Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM4606

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
18-05-2010
Datum publicatie
18-05-2010
Zaaknummer
24-000252-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van overtreding van de Wet milieubeheer veroordeeld tot een geldboete van € 250,-, subsidiair 5 dagen hechtenis.

Wetsverwijzingen
Wet milieubeheer 10.2
Wet op de economische delicten
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JBO 2010/33 met annotatie van D. van der Meijden
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000252-09

Parketnummer eerste aanleg: 17-660047-08

Arrest van 18 mei 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, economische kamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 15 augustus 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1950] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. Snorn, advocaat te Heerenveen.

Het vonnis waarvan beroep

De economische politierechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het aan verdachte ten laste gelegde zoals gewijzigd in hoger beroep bewezen zal verklaren en verdachte ter zake zal veroordelen tot een geldboete van € 315,00, subsidiair 6 dagen hechtenis, voorwaardelijk, met een proeftijd voor de duur van drie jaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Het hof heeft ter terechtzitting toegelaten dat de tenlastelegging wordt gewijzigd overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal. Als gevolg van deze wijziging is aan verdachte ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2007 tot en met 6 november 2007, te [plaats], in de gemeente [gemeente], al dan niet opzettelijk, zich van afvalstoffen te weten hout en/of ijzer en/of (een) asbestpla(a)t(en) heeft ontdaan door deze - al dan niet in verpakking - buiten een inrichting te storten, anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

hij in de periode van 1 juli 2007 tot en met 6 november 2007 te [plaats], in de gemeente [gemeente], opzettelijk zich van afvalstoffen te weten hout en ijzer en asbestplaten heeft ontdaan door deze buiten een inrichting te storten en te verbranden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan overtreding van de Wet milieubeheer door zich op illegale wijze - onder andere door verbranding - van verschillende afvalstoffen te ontdoen. Het milieuvervuilend aspect van het delict is groot omdat er tussen deze verschillende afvalstoffen ook asbestplaten zaten. Het is bekend dat asbest een uiterst gevaarlijke stof is dat kanker kan veroorzaken. Er dient dan ook zorgvuldig met dit materiaal te worden omgegaan.

Het hof heeft kennis genomen van een verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 9 februari 2010, waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

Voorts heeft het hof gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals die door hem ter terechtzitting van het hof naar voren zijn gebracht.

Gelet op het vorenstaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat de door de economische politierechter opgelegde geldboete een passende sanctie is. Het hof ziet echter, gelet op de financiële draagkracht van verdachte, reden deze geldboete iets te matigen. Het hof zal tevens bepalen dat verdachte de geldboete in termijnen kan voldoen. De door de advocaat-generaal gevorderde geheel voorwaardelijke geldboete doet naar het oordeel van het hof geen recht aan de hiervoor genoemde van belang geoordeelde omstandigheden.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 23, 24, 24a en 24c van het Wetboek van Strafrecht, artikel 10.2 van de Wet milieubeheer en de artikelen 1a, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van tweehonderdvijftig euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van vijf dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

bepaalt dat de geldboete mag worden voldaan in vijf opeenvolgende maandelijkse termijnen elk groot vijftig euro.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. S. Zwerwer, voorzitter, mr. K. Lahuis en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van H. Pool als griffier, zijnde mr. Lahuis en mr. Wiarda beiden voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.