Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO6436

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
26-11-2010
Datum publicatie
06-12-2010
Zaaknummer
24-001346-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof verwerpt de verweren van de verdediging en veroordeelt verdachte wegens verkrachting, meermalen gepleegd, onttrekking van een minderjarige aan het gezag en het bezit van kinderporno, meermalen gepleegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren. Daarbij legt het hof aan verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege op.

Voorts beslist het hof op de in beslag genomen goederen en de vordering van de benadeelde partij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001346-10

Parketnummer eerste aanleg: 17-880512-09

Arrest van 26 november 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van

18 mei 2010 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1959] te [geboorteplaats],

thans ingeschreven staand en verblijvende in de Penitentiaire Inrichting Noord, gevangenis De Marwei te Leeuwarden, [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. T. Akkerman, advocaat te Joure.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis ter zake van de onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde misdrijven veroordeeld tot een straf, heeft maatregelen opgelegd en heeft een beslissing genomen over de vordering van de benadeelde partij en de in beslag genomen goederen, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek van de tijd die verdachte heeft doorgebracht in verzekering en in voorlopige hechtenis. Voorts heeft zij gevorderd dat het hof hem de maatregel terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege zal opleggen. Daarnaast heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de vordering van de benadeelde partij zal toewijzen en de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen. Tot slot heeft ze gevorderd dat het hof de in beslag genomen camera en computer zal teruggeven aan verdachte en de overige in beslag genomen goederen verbeurd zal verklaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

hij op of omstreeks 05 november 2009, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], meermalen, althans eenmaal, (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) een persoon genaamd [slachtoffer] (geboren op [1993]) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (telkens) (onder meer) zijn vinger(s) en/of (een) vibrator(s) in de anus en/of vagina van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht en/of zijn penis en/of tong in de mond van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat verdachte (onder meer) die [slachtoffer] heeft meegenomen naar de zolder van zijn woning (welke duidelijk voor seksuele activiteiten was ingericht) en/of aldaar het luik van de zolder heeft afgesloten en/of voor die [slachtoffer] is gaan staan (zodat ze niet weg kon komen) en/of (telkens) die [slachtoffer] op/tegen haar vagina en/of benen en/of elders op/tegen het lichaam heeft geslagen en/of (telkens) haar benen uit elkaar heeft geduwd en/of uiteen heeft gehouden en/of (telkens) in de benen en/of rug van die [slachtoffer] heeft geknepen en/of (telkens) het lichaam van de [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of vastgehouden en/of (telkens) die [slachtoffer] in diverse posities heeft gedwongen en/of gemanoeuvreerd en/of (aldus) (telkens) met gebruikmaking van zijn lichamelijk en/of psychisch overwicht op die [slachtoffer] (onder meer door het leeftijdsverschil en/of zijn, verdachtes, overheersende en/of dwingende karakter) en/of met gebruikmaking van de omstandigheid dat die [slachtoffer] zich in een vreemde omgeving bevond waar zij niemand kende en niet wist waar zij heen kon en/of door zijn kennelijke bedoelingen een dermate bedreigende situatie voor die [slachtoffer] heeft gecreëerd dat zij zich (telkens) niet of niet voldoende kon verzetten tegen en/of onttrekken aan voornoemde seksuele handelingen en/of (aldus) (telkens) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 05 november 2009, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], meermalen, althans eenmaal, (telkens) met [slachtoffer] (geboren op [1993]), die (telkens) de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (onder meer) (telkens) zijn vinger(s) en/of (een) vibrator(s) in de anus en/of vagina van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht en/of zijn penis en/of tong in de mond van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht;

2.

hij in of omstreeks de periode van 5 november 2009, te [plaats], althans in de gemeente [gemeente] en/of te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of elders in Nederland, opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer], geboren op [1993], heeft onttrokken aan het wettig over haar gesteld gezag (te weten het gezag van haar ouder(s)), door (onder meer) die minderjarige buiten medeweten van eerdergenoemde ouder(s) naar hem af te laten reizen op een wijze waarop zij niet traceerbaar en/of herkenbaar zou zijn voor de ouders en/of politie en/of anderen (door (onder meer) die minderjarige de opdracht te geven haar treinkaartje contant te betalen en niet te pinnen en/of een muts op te zetten) en/of (vervolgens)

- die minderjarige mee te nemen naar zijn woning en/of die minderjarige via de achterkant zijn huis in te laten gaan en/of in de woning de gordijnen te sluiten (zodat niemand zou zien dat die minderjarige zich bij hem, verdachte, bevond) en/of

- de GSM van die minderjarige uit te (laten) zetten (zodat die niet te peilen en/of te traceren was) en/of (vervolgens)

- die minderjarige gedurende lange, althans enige tijd buiten medeweten van eerdergenoemde ouder(s) in zijn woning te laten verblijven en/of (aldus) die minderjarige buiten het zicht en/of bereik en/of invloedssfeer van eerdergenoemde ouder(s) te houden en/of bij die ouder(s) weg te houden;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 9 februari 2010, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente] en/of te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, ((een) gegevensdrager(s) bevattende) een of meer afbeelding(en) en/of filmfragment(en) (te weten ((een) harde schij(f)(ven) bevattende) een of meer foto(s) en/of filmpje(s)) in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s) en/of een dildo) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt ((onder meer) (een) film(s) genaamd: "[bestandsnamen]") en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen en/of tussen de billen (laten) houden van de stijve penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

((onder meer) (een) (animatie)foto(s) genaamd [namen].jpg" en/of (een) film(s) genaamd "[namen].mpg") en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden ((onder meer) (een) foto(s) genaamd "[bestandsnamen]").

Bewijsoverweging ter zake van het onder 1 primair ten laste gelegde

Voor een bewezenverklaring ter zake van de onder 1 primair ten laste gelegde verkrachting dient er sprake te zijn geweest van dwang. De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting van het hof betoogd dat hiervan geen sprake was.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Vooropgesteld dient te worden dat verdachte, naar het hof ter zitting zelf heeft waargenomen, een forse man is met een krachtige stem. Hierdoor had verdachte een duidelijk fysiek overwicht over de toen 15 jarige [slachtoffer]. Deze [slachtoffer] had ten tijde van het ten laste gelegde psychische problemen, en was daarvoor in behandeling. Verdachte was hiervan op de hoogte. Ter terechtzitting van het hof heeft verdachte verklaard dat hij wist dat [slachtoffer] "niet lekker in haar vel zat?. Voorts heeft verdachte tijdens zijn verhoor bij de politie verklaard dat [slachtoffer] onderdanig ingesteld was en zo verlegen dat ze bijna niet durfde te praten. [slachtoffer] bevond zich op dat moment in een kwetsbare positie, doordat zij van huis was weggelopen omdat zij ruzie met haar ouder(s) had. Gelet hierop had verdachte naast het eerdergenoemde fysieke overwicht, tevens een psychisch overwicht op [slachtoffer].

Uit de verklaringen van verdachte en [slachtoffer] valt de volgende gang van zaken af te leiden. Voorafgaand aan de ten laste gelegde feiten vond er SMS contact plaats tussen verdachte en [slachtoffer]. [slachtoffer] stuurde verdachte onder meer driemaal een SMS waarin ze verdachte verzocht geen "enge dingen" met haar te doen wanneer ze bij hem thuis zal komen. Verdachte reageerde hierop onder andere met een SMS met de tekst: "Free will only. We gaan het gezellig maken. Als je weg wilt zal ik je geen strobreed in de weg leggen. Als je beter denkt te kunnen krijgen moet je dat gewoon doen. Ontspan je een beetje, ik zorg goed voor je."

Verdachte heeft [slachtoffer] bij een treinstation opgehaald en haar meegenomen naar zijn woning. Op de zolder van de woning is verdachte (bijna) meteen nadat beiden daar waren aangekomen begonnen met het losknopen van het vest van [slachtoffer]. Hij voelde aan de borsten van [slachtoffer] en begon haar broek los te knopen. [slachtoffer] gaf aan dit niet te willen door haar handen op de sluiting van de broek te houden. Verdachte pakte echter met één hand haar beide handen vast en deed met de andere hand haar broek uit. [slachtoffer] heeft meermalen aangegeven dat ze de ten laste gelegde handelingen niet wilde ondergaan. Verdachte heeft onder andere de benen van [slachtoffer] uit elkaar gedrukt en haar, toen ze haar benen weer bij elkaar deed, op haar vagina geslagen. Ook hield verdachte zijn arm om [slachtoffer] heen zodat zij niet weg kon lopen en kneep hij [slachtoffer] wanneer ze geen uitvoering gaf aan zijn instructies. Daarbij had verdachte de toegang tot de trap naar beneden afgesloten. Verdachte heeft tijdens het politieverhoor verklaard dat hij hoorde hoe [slachtoffer] "nee" zei en meermalen haar billen bij elkaar hield. Verdachte trok dan, volgens eigen verklaring met enige kracht, haar billen uit elkaar. Hij voelde hoe [slachtoffer] weerstand bood, maar ging toch door met de seksuele handelingen.

Gelet op het bovenstaande komt het hof komt tot het oordeel dat verdachte [slachtoffer] heeft gedwongen seksuele handelingen te ondergaan. Hij heeft zijn lichamelijke en fysieke overwicht ingezet om met [slachtoffer] seksuele handelingen te kunnen verrichten. Hij heeft misbruik gemaakt van een minderjarig meisje in een kwetsbare positie. [slachtoffer] heeft meermalen aangegeven de seksuele handelingen niet te willen ondergaan; verdachte ging toch door. [slachtoffer] de door verdachte gewenste seksuele handeling niet verrichtte, dwong hij haar door het gebruik van kracht en geweld. Derhalve is er, anders dan door de raadsman betoogd, wel degelijk sprake van dwang en kan het ten laste gelegde onder 1 primair, nu ook aan de overige bestanddelen en elementen is voldaan, bewezen worden verklaard.

Bewijsoverweging ter zake van het onder 2 ten laste gelegde

De raadsman heeft ter terechtzitting van het hof betoogd dat het voor een bewezenverklaring van het onder 2 ten laste gelegde, het onttrekken van een minderjarige aan het wettig gezag, vereist is dat verdachte een beslissende invloed moet hebben gehad op de onttrekking. Dit was niet het geval, aldus de raadsman, en verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Met betrekking tot de beoordeling van de 'onttrekking' is het van belang of verdachte in zodanige mate heeft bijgedragen aan de scheiding tussen de minderjarige en haar ouders, waardoor deze buiten het gezag van haar ouders kwam te verkeren, dat kan worden gezegd dat de verdachte die minderjarige aan het wettig gezag heeft onttrokken.

Verdachte heeft [slachtoffer] ervan overtuigd naar hem toe te komen toen zij zich in een kwetsbare positie bevond en van huis wilde weglopen. Hij heeft haar SMS berichten gestuurd met daarin teksten gericht tegen de ouders van [slachtoffer] en hij heeft haar middels SMS berichten overgehaald naar zijn woning te komen. Daarbij heeft hij die [slachtoffer] van instructies voorzien over de reis die zij moest maken om bij verdachte te komen. Tevens heeft hij [slachtoffer] tips gegeven hoe de door haar afgelegde route ontraceerbaar zou blijven en ze onherkenbaar zou zijn voor beveiligingscamera's. Hij heeft haar van het station gehaald, haar de instructie gegeven haar mobiele telefoon uit te zetten zodat ze niet peilbaar zou zijn en haar meegenomen naar zijn woning.

Het hof is van oordeel dat verdachte hiermee in zodanige mate heeft bijgedragen aan de scheiding tussen [slachtoffer] en haar ouders, dat hij de minderjarige [slachtoffer] aan het wettig gezag heeft onttrokken. Verdachte heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin [slachtoffer] verkeerde en heeft haar ervan overtuigd naar zijn woning te komen. Dat het initiatief niet bij verdachte lag, doet aan het voorgaande niet af.

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman en acht het ten laste gelegde onder 2 wettig en overtuigend bewezen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

1. primair

hij op 05 november 2009, te [plaats], in de gemeente [gemeente], meermalen, telkens door geweld of andere feitelijkheden telkens een persoon genaamd [slachtoffer], geboren op [1993], heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte

zijn vingers en/of vibrators in de anus en/of vagina van die [slachtoffer] gebracht en zijn penis en tong in de mond van die [slachtoffer] gebracht, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkheden hierin dat verdachte die [slachtoffer] heeft meegenomen naar de zolder van zijn woning en aldaar het luik van de zolder heeft afgesloten en voor die [slachtoffer] is gaan staan (zodat ze niet weg kon komen) en die [slachtoffer] tegen haar vagina en benen heeft geslagen en haar benen uit elkaar heeft geduwd en uiteen heeft gehouden en in de benen en rug van die [slachtoffer] heeft geknepen en het lichaam van de [slachtoffer] heeft vastgepakt en vastgehouden en die [slachtoffer] in diverse posities heeft gedwongen en aldus met gebruikmaking van zijn lichamelijk en psychisch overwicht op die [slachtoffer] (onder meer door het leeftijdsverschil) en met gebruikmaking van de omstandigheid dat die [slachtoffer] zich in een vreemde omgeving bevond waar zij niemand kende en niet wist waar zij heen kon en een dermate bedreigende situatie voor die [slachtoffer] heeft gecreëerd dat zij zich niet of niet voldoende kon verzetten tegen of onttrekken aan voornoemde seksuele handelingen en aldus telkens voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

2.

hij op 5 november 2009, te [plaats], in de gemeente [gemeente], opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer], geboren op [1993], heeft onttrokken aan het wettig over haar gesteld gezag (te weten het gezag van haar ouders), door onder meer die minderjarige buiten medeweten van de ouders naar hem af te laten reizen op een wijze waarop zij niet traceerbaar en herkenbaar zou zijn voor anderen door

- die minderjarige mee te nemen naar zijn woning en die minderjarige via de achterkant zijn huis in te laten gaan en in de woning de gordijnen te sluiten zodat niemand zou zien dat die minderjarige zich bij hem, verdachte, bevond en

- de GSM van die minderjarige uit te laten zetten zodat die niet te peilen of te traceren was en

- die minderjarige gedurende enige tijd buiten medeweten van de ouders in zijn woning te laten verblijven en aldus die minderjarige buiten het zicht en bereik en invloedssfeer van de ouders te houden en bij die ouders weg te houden;

3.

hij in de periode van 1 januari 2009 tot en met 5 november 2009, te [plaats], in de gemeente [gemeente], een gegevensdrager bevattende afbeeldingen en filmfragmenten, te weten een harde schijf bevattende foto's en filmpjes in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit

- het vaginaal of anaal penetreren met een dildo door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

film genaamd: "[...].mpg" en

- het laten vasthouden en in de mond laten nemen en tussen de billen laten houden van de stijve penis van een volwassen man door personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt animatiefoto's genaamd "[bestandsnamen].mpg" en

- het geheel naakt laten poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose van die personen nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden foto's genaamd "[bestandsnamen].jpg".

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

1. primair

verkrachting, meermalen gepleegd;

2.

opzettelijk onttrekken van een minderjarige aan het wettig over hem gesteld gezag;

3.

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid

Door psychiater P.A. de Mon is op 10 april 2010 gerapporteerd omtrent de persoon van verdachte. Deze rapportage houdt - onder meer - in:

Bij betrokkene is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, namelijk een gemengde persoonlijkheidsstoornis met narcistische en antisociale trekken. Gezien de duurzaamheid van de diagnose persoonlijkheidsstoornis was hier ook sprake van ten tijde van het ten laste gelegde.

Door de persoonlijkheidsstoornis, die bij betrokkene in ernstige mate aanwezig is, is hij zeer egocentrisch ingesteld en is hij gericht op directe behoeftebevrediging waarbij een ander verwordt tot een instrument om in zijn behoeften te voorzien, zonder dat hij in staat is om rekening met die ander te houden dan wel de grenzen van die ander te respecteren.

Daarnaast is, als gevolg van de persoonlijkheidsstoornis, de impulscontrole zeer gebrekkig ontwikkeld waardoor betrokkene weinig grip heeft op zijn gedrag en de gevolgen van zijn gedrag in beperkte mate kan overzien. Door de lacunaire gewetensfunctie wordt de toch al gebrekkig impulscontrole nog gebrekkiger omdat er nauwelijks enige bijsturing van de impulsen vanuit het lacunaire geweten te verwachten is.

Onafhankelijk van de aanwezige persoonlijkheidsstoornis, is betrokkene in de periode voorafgaande en ten tijde van het ten laste gelegde berekenend te werk gegaan. Het ten laste gelegde kan dan slechts ten dele uit de persoonlijkheidsstoornis verklaard worden. Betrokkene dient dan ook met betrekking tot het ten laste gelegde, indien bewezen, als licht tot verminderd toerekeningsvatbaar beschouwd te worden.

Door psycholoog J. Heerschop is op 21 april 2010 gerapporteerd omtrent de persoon van verdachte. De rapportage houdt - onder meer - in:

Bij betrokkene is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens die zich in diagnostische zin laat omschrijven als een ongedifferentieerde persoonlijkheidsstoornis met narcistische en borderline trekken. De genoemde stoornis was aanwezig ten tijde van het ten laste gelegde. De aanwezige stoornis beperkte betrokkene in zijn keuzevrijheid tot handelen. Echter, hoewel de stoornis grotendeels verklarend is voor het grensoverschrijdende gedrag van betrokkene, was hij wel goed op de hoogte van het feit dat hij seksueel contact had met een minderjarige. In de manier hoe hij de minderjarige naar zijn huis haalde, toonde hij zich berekenend. Hij probeerde de kans dat hijzelf of de minderjarige getraceerd zou worden zo klein mogelijk te maken. Op basis van bovenstaande adviseert de onderzoeker betrokkene, indien het ten laste gelegde bewezen wordt verklaard, als licht verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen.

Het hof concludeert op basis van het voorgaande dat verdachte ten tijde van de thans bewezen verklaarde feiten lijdende was aan een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. Het hof stelt voorts op basis van de bevindingen van de gedragsdeskundigen in combinatie met verdachtes verklaringen omtrent zijn handelen, afgelegd bij de politie en ter terechtzittingen in eerste en tweede aanleg, vast dat de feiten hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend.

Overige strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft op 5 november 2009 [slachtoffer], destijds 15 jaren oud, meermalen verkracht. Hij heeft hierbij misbruik gemaakt van zijn fysieke en psychische overwicht op de minderjarige en van de kwetsbare positie waarin zij zich op dat moment bevond. Hij heeft haar gedwongen seksuele handelingen te verrichten en te ondergaan. Hij was daarbij volledig gericht op de bevrediging van zijn seksuele behoeften. Door zijn handelwijze heeft de verdachte de lichamelijke en seksuele integriteit van [slachtoffer] in ernstige mate geschonden, hetgeen in het algemeen als zeer ingrijpend wordt ervaren en veelal zeer nadelige psychische gevolgen van mogelijk lange duur met zich brengt, onder meer in de vorm van een verstoring van de psychoseksuele ontwikkeling en van het vertrouwen in anderen.

Verdachte heeft [slachtoffer] overgehaald naar zijn woning te komen door middel van SMS berichten en door het geven van instructies. Verdachte heeft door zijn handelen deze minderjarige aan het wettig over haar gestelde gezag onttrokken. Hij heeft hiermee voor angst en ongerustheid gezorgd bij de ouders van de minderjarige. Bovendien heeft hij hen verhinderd hun wettig gezag aan te wenden ter bescherming van de minderjarige.

Op de computer van verdachte is een aanzienlijke hoeveelheid kinderporno aangetroffen. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen, die voor de vervaardiging van kinderporno in letterlijke zin zijn gebruikt en geëxploiteerd, als gevolg daarvan in tal van opzichten worden beschadigd en nog jaren, zo niet levenslang, de ontwrichtende gevolgen ondervinden van hetgeen zij hebben moeten doorstaan.

Het hof heeft gelet op het de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie van 21 september 2010, waaruit blijkt dat verdachte eerder met justitie in aanraking is geweest.

Bij het bepalen van de straf heeft het hof in aanmerking genomen, dat de feiten verdachte in verminderde mate kunnen worden toegerekend.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat een gevangenisstraf van na te noemen duur een passende en noodzakelijke bestraffing is.

Motivering van de maatregel

Met betrekking tot de op te leggen maatregel overweegt het hof als volgt.

De bewezen verklaarde misdrijven onder 1 primair betreffen telkens verkrachting. Dat is een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van meer dan vier jaren is gesteld.

Behalve hetgeen hiervoor reeds is opgenomen houden de rapportages van de

psychiater P.A. de Mon en de psycholoog J. Heerschop - onder meer - het volgende in:

(De Mon)

Betrokkene is een 50 jarige man met een ernstige persoonlijkheidsstoornis waarbij vooral narcistische en antisociale trekken in het oog springen. Hoewel hij tot zes à zeven jaren geleden getrouwd was met een leeftijdsgenoot, hield hij zich de laatste maanden van zijn huwelijk obsessief bezig met sekssites op internet waar hij vooral belangstelling toonde voor meisjes in de leeftijd van 15 à 16 jaar. Betrokkene heeft vanwege negatieve ervaringen in eerdere relaties het vertrouwen in een gelijkwaardige partnerrelatie verloren. Om toch zijn seksuele lust te kunnen bevredigen en toe te kunnen geven aan zijn narcistische problematiek, is hij zich gaan richten op minderjarige meisjes die hij kan domineren.

Aangezien verdachte geen enkel probleembesef heeft, de gevolgen van zijn seksueel deviante gedrag absoluut niet inziet en hij allerlei irreële opvattingen heeft over het contact met een minderjarige, waardoor zijn seksueel deviante gedrag eerder gestimuleerd dan afgeremd wordt, wordt de kans op recidive als hoog ingeschat.

(Heerschop)

Bij betrokkene is sprake van een persoonlijkheidsstoornis waarbij narcistische trekken op de voorgrond staan. Passend bij deze problematiek is dat hij niet alleen zichzelf voortdurend overschat, maar ook het belang dat hij voor andere mensen heeft. Onderliggend zijn minderwaardigheidsgevoelens aanwezig van waaruit betrokkene op zoek is naar erkenning. Een ander aspect dat voortvloeit uit de persoonlijkheidsstoornis is dat betrokkene egocentrisch in het leven staat, zijn eigen visie en belangen stelt hij centraal. Behoeftes en wensen van de ander zijn daarbij ondergeschikt.

Er is sprake van een hoog recidive risico op een zedendelict. Verder is er sprake van een beperkt zelfinzicht, een gebrekkig empathisch vermogen, zelfoverschatting en cognitieve vervormingen, hetgeen het risico vergroot.

Uit het reclasseringsadvies van 18 februari 2010 omtrent verdachte, uitgebracht door M. van Norde, reclasseringswerker bij Reclassering Nederland, blijkt dat het recidiverisico door de reclassering wordt ingeschat als hoog, gelet op zijn hoge score op de meest delictgerelateerde criminogene factoren, te weten denkpatronen, gedrag en vaardigheden en houding.

Gelet op de informatie uit de voorgaande rapporten met betrekking tot de persoon van verdachte acht het hof het recidiverisico op een zedendelict hoog.

Samenvattend heeft het hof vastgesteld dat bij verdachte ten tijde van het plegen van de hiervoor bewezen verklaarde delicten een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens bestond, waardoor deze hem in verminderde mate kunnen worden toegerekend, dat de onder 1 ten laste gelegde delicten misdrijven betreffen waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van meer dan vier jaren is gesteld en dat het gevaar voor herhaling van een zedendelict hoog is. Het hof is daarom van oordeel dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege eist. Het hof zal deze maatregel dan ook - naast een gevangenisstraf - aan verdachte opleggen.

Onttrekking aan het verkeer

De in beslag genomen harde schijf van de computer dient te worden onttrokken aan het verkeer, omdat het een voorwerp betreft waarmee de bewezen verklaarde feiten onder 3 zijn begaan. De harde schijf is van zodanige aard, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Verbeurdverklaring

Het hof zal de in beslag genomen vibrators en het potje glijmiddel verbeurd verklaren, nu deze voorwerpen, als gezamelijkheid beschouwd, voorwerpen zijn met behulp van welke het bewezen verklaarde feit onder 1 primair is begaan en aan verdachte toebehoren.

Voorts zal het hof de in beslag genomen computer (exclusief de harde schijf) verbeurd verklaren omdat de bewezen verklaarde feiten onder 3 met dit voorwerp zijn begaan en dit voorwerp aan verdachte toebehoort.

Teruggave

Het hof zal de in beslag genomen fotocamera teruggeven aan verdachte nu het belang van de strafvordering zich daartegen niet verzet.

Benadeelde partij

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, dat de benadeelde partij [slachtoffer] zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd, dat de vordering van deze benadeelde partij in eerste aanleg tot een bedrag van € 1000,- is toegewezen en voor het overige niet-ontvankelijk is verklaard en dat deze benadeelde partij zich in het geding in het hoger beroep niet opnieuw heeft gevoegd. Derhalve duurt de voeging ter zake van de in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort tot het bedrag dat in eerste aanleg is toegewezen.

De benadeelde partij heeft door de onder 1 primair bewezen verklaarde feiten rechtstreekse schade geleden, welke schade aan de verdachte kan worden toegerekend. Het hof zal de vordering toewijzen nu deze het hof niet onredelijk of ongegrond voorkomt. De vordering van € 1000,- zal derhalve worden toegewezen.

Gelet op het vorenstaande dient de verdachte, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade van € 1000,- die door de onder 1 primair bewezen verklaarde strafbare feiten is toegebracht en het belang van het slachtoffer ermee is gediend, zal aan de verdachte de verplichting worden opgelegd tot betaling van de Staat van dit schadebedrag ten behoeve van het slachtoffer.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 36f, 37a, 37b, 57, 240b, 242 en 279 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 primair, 2 en 3 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van drie jaren;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat de ter beschikking gestelde van overheidswege zal worden verpleegd;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

- de harde schijf (behorende bij de computer, merk dell Dimension 521);

verklaart verbeurd:

- een vibrator (lichtblauwe kleur, dolfijnmodel);

- een vibrator (zwart-witte kleur);

- een vibrator (witte kleur, groot);

- een vibrator (beige kleur, geribbeld);

- een potje glijmiddel (lichtblauwe kleur);

- een computer (merk/type: Dell Dimension 521, met uitzondering van de harde schijf);

gelast de teruggave aan verdachte van:

- een fotocamera (merk Canon Xcus65);

wijst toe de vordering van de benadeelde partij, [slachtoffer], wonende te [plaats], tot een bedrag van duizend euro;

veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt - tot aan deze uitspraak begroot op nihil - en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte tevens de verplichting op tot betaling aan de Staat van duizend euro ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer], wonende te [plaats];

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van twintig dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J. Hielkema, voorzitter, mr. P. Koolschijn en mr. J.F. Aalders, in tegenwoordigheid van S. van Krugten als griffier, zijnde mr. J.F. Aalders en S. van Krugten buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.