Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO3689

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
28-10-2010
Datum publicatie
11-11-2010
Zaaknummer
24-000421-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof veroordeelt verdachte wegens bedreiging tot een werkstraf van 14 uren. Voorts gelast het hof tenuitvoerlegging van twee de verdachte voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen en bepaalt dat deze worden omgezet naar werkstraffen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000421-10

Parketnummers eerste aanleg: 17-755195-09, 17-756458-05 (tul) en 17-758041-07 (tul)

Arrest van 28 oktober 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 2 februari 2010 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1984] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. T. Akkerman, advocaat te Joure.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en heeft op de vorderingen tot tenuitvoerlegging beslist, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één maand met een proeftijd van twee jaren. Voorts heeft zij gevorderd dat het hof de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke veroordeling met parketnummer 17-756458-05 van één maand gevangenisstraf zal gelasten en deze straf zal omzetten in een werkstraf van 60 uren en dat het hof de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke veroordeling met parketnummer 17-758041-07 van twee weken gevangenisstraf zal gelasten en de straf zal omzetten in een werkstraf van 28 uren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 18 augustus 2009, althans in het jaar 2009, te [plaats], in de gemeente [gemeente], althans in het arrondissement Leeuwarden, [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer] dreigend de woorden toegevoegd: "Ik maak je af." en/of - op de opmerking van die [slachtoffer]: Wanneer hou je eens op!! - "Wanneer jij dood bent.", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

hij op 18 augustus 2009 te [plaats] [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer] dreigend de woorden toegevoegd: "Ik maak je af." en - op de opmerking van die [slachtoffer]: Wanneer hou je eens op!! - "Wanneer jij dood bent.".

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich op 18 augustus 2009, via het chatprogramma MSN, schuldig gemaakt aan bedreiging. Dit feit dient te worden aangemerkt als een serieuze bedreiging van de lichamelijke integriteit van aangeefster.

Het hof heeft gelet op het de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie van 11 augustus 2010, waaruit blijkt dat verdachte eerder wegens strafbare feiten is veroordeeld.

Voorts heeft het hof gelet op een verdachte betreffend reclasseringsadvies

d.d. 29 september 2010 waaruit - voor zover hier van belang - blijkt dat er sprake lijkt te zijn van een voorzichtige positieve ontwikkeling in het leven van verdachte. Verdachte heeft een vaste woonruimte, krijgt woonbegeleiding en er is een plan van aanpak met betrekking tot zijn schulden tot stand gekomen.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat een werkstraf van 14 uren een passende en noodzakelijke bestraffing is. Het hof acht het niet wenselijk dat de (voorzichtige) positieve ontwikkeling in het leven van verdachte wordt doorkruist door een (voorwaardelijke) gevangenisstraf.

Tenuitvoerleggingen

17-756458-05

Bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 28 juni 2006 met parketnummer 17-756458-05 is verdachte onder meer veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van één maand voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Dit vonnis is onherroepelijk geworden op 27 oktober 2006 en de proeftijd is op die datum ingegaan. Bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 5 september 2007 met parketnummer 17-758041-07 is voormelde proeftijd met één jaar verlengd. De officier van justitie heeft op 3 december 2009 gevorderd dat last zal worden gegeven tot tenuitvoerlegging van voormelde gevangenisstraf omdat veroordeelde zich voor het einde van voormelde proeftijd schuldig zou hebben gemaakt aan het tenlastegelegde feit.

Nu gebleken is dat veroordeelde het hiervoor bewezen verklaarde feit heeft begaan vóór het einde van de verlengde proeftijd, zal het hof op grond van het vorenstaande de tenuitvoerlegging van voormelde gevangenisstraf gelasten, met dien verstande dat het hof in plaats van een last tot tenuitvoerlegging van deze straf te geven, een werkstraf van 60 uren subsidiair 30 dagen hechtenis zal gelasten.

17-758041-07

Bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 5 september 2007 met parketnummer 17-758041-07 is verdachte onder meer veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee weken voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Dit vonnis is onherroepelijk geworden op 20 september 2007 en de proeftijd is op die datum ingegaan. De officier van justitie heeft op 3 december 2009 gevorderd dat last zal worden gegeven tot tenuitvoerlegging van voormelde gevangenisstraf omdat veroordeelde zich voor het einde van voormelde proeftijd schuldig zou hebben gemaakt aan het tenlastegelegde feit.

Nu gebleken is dat veroordeelde het hiervoor bewezen verklaarde feit heeft begaan v??r het einde van de proeftijd, zal het hof op grond van het vorenstaande de tenuitvoerlegging van voormelde gevangenisstraf gelasten, met dien verstande dat het hof in plaats van een last tot tenuitvoerlegging van deze straf te geven, een werkstraf van 28 uren subsidiair 14 dagen hechtenis zal gelasten.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14g, 22c, 22d en 285 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van veertien uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van zeven dagen zal worden toegepast;

gelast (in plaats van het geven van een last tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf de veroordeelde voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 28 juni 2006 met parketnummer 17-756458-05) taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van zestig uren met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van dertig dagen zal worden toegepast;

gelast (in plaats van het geven van een last tot tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf de veroordeelde voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 5 september 2007 met parketnummer 17-758041-07) taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van achtentwintig uren met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van veertien dagen zal worden toegepast.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J.H. Bosch, voorzitter, mr. P. Koolschijn en mr. W. Foppen, in tegenwoordigheid van

S. van Krugten als griffier.