Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7471

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
15-03-2010
Datum publicatie
15-03-2010
Zaaknummer
24-002399-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Algehele vrijspraak. Onttrekking aan het verkeer van voorwerpen, omdat door een ander dan verdachte met betrekking tot deze voorwerpen strafbare feiten zijn begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002399-08

Parketnummer eerste aanleg: 19-830150-08

Arrest van 15 maart 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Assen van

22 september 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1971] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsvrouw van verdachte mr. C.C.N. Brens-Cats, advocaat te Emmen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Assen heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf en een bijkomende straf en heeft aan verdachte een maatregel opgelegd, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsvrouw van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal vrijspreken van het ten laste gelegde onder 1 primair, bewezen zal verklaren hetgeen is ten laste gelegd onder 1 subsidiair en 2 primair en verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat verbeurd zal worden verklaard een personenauto, merk Daihatsu, kenteken [kenteken], alsmede een bij die auto behorend kentekenbewijs en dat onttrokken zullen worden aan het verkeer 84 overschrijvings-bewijzen, 5 handelaarskentekenplaten, kleur groen, kenteken [kenteken], 1 RDW bedrijfsvoorraadpas en 3 knalpatronen, RWS 9 mm. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat 9 diverse autosleutels zullen worden teruggegeven aan verdachte.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Na verbeterde lezing van de tenlastelegging is aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

hij op of omstreeks 21 mei 2008 te [plaats 1], in de gemeente[gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tractor (Case international) met veegmachine/rolbezem, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, ter zake dat

A:

hij op of omstreeks 21 mei 2008 te [plaats 1] en/of [plaats 2], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een tractor (Case International) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van de tractor wist(en), althans redelijkerwijze dienden te vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

en/of dat

B:

hij in of omstreeks de periode van 21 mei 2008 tot en met 29 mei 2008 te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een veegmachine/rolbezem heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van de tractor en de veegmachine wist(en), althans redelijkerwijze dienden te vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

2.

hij op meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode 1 maart 2008 tot en met 29 maart 2008, in de provincie Drenthe, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, een geschrift dat bestemd was om tot bewijs enig feit te dienen, te weten (telkens) een vrijwaringsbewijs, valselijk heeft opgemaakt, met het oogmerk om het als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, immers heeft/hebben verdachte en zijn mededader(s), in strijd met de waarheid

- op of omstreeks 11 maart 2008 een vrijwaringsbewijs opgesteld voor auto,

type Daihatsu, kenteken [kenteken],

- op of omstreeks 20 maart 2008 een vrijwaringsbewijs opgesteld voor een auto,

type Ford Mondeo, kenteken [kenteken],

en/of

hebben verdachte en/of zijn mededader(s) deze vrijwaringsbewijzen op genoemde data als ware het echte en onvervalste vrijwaringsbewijzen gebruikt, door deze aan [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] te doen toekomen;

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, ter zake dat

A:

hij op of omstreeks 11 maart 2008 te [plaats 4], althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [betrokkene 1] en/of [betrokkene 3] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een auto (Daihatsu), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als bonafide kopers die gerechtigd waren tot de afgifte van een vrijwaringsbewijs voor die auto, waardoor die [betrokkene 1] en/of [betrokkene 3] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte

en/of dat

hij op of omstreeks 20 maart 2008 te [plaats 5], althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [betrokkene 2] heeft bewogen tot de afgifte van een auto (Ford Mondeo), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als bonafide kopers die gerechtigd waren tot de afgifte van een vrijwaringsbewijs voor die auto, waardoor [betrokkene 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Vrijspraak

feit 1 primair en subsidiair

Uit het dossier blijkt dat verdachte (tegen vergoeding) achter een gestolen tractor aanreed op verzoek van de bestuurder daarvan, teneinde hem na verkoop van de tractor naar huis te brengen. Verdachte heeft vervolgens buiten het terrein van de beoogde koper gewacht op de bestuurder van de tractor. Toen hij een politieauto zag naderen, is verdachte snel weggereden.

Van enige betrokkenheid van verdachte bij de diefstal van de tractor, zoals is ten laste gelegd onder 1 primair, is niet gebleken.

Verdachte heeft ontkend dat hij wist dat de tractor gestolen was. Nu verdachte niet is gehoord omtrent zijn motieven om weg te rijden op het moment dat hij de politieauto zag naderen, acht het hof de enkele omstandigheid dat verdachte snel is weggereden onvoldoende om te komen tot wettig en overtuigend bewijs dat verdachte wist of redelijkerwijs diende te vermoeden dat de tractor afkomstig was van diefstal, zoals is ten laste gelegd onder 1 subsidiair. Derhalve dient verdachte vrijgesproken te worden van het onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde.

feit 2 primair en subsidiair

Uit de verklaring van de medeverdachte [medeverdachte]blijkt dat hij degene is geweest die de vrijwaringsbewijzen op naam van [naam] heeft ingevuld en aan de verkopers van auto's heeft verstrekt. Verdachte was daarbij aanwezig. Het hof acht de verklaring van [medeverdachte] dat hij de vrijwaringsbewijzen heeft ingevuld in opdracht van verdachte ongeloofwaardig. Nu uit bewijsmiddelen niet blijkt wat - behalve de enkele aanwezigheid van verdachte bij de aankoop door [medeverdachte] van auto's - de rol van verdachte is geweest bij het valselijk opmaken en gebruiken van de vrijwaringsbewijzen, is het hof van oordeel dat niet bewezen kan worden dat verdachte voor wat betreft de hem ten laste gelegde valsheid in geschrift nauw en bewust heeft samengewerkt met [medeverdachte]. Evenmin kan wettig en overtuigend bewezen worden dat verdachte nauw en bewust heeft samengewerkt met [medeverdachte] tijdens de oplichting van [betrokkene 1]/[betrokkene 3] en [betrokkene 2], zoals onder 2 subsidiair is ten laste gelegd.

Gelet op het voorgaande dient verdachte van het ten laste gelegde onder 1 primair en

subsidiair en onder 2 primair en subsidiair te worden vrijgesproken.

Onttrekking aan het verkeer

De in beslag genomen vrijwaringsbewijzen, handelaarskentekenplaten, RDW bedrijfsvoorraadpas en knalpatronen kunnen op de voet van artikel 36b lid 1 sub 3? jo. 36c van het Wetboek van Strafrecht worden onttrokken aan het verkeer. Immers, met betrekking tot deze voorwerpen zijn door medeverdachte [medeverdachte] strafbare feiten begaan (valsheid in geschrift en met betrekking tot de knalpatronen overtreding van de Wet wapens en munitie) en deze voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

Teruggave in beslaggenomen voorwerpen

De advocaat-generaal heeft verbeurdverklaring gevorderd van het kentekenbewijs, afgegeven voor de personenauto met het kenteken [kenteken] alsmede van de personenauto, merk Daihatsu, kenteken [kenteken]. Nu verdachte niet wordt veroordeeld wegens enig strafbaar feit, kan verbeurdverklaring niet worden uitgesproken.

Het hof zal de teruggave aan verdachte gelasten van voornoemd kentekenbewijs en personenauto alsmede van de inbeslaggenomen autosleutels, nu het belang van strafvordering zich niet verzet tegen teruggave van deze goederen.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 primair en subsidiair en onder 2 primair en subsidiair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

82 overschrijvingsbewijzen;

5 handelaarskentekenplaten, kleur groen, kenteken [kenteken];

1 RDW bedrijfsvoorraadpas;

3 knalpatronen, RWS 9 mm;

gelast de teruggave aan verdachte van:

9 diverse autosleutels;

1 kentekenbewijs, afgegeven voor de personenauto met het kenteken [kenteken];

1 personenauto, merk Daihatsu, kenteken [kenteken].

Dit arrest is aldus gewezen door mr. G. Dam, voorzitter, mr. L.T. Wemes en mr. W. Foppen, in tegenwoordigheid van mr. E.M. Mulder als griffier.