Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7980

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
18-03-2010
Datum publicatie
18-03-2010
Zaaknummer
24-002361-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van begunstiging en het medeplegen van diefstal met geweld veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met en proeftijd van 2 jaar en met Reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002361-09

Parketnummer eerste aanleg: 17-880164-09

Arrest van 18 maart 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 10 september 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1982] te [geboorteplaats],

ingeschreven staande te [woonplaats], [adres],

thans verblijvende in PI Noord, gevangenis De Marwei te Leeuwarden,

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. G.J.P.M. Grijmans, advocaat te Bolsward.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven (feiten 2 meer subsidiair en 4) veroordeeld tot een straf, heeft een maatregel opgelegd en heeft op de vorderingen van de benadeelde partijen beslist, zoals in dat vonnis omschreven.

Van de feiten 1 en 3 is verdachte vrijgesproken.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Omvang van het hoger beroep

Uit de akte rechtsmiddel blijkt dat hoger beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank ten aanzien van de feiten 2 en 4.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het onder 2 meer subsidiair en het onder 4 primair ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en voorts met Reclasseringstoezicht als bijzondere voorwaarde.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis, voor zover aan hoger beroep onderworpen, vernietigen en in zoverre opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is - voor zover in hoger beroep van belang - ten laste gelegd -

na wijziging in eerste aanleg op basis van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering - , dat:

2.

hij op of omstreeks 29 november 2008, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], op de openbare weg, te weten de [straat], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een laptop, een sealbag met 1650 euro en twee enveloppen met 400 euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer 1] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Dit is een overval, handen omhoog" en/of "Staan blijven of ik schiet", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of/vervolgens/daarbij een revolver op die [slachtoffer 1] heeft/hebben gericht, in ieder geval een revolver in de directe nabijheid van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gehouden, zulks terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de verdachte tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

[medeverdachte] op of omstreeks 29 november 2008, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], op de openbare weg, te weten de [straat], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een laptop, een sealbag met 1650 euro en twee enveloppen met 400 euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte], welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte] die [slachtoffer 1] de woorden heeft toegevoegd: "Dit is een overval, handen omhoog" en/of "Staan blijven of ik schiet", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of/vervolgens/daarbij een revolver op die [slachtoffer 1] heeft gericht, in ieder geval een revolver in de directe nabijheid van die [slachtoffer 1] heeft gehouden, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 29 november 2008, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], en/of elders in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door in de nabijheid van bovenvermeld misdrijf te wachten, teneinde die [medeverdachte] bij onraad te waarschuwen en/of die [medeverdachte] te helpen vluchten, althans de vlucht mogelijk te maken en/of gemakkelijk te maken en/of door na bovenvermeld misdrijf samen met die [medeverdachte] in zijn, verdachtes, auto te vertrekken en/of door het wegmaken van sporen/buit, zulks terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de verdachte tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Meer subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 29 november 2008 tot en met 19 maart 2009, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], en/of te [plaats 2], in de gemeente [gemeente 2], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, nadat er op of omstreeks 29 november 2008, te [plaats 1], het misdrijf was gepleegd van diefstal met geweld, althans nadat er enig misdrijf was gepleegd, met het oogmerk om dat misdrijf te bedekken of de nasporing of vervolging daarvan te beletten of te bemoeilijken, een of meer voorwerpen waarop of waarmede dat misdrijf was gepleegd of andere sporen van dat misdrijf heeft vernietigd en/of weggemaakt en/of verborgen en/of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrokken, immers heeft verdachte (een tas met) bij genoemd misdrijf gebruikte kleren en/of schoenen (in een boot onder een zeil) in of bij het bedrijf in [plaats 2] van zijn, verdachtes, vader gelegd/verstopt en/of een bij genoemd misdrijf buitgemaakte laptop in het water achter genoemd bedrijf gegooid en/of een bij genoemd misdrijf buitgemaakte laptoptas en/of een rode rugzak en/of een bivakmuts en/of latex handschoenen, in ieder geval een of meer goed(eren) gebruikt bij bovenvermeld misdrijf, op het systeemplafond van genoemd bedrijf, in ieder geval in genoemd bedrijf, verstopt/weggemaakt en/of verborgen;

4.

hij op of omstreeks 3 januari 2009, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldkistje en/of 4235 euro, in ieder geval een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan eetcaf?/cafetaria [bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) genoemde cafetaria is binnengegaan met een mes in de hand(en) en/of/vervolgens op die [slachtoffer 2] is/zijn afgelopen en/of die [slachtoffer 2] met dat mes heeft/hebben bedreigd, in ieder geval een mes in de directe nabijheid van die [slachtoffer 2] heeft/hebben gehouden en/of die [slachtoffer 2] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Geld, geld, doe die la open", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of/vervolgens die [slachtoffer 2] heeft/hebben weggeduwd en/of het geld uit die kassa heeft/hebben gepakt, en/of/vervolgens de punt van genoemd mes in de buik van die [slachtoffer 2] heeft/hebben geduwd en/of die [slachtoffer 2] de woorden heeft/hebben toegevoegd: "Kluis, kluis, kluis", en/of/vervolgens een geldkistje uit een kluis heeft/hebben weggenomen, zulks terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de verdachte tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

[medeverdachte] op of omstreeks 3 januari 2009, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldkistje en/of 4235 euro, in ieder geval een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan eetcaf?/cafetaria [bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte], welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [medeverdachte] genoemde cafetaria is binnengegaan met een mes in de hand(en) en/of/vervolgens op die [slachtoffer 2] is afgelopen en/of die [slachtoffer 2] met dat mes heeft bedreigd, in ieder geval dat mes in de directe nabijheid van die [slachtoffer 2] heeft gehouden en/of die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Geld, geld, doe die la open", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of/vervolgens die [slachtoffer 2] heeft weggeduwd en/of het geld uit de kassa heeft gepakt, en/of/vervolgens de punt van genoemd mes in de buik van die [slachtoffer 2] heeft geduwd en/of die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Kluis, kluis, kluis" en/of/vervolgens een geldkistje uit een kluis heeft weggenomen, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 3 januari 2009, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], en/of elders in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door in de nabijheid van bovenvermeld misdrijf te wachten, teneinde die [medeverdachte] op de hoogte te stellen, dat de kust veilig was, zodat die [medeverdachte] bovenvermelde diefstal met geweld kon plegen en/of door het wegmaken van sporen/buit, zulks terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Meer subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 3 januari 2009 tot en met 19 maart 2009, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1] en/of te [plaats 2], in de gemeente [gemeente 2], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, nadat er op of omstreeks 15 december 2008, te [plaats 1], het misdrijf was gepleegd van diefstal met geweld, althans nadat er enig misdrijf was gepleegd, met het oogmerk om dat misdrijf te bedekken of de nasporing of vervolging daarvan te beletten of te bemoeilijken, een of meer voorwerpen waarop of waarmede dat misdrijf was gepleegd of andere sporen van dat misdrijf heeft vernietigd en/of weggemaakt en/of verborgen en/of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrokken, immers heeft verdachte (een tas met) kleren en/of schoenen, gebruikt bij genoemd misdrijf (in een boot onder een zeil) in of bij het bedrijf in [plaats 2] van zijn, verdachtes, vader gelegd/verstopt en/of een (vlees)mes en/of een bivakmuts en/of latex handschoenen en/of een geldkistje en/of een papieren (patat)zak en/of een vel papier met opschrift "[bedrijf]" in en/of bij genoemd bedrijf, verstopt, in ieder geval een of meer goed(eren), gebruikt bij of buitgemaakt bij genoemd misdrijf verstopt/weggemaakt en/of verborgen.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

2. meer subsidiair

hij in de periode van 29 november 2008 tot en met 31 december 2008, te [plaats 2], nadat er op 29 november 2008, te [plaats 1], het misdrijf was gepleegd van diefstal met geweld, met het oogmerk om de nasporing of vervolging daarvan te beletten of te bemoeilijken, voorwerpen waarmede dat misdrijf was gepleegd heeft verborgen en aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrokken, immers heeft verdachte een tas met bij genoemd misdrijf gebruikte kleren en schoenen in een boot onder een zeil in of bij het bedrijf in [plaats 2] van zijn, verdachtes, vader verstopt;

4. primair

hij op 3 januari 2009, te [plaats 1], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldkistje en 4235 euro, toebehorende aan cafetaria [bedrijf], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachtes mededader genoemde cafetaria is binnengegaan met een mes in de hand en op die [slachtoffer 2] is afgelopen, een mes in de directe nabijheid van die [slachtoffer 2] heeft gehouden en die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Geld, geld, doe die la open" en die [slachtoffer 2] heeft weggeduwd en het geld uit die kassa heeft gepakt en de punt van genoemd mes in de buik van die [slachtoffer 2] heeft geduwd en die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Kluis, kluis, kluis", en een geldkistje uit een kluis heeft weggenomen, zulks terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 2 meer subsidiair en 4 primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op de misdrijven:

2. meer subsidiair

nadat enig misdrijf is gepleegd, met het oogmerk om de nasporing of vervolging te beletten of te bemoeilijken, voorwerpen waarmede het misdrijf is gepleegd verbergen en aan het onderzoek van de ambtenaren van justitie of politie onttrekken;

4. primair

diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, gepleegd door twee of meer verenigde personen, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich in de periode van 29 november 2008 tot en met 31 december 2008 te [plaats 2] schuldig gemaakt aan 'begunstiging'. Verdachte heeft een tas met kleding en schoenen verstopt van en voor de dader van het op 29 november 2008 gepleegde misdrijf diefstal met geweld.

Voorts heeft verdachte zich op 3 januari 2009 schuldig gemaakt aan het medeplegen van diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld in cafetaria [bedrijf] te [plaats 1]. Verdachtes mededader heeft onder bedreiging van een mes een kluis en geld uit de kassa gestolen. Verdachte en zijn mededader hebben door zo te handelen inbreuk gemaakt op de eigendomsrechten van dit cafetaria [bedrijf]/de eigenaar [naam] en tevens bij - de ten tijde van het bewezen verklaarde misdrijf werkzame - [slachtoffer 2], overlast en angst teweeggebracht.

Uit het verdachte betreffende Uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 28 januari 2010 blijkt, dat verdachte herhaaldelijk is veroordeeld ter zake van strafbare feiten, onder meer gepleegd binnen vijf jaren vóór het plegen van de onderhavige feiten, en dat hem daarvoor meerdere keren een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd. Op 14 april 2005 betrof het een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk ter zake van afpersing. Desondanks is verdachte opnieuw ernstig in de fout gegaan.

Gelet op het voorgaande, alsmede op de ernst van de bewezen verklaarde feiten acht het hof - met de rechtbank en de advocaat-generaal - een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden. Het hof acht het noodzakelijk dat aan verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden wordt opgelegd.

Mede om verdachte ervan te weerhouden opnieuw (soortgelijke) strafbare feiten te plegen, zal het hof een deel van de gevangenisstraf - te weten 6 maanden - in voorwaardelijke vorm opleggen, met een proeftijd voor de duur van twee jaren. Het hof zal daarbij als bijzondere voorwaarde Reclasseringstoezicht opleggen.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 43a, 43b, 57, 189, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voor zover aan hoger beroep onderworpen, en in zoverre opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 2 meer subsidiair en 4 primair ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 2 meer subsidiair en 4 primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van zesendertig maanden;

beveelt, dat van de gevangenisstraf een gedeelte van zes maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde zich zal stellen onder toezicht van de Stichting Reclassering Nederland en zich zal gedragen naar de aanwijzingen van die instelling;

draagt genoemde instelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J. Hielkema, voorzitter, mr. P. Koolschijn en mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, in tegenwoordigheid van A.L.H. Wilkens als griffier.