Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM7082

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
04-06-2010
Datum publicatie
08-06-2010
Zaaknummer
24-001145-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Minderjarige verdachte wordt vrijgesproken ter zake het medeplegen van vernielingen dan wel het openlijk in vereniging geweld plegen.

Niet gebleken is dat van verdachte zelf enige actieve gewelddadige handeling is uitgegaan. Tevens is niet gebleken dat de bijdrage van verdachte aan de vernielingen, gepleegd door zijn achterneef, is uitgestegen boven het louter daarbij aanwezig zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001145-09

Parketnummer eerste aanleg: 17-682047-08

Arrest van 4 juni 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Leeuwarden van 16 april 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1991] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. D. van den Broek, advocaat te Heerenveen.

Het vonnis waartegen het beroep is gericht

De kinderrechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis is omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de verdachte ter zake het primair en subsidiair ten laste gelegde zal vrijspreken.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 7 december 2008, dan wel in of omstreeks de periode van

6 december 2008 tot en met 8 december 2008, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk het raam (aan de linkerachterzijde) van een auto (Suzuki Alto, kleur wit), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], en/of de voorruit van een auto (Alfa Romeo, kleur zwart), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], en/of het achterraam van een auto (Citroƫn Berlingo, kleur wit), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], en/of de ruit van een voordeur (van een woning gelegen aan de [adres]), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4] en/of [bedrijf], en/of de rechter achterruit van een auto (Peugeot 309, kleur beige), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], en/of de achterruit van een auto (Opel Zafira, kleur blauw), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6], en/of een (blauwe) damesfiets, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], en/of de ruit van een schuurdeur (van een woning gelegen aan de [adres]), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8] en/of [bedrijf], en/of een ruit van een (leegstaande) woning (gelegen aan de [adres]), geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf], in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 7 december 2008, dan wel in of omstreeks de periode van 6 december 2008 tot en met 8 december 2008, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], met een ander of anderen, op of aan de openbare weg(en), de [adres] en/of de [adres] en/of de [adres], in elk geval op of aan (een) openbare weg(en), openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meerdere auto('s) en/of een of meerdere woning(en) en/of een fiets, welk geweld bestond uit het (telkens) trappen tegen en/of het gooien met (een) (bier)fles(je) (s) en/of het gooien met een/die fiets tegen, en/of het (telkens) (anderszins) door geweld vernielen en/of kapot maken en/of beschadigen van de/een ruit(en) /ra(a)m(en) van die auto('s) en/of de/een ruit(en)/ra(a)m(en) van die woning(en).

Vrijspraak

Aan verdachte is - kort gezegd - ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van vernieling dan wel aan het openlijk in vereniging geweld plegen.

De verdachte heeft ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan het ten laste gelegde. Meer in het bijzonder heeft de verdachte verklaard dat hij weliswaar aanwezig is geweest bij de reeks vernielingen die zijn achterneef [medeverdachte] op

7 december 2008 pleegde, maar daaraan niet heeft deelgenomen. Verdachte heeft verklaard dat hij - tevergeefs - geprobeerd heeft zijn achterneef te beletten vernielingen te plegen. Voorts heeft de verdachte verklaard dat hij zijn achterneef niet alleen wilde laten omdat deze veel alcohol had gedronken en het leek alsof hij niet meer wist wat hij deed.

Uit de inhoud van het strafdossier noch uit het verhandelde ter terechtzitting van het hof is gebleken dat van verdachte zelf enige actieve gewelddadige handeling is uitgegaan. Niet is gebleken dat de bijdrage van verdachte aan de vernielingen, gepleegd door zijn achterneef, is uitgestegen boven het louter daarbij aanwezig zijn. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is de enkele aanwezigheid bij en het zich niet distantiƫren van door een ander of anderen gepleegd geweld niet zonder meer voldoende om tot een bewezenverklaring van hetzij medeplegen van vernielingen, hetzij openlijk geweld te komen. Aldus is het hof, evenals de advocaat-generaal en de raadsvrouw, van oordeel dat wettig en overtuigend bewijs voor zowel het primair als subsidiair ten laste gelegde ontbreekt, zodat verdachte daarvan moet worden vrijgesproken.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder primair en subsidiair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. H.J. Deuring, voorzitter, mr. A.J. Rietveld en mr. J. Slijper-Kuijper, in tegenwoordigheid van mr. L.W. van Campen als griffier. Mr. Slijper-Kuijper is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.