Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BN1787

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
19-07-2010
Datum publicatie
20-07-2010
Zaaknummer
24-000699-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid digitaal kinderpornografisch materiaal tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van acht maanden, met een proeftijd van twee jaren met daaraan de bijzondere voorwaarde verbonden dat verdachte zich houdt aan de aanwijzingen van de reclassering, en daarnaast tot een werkstraf van 240 uur, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis.

Hoewel de aard en de ernst van het bewezen verklaarde oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt, zal het hof daartoe - anders dan de rechtbank - niet overgaan. Het gaat om een feit uit 2006-2007 en verdachte is first offender. Van doorslaggevende betekenis voor de bepaling van de strafmodaliteit is echter het gegeven dat verdachte reeds 2,5 jaar op vrijwillige basis in behandeling is bij de Ambulante Forensische Psychiatrie. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou naar het oordeel van het hof het therapeutische proces doorkruisen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000699-09

Parketnummer eerste aanleg: 17-885032-08

Arrest van 19 juli 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 27 februari 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman, mr. H. Anker, advocaat te Leeuwarden.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot straffen en een beslissing genomen over het onder verdachte in beslag genomen voorwerp, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van acht maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Aan die proeftijd zou het hof de bijzondere voorwaarde dienen te verbinden dat verdachte zich houdt aan de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering. Daarnaast heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een werkstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis. Ten slotte heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de onder verdachte in beslag genomen computer verbeurd zal verklaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 16 oktober 2007, althans het jaar 2006 en/of het jaar 2007, te [polaats], in ieder geval in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, een (aantal) gegevensdrager(s), te weten een of meer harde schijf(v)(en) van een of meer personal computer(s) en/of een (aantal) CD(-rom)'s en/of DVD's, bevattende (telkens) één of meer afbeelding(en) ((een) (aantal) (digitale) foto's ((ruim) (ongeveer) 26.000 stuks) en/of ((een)(aantal) (digitale) film(s) ((ruim) (ongeveer) 672 stuks)) van (telkens) seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of in bezit gehad,

immers heeft verdachte (telkens) (op) die harde schijf(v)(en) van voornoemde (personal) computer(s) en/of die CD(-rom)'s en/of die DVD('s) (zakelijk weergegeven) (onder meer)

- een (aantal) afbeelding(en) van (telkens) een persoon die zijn penis laat

(vast)pakken en/of betasten en/of heen en weer dan wel op en neer gaande

bewegingen op/over de penis laat maken door (telkens) een persoon die

kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt en/of (vervolgens)

ejaculeert in/op/tegen/over (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt, (foto 2, titel [...] en/of foto 4, titel

[...] en/of foto 5, tite l[...] en/of foto 6, titel [...]

en/of foto 8, titel [...] 1) en/of

- (een) (aantal) afbeelding(en) van (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt in een onnatuurlijke pose

en/of (telkens) in een duidelijk seksueel getinte houding en/of waarbij

(telkens) de nadruk op de geslachtsdelen is gelegd (al dan niet) in close-up,

(foto 1, titel [...] en/of foto 3, titel [...] en/of foto 7,

titel 13 en/of foto 9, titel [...] en/of foto 13, titel [..] en/of foto 14,

titel [...] en/of foto 15, titel [...] en/of foto 16, titel 8 en/of foto 19, titel

[..] .mpg ) en/of

- (een) (aantal) afbeelding(en) van (telkens) een persoon die zijn penis in en/of

tegen de mond van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt duwt/steekt, althans brengt en/of zich laat pijpen, (foto 10, titel

[...] en/of foto 17, titel [..] en/of foto 18, titel [..] en/of foto

20, titel [...] 4 en/of film nr. 3, titel [...] en/of film

nr. 6, titel 12 en/of film nr. 7, titel [...] en/of film nr. 8, titel

[...] en/of film nr. 9, titel tru) en/of

- (een) (aantal) afbeelding(en) van (telkens) een persoon die zijn penis in de

vagina en/of anus duwt/steekt van (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt (foto 12, titel [...] en/of

film nr. 1, titel [...] en/of film nr. 4, titel [...]

en/of film nr. 5, titel [...] en/of film nr. 10, [...] .avi) en/of

- (een) (aantal) afbeelding(en) van (telkens) een (aantal) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, die met

zichzelf en/of met elkaar seksuele handeling(en) plegen, (foto 11, titel

[...] 0 en/of film nr. 2, titel [...])

(telkens) (via het internet) verspreid en/of in bezit gehad;

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

hij in de periode van 1 juni 2006 tot en met 13 januari 2007, te [plaats], gegevensdragers, te weten harde schijven van een personal computer

en CD-rom's en DVD's, bevattende telkens afbeeldingen, te weten digitale foto's, ongeveer 26.000 stuks, en digitale films, ongeveer 672 stuks, van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, in bezit gehad,

immers heeft verdachte op die harde schijven van voornoemde personal computer en die CD-rom's en die DVD's

- een aantal afbeeldingen van een persoon die zijn penis laat vastpakken en/of

betasten door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet

had bereikt (foto 2, titel [...] en foto 4, titel [...] en foto 5, titel

[...] en foto 6, titel [...] en foto 8, titel [...]) en

- een aantal afbeeldingen van telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van

achttien jaar nog niet had bereikt in een onnatuurlijke pose en/of in een

duidelijk seksueel getinte houding en waarbij de nadruk op de geslachtsdelen

is gelegd (al dan niet) in close-up (foto 1, titel IMG[...] en foto 3,

titel [...] en foto 7, titel 13 en foto 9, titel [...] en foto 13, titel [...]

en foto 15, titel [...] en foto 16, titel 8 en foto 19, titel [...] en

- een aantal afbeeldingen van een persoon die zijn penis in de mond van een

persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt

duwt/steekt, en zich laat pijpen, (foto 10, titel [...] en/of foto 17, titel [...]

en/of foto 18, titel [...] en foto 20, titel [...] en film nr.

3, titel [...] en film nr. 6, titel 12 en film nr. 7, titel

[...] en film nr. 8, titel [...] en film nr. 9, titel [..]) en

- een aantal afbeeldingen van een persoon die zijn penis in de vagina of

anus duwt/steekt van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar

nog niet had bereikt (foto 12, titel [...] en film nr. 1, titel [...] en film nr. 5, titel [...] en

- een aantal afbeeldingen van een personen die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet hadden bereikt, die met zichzelf en met elkaar seksuele

handelingen plegen, (foto 11, titel [...] en/of film nr. 2, titel [...])

via het internet in bezit gehad.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte.

Het hof heeft bewezen verklaard dat verdachte gedurende een periode van ruim een half jaar een aanzienlijke hoeveelheid (digitale) foto's en films, bevattende kinderporno, in zijn bezit heeft gehad. Een internationaal onderzoek naar de vervaardiging, verspreiding en afname van dit materiaal leidde naar - onder meer - het IP-adres van verdachte. De politie trof in zijn computer ongeveer 26.000 foto's en 672 filmbestanden aan met - zo bleek na onderzoek door een ter zake deskundige - seksuele handelingen en gedragingen met en door voornamelijk zeer jeugdige jongens en meisjes. In een onbekend aantal gevallen waren daar zelfs baby's, peuters en kleuters bij betrokken, hetgeen valt aan te merken als kinderporno van de ergste soort. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen, die voor de vervaardiging van kinderporno in letterlijke zin zijn gebruikt en geëxploiteerd, als gevolg daarvan in tal van opzichten worden beschadigd en nog jaren, zo niet levenslang, de ontwrichtende gevolgen ondervinden van hetgeen zij hebben moeten doorstaan en de daarmee gepaard gaande vernederingen.

Verdachte heeft erkend dat hij op zijn computer aanvankelijk per ongeluk, maar gaandeweg bewust heeft "doorgelinkt" naar kinderpornosites en vervolgens aangetroffen bestanden heeft gedownload. Verdachte deed dat - naar eigen zeggen - uit nieuwsgierigheid, maar heeft tevens verklaard dat hij het materiaal bekeek als hij seksueel opgewonden was. "Ik heb daar een bepaalde bevrediging in gevonden", aldus verdachte.

Door aldus te handelen heeft verdachte een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de productie van kinderporno. Immers, waar geen afnemers zijn, zal doorgaans evenmin een markt in stand kunnen blijven.

Het hof heeft voorts gelet op het de verdachte betreffend uittreksel uit het justitieel documentatieregister van 22 maart 2010. Daaruit blijkt dat verdachte, behoudens een beboete verkeersovertreding, nimmer met politie en justitie in aanraking is geweest.

Uit de reclasseringsrapportage van 22 augustus 2008 komt naar voren dat het thans ter beoordeling staande feit - kort gezegd - niet zozeer verband houdt met een pedofiele aanleg al wel met verdachtes in sociaal opzicht geïsoleerde bestaan en stemmingsproblematiek. De kans op recidive werd (destijds) als laag, maar wel aanwezig gezien.

De rechtbank Leeuwarden heeft verdachte een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Het namens verdachte ingestelde hoger beroep is niet gericht tegen de bewezenverklaring, maar tegen dat deel van de straftoemeting. Hoewel de aard en de ernst van hetgeen ook het hof bewezen heeft verklaard oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zonder meer rechtvaardigt, zal daartoe in hoger beroep niet worden overgegaan. Het hof heeft bij deze beslissing gelet op het feit dat - hoewel er geen sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM - het inmiddels om een gedateerd feit gaat en dat ervóór noch erna sprake is geweest van justitiecontacten. Van doorslaggevende betekenis voor de bepaling van de strafmodaliteit is echter het gegeven dat verdachte reeds 2,5 jaar op vrijwillige basis wordt behandeld door de Ambulante Forensische Psychiatrie (AFP). Uit een door de raadsman ter terechtzitting overgelegd behandelplan d.d. 16 maart 2010 komt naar voren dat verdachte deze therapie inmiddels in groepsverband voortzet. Uit de rapportage en hetgeen ter terechtzitting naar voren is gekomen blijkt dat verdachte na afronding van het zogeheten delictscenario meer zicht heeft gekregen op de (toenmalige) functie van kinderporno in zijn bestaan en de in dit opzicht bestaande risico- en beschermende factoren. In de thans gevolgde behandeling wordt onder meer aandacht besteed aan delictpreventie, uitbreiding van copingmechanismen en het versterken van het zelfbeeld. Verdachte heeft ter terechtzitting gesteld daar baat bij te hebben.

Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf het reeds geruime tijd geleden ingezette therapeutisch proces zou doorkruisen, waarmee één van de hoofddoelen van strafoplegging, te weten de speciale preventie, niet zou zijn gediend. Aan verdachte zal dan ook een voorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd, waaraan de bijzondere voorwaarde wordt verbonden dat hij zich houdt aan de door de reclassering te geven aanwijzingen en voorschriften. Hoewel ter beoordeling van de reclassering, ligt het in dit verband voor de hand dat verdachte zijn behandeling door de AFP voortzet. Daarnaast zal het hof aan verdachte een werkstraf opleggen van de wettelijk maximaal toegestane duur.

Onttrekking aan het verkeer

Het hof beschouwt de onder verdachte in beslaggenomen computer (kleur grijs, nummer [...]), als een voorwerp met betrekking tot welke het ten laste gelegde en bewezen verklaarde is begaan en - nu op die computer kinderpornografisch materiaal is opgeslagen - van zodanige aard is, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Het hof zal dit voorwerp daarom aan het verkeer onttrekken.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van acht maanden;

beveelt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde zich zal stellen onder toezicht van de Stichting Reclassering Nederland en zich zal gedragen naar de aanwijzingen van die instelling, ook indien die aanwijzingen het volgen dan wel het voortzetten van een behandeling inhouden;

draagt genoemde instelling op de veroordeelde hulp en steun te verlenen bij de naleving van de bijzondere voorwaarde;

veroordeelt verdachte tevens tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van tweehonderdveertig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van honderdtwintig dagen zal worden toegepast;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

- een computer, kleur grijs, nr. [...]

Dit arrest is aldus gewezen door mr. L.T. Wemes, voorzitter, mr. G. Dam en

mr. P. Greve, in tegenwoordigheid van J.B. Schwerzel als griffier, zijnde mr. Greve voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.