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 5] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 4] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 8] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 6] en/of de besloten vennootschap [bedrijf 7] en/of één of meer andere(n) en welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk oplichting en/of valsheid in geschrifte en/of witwassen.

De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging

In haar vonnis van 30 mei 2008 heeft de rechtbank vastgesteld dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) dermate is overschreden dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard dient te worden in de vervolging.

Het hof is van oordeel dat, gezien het arrest van de Hoge Raad van 16 juni 2008, overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie, ook niet in uitzonderlijke gevallen.

De verdediging heeft er voorts op gewezen dat van een eerlijk proces geen sprake meer kan zijn nu daarvoor het horen van getuigen noodzakelijk zal zijn en de beoogde getuigen door het tijdsverloop niet meer zullen weten wat de precieze toedracht van het een en ander is geweest.

Ook dit verweer kan, hetzij op zich hetzij in samenhang met het undue-delay-verweer bezien, niet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

In zijn algemeenheid geldt dat het de strafrechter niet is toegestaan vooruit te lopen op de inhoud van de getuigenverklaringen. Niet valt in te zien waarom dat in dit geval anders is. Het is aan de rechter die te zijner tijd over de zaak moet beslissen om de eventuele getuigenverklaringen, mede in aanmerking genomen het tijdsverloop, op waarde te schatten.

Nu in de hoofdzaak niet door de rechtbank is beslist, het onderzoek daarvan gevolg moet zijn van de vernietiging van het vonnis en terugverwijzing naar de rechtbank Groningen door de verdachte ter terechtzitting is verlangd, zal het hof de zaak terugverwijzen naar die rechtbank.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging;

wijst de zaak terug naar de rechtbank Groningen om op de bestaande inleidende dagvaarding opnieuw recht te doen, met inachtneming van 's hofs arrest.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. K.J. van Dijk, voorzitter, mr. W. Foppen en mr. P. Greve, in tegenwoordigheid van H. Pool als griffier, zijnde mr. Van Dijk voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.