Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2010:BL5611

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
25-02-2010
Datum publicatie
25-02-2010
Zaaknummer
24-001586-08
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2008:BD3768, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van verkrachtingen, ontuchtige handelingen plegen met en aanrandingen van jonge meisjes en ter zake van het vervaardigen, in bezit hebben en verspreiden van kinderporno veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Daarnaast wordt gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld onder voorwaarden.

Door de verdediging is ter zake van één van de slachtoffers aangevoerd dat er geen sprake zou zijn geweest van dwang als bedoel in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht. Het hof oordeelt dat de gedragingen van verdachte (het (dreigen met het) on-line zetten van naaktfoto's) een zodanige psychische druk bij het slachtoffer opleverden dat zij daaraan geen weerstand kon bieden en gedwongen werd de seksuele handelingen te ondergaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001586-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-880067-08

Arrest van 25 februari 2010 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 12 juni 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1982] te [geboorteplaats],

verblijvende in Forensisch Psychiatrische Kliniek - GGZ Drenthe, Dennenweg 9, Assen,

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. W. Boonstra, advocaat te Leeuwarden.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een gevangenisstraf, aan verdachte de maatregel TBS met verpleging opgelegd en een beslissing genomen over de vordering van de benadeelde partij en het beslag, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof:

- verdachte veroordeelt ter zake het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 ten laste gelegde tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan het ondergane voorarrest, alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één jaar, met een proeftijd van twee jaar;

- gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld onder de voorwaarden zoals door de reclassering in haar rapport geformuleerd;

- de vordering van de benadeelde partij [benadeelde] geheel toewijst, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

- het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis opheft;

- de inbeslaggenomen computer verbeurd verklaart;

- de inbeslaggenomen compact disks en de inbeslaggenomen speed onttrekt aan het verkeer.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 18 februari 2008 te [plaats], (in elk geval) in de gemeente [gemeente], meermalen, met [slachtoffer] (roepnaam [naam], geboren op [1993], die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (al dan niet telkens) zijn, verdachtes, tong in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of die [slachtoffer] ontkleed en/of aan de vagina van die [slachtoffer] gelikt en/of (over/aan) de borst(en) van die [slachtoffer] gestreeld en/of betast en/of gezogen en/of de hand van die [slachtoffer] vastgepakt en/of (vervolgens) die hand op zijn, verdachte's, penis gelegd en/of met die hand heen en weer en/of op en neer gaande (aftrekkende) bewegingen gemaakt over de penis van hem, verdachte, en/of het hoofd van die [slachtoffer] vastgepakt en/of zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of (aansluitend) het hoofd van die [slachtoffer] heen en weer bewogen en/of (een aantal van) zijn, verdachtes, vinger(s) en/of (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of aldoende heen en weer en/of op en neer gaande bewegingen gemaakt en/of/aldus gepenetreerd en/of in het lichaam van die [slachtoffer] geëjaculeerd";

2.

hij op of omstreeks 22 augustus 2005, althans in of omstreeks de maand augustus 2005 te [plaats], (in elk geval) in de gemeente [gemeente], met [benadeelde] (geboren op [1990]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde], hebbende verdachte zijn, verdachtes, tong in de mond van die [benadeelde] geduwd/gebracht en/of (over) de vagina en/of borst(en) en/of het lichaam van die [benadeelde] gestreeld/gewreven en/of betast en/of (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [benadeelde] geduwd/gebracht en/of aldoende heen en weer en/of op en neer gaande bewegingen gemaakt en/of/aldus gepenetreerd en/of in het lichaam van die [benadeelde] geëjaculeerd;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2006 tot 1 maart 2007 te [plaats], (in elk geval) in de gemeente [gemeente], door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [benadeelde] (geboren op [1990]) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde], hebbende verdachte (telkens) zijn penis en/of een (aantal van zijn,verdachtes) vinger(s) in de vagina van die [benadeelde] geduwd/gebracht, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte die [benadeelde] meermalen (via email/MSN/hotmail) heeft ge-/bedreigd dat hij, verdachte, als die [benadeelde] niet zou doen wat hij, verdachte, wilde (namelijk dat die [benadeelde] hem, verdachte, bij hem thuis zou komen bezoeken en/of gemeenschap met hem, verdachte, moest hebben) de [zogeheten] MSN van die [benadeelde] zou hacken en/of de/alle (aan hem, verdachte, gezonden en/of door hem, verdachte, gemaakte) film en/of foto's, waarop die [benadeelde] naakt stond afgebeeld en/of waarop/waarin die [benadeelde] seksuele handelingen met zichzelf verrichtte, op internet zou plaatsen en/of daarbij persoonsgegevens zou vermelden en/of aan familie en/of de directe (woon)omgeving van die [benadeelde] zou zenden,

en/of heeft hij, verdachte, (vervolgens) daadwerkelijk een (aantal van) vorenomschreven foto['s] met een uitnodigende tekst en persoons-/contactgegevens op een openbare profielsite (internet) geplaatst, waarna en/of waardoor die [benadeelde] zich (telkens) gedwongen voelde hem, verdachte, te bezoeken,

en/of/aldus/althans door zijn, verdachtes, kennelijke bedoelingen en/of met gebruikmaking van zijn, verdachtes, psychisch en/of fysiek overwicht op die [benadeelde] en/of met gebruikmaking van door (genoemde) omstandighe(i)d(en) voor die [benadeelde] ontstane afhankelijke situatie waaraan zij geen weerstand kon of durfde te bieden en/of de omstandigheid dat die [benadeelde] bang was voor hem, verdachte, en vreesde voor hetgeen hij wederom zou doen als zij niet zou doen wat hij, verdachte, wilde, (telkens) voor die [benadeelde] een ([be]dreigende) situatie heeft gecreëerd waarin zij zich niet, althans onvoldoende, aan/tegen de sexuele handelingen en/of gemeenschap met hem, verdachte, kon onttrekken en/of verzetten;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2006 tot 1 maart 2007 te [plaats], (in elk geval) in de gemeente [gemeente], [benadeelde] (geboren op [1990]), meermalen, door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [benadeelde] wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden, te weten het ondergaan van seksuele handelingen, immers heeft verdachte die [benadeelde] meermalen (via email/MSN/hotmail) ge-/bedreigd dat hij, verdachte, als die [benadeelde] niet zou doen wat hij, verdachte, wilde (namelijk dat zij hem, verdachte, bij hem thuis zou komen bezoeken en/of seksuele handelingen met hem, verdachte, moest verrichten/ondergaan) de [zogeheten] MSN van die [benadeelde] zou hacken en/of de/alle (aan hem, verdachte, gezonden en/of door hem, verdachte, gemaakte) film en/of foto's, waarop die [benadeelde] naakt stond afgebeeld en/of waarop/waarin die [benadeelde] seksuele handelingen met zichzelf verrichtte, op internet zou plaatsen en/of daarbij persoonsgegevens zou vermelden en/of aan familie en/of de directe (woon)omgeving van die [benadeelde] zou zenden,

en/of heeft hij, verdachte, (vervolgens) daadwerkelijk een (aantal van) vorenomschreven foto['s] met een uitnodigende tekst en persoons-/contactgegevens op een openbare profielsite (internet) geplaatst,

door en/of na welke handelingen die [benadeelde] zich (telkens) gedwongen voelde hem, verdachte, te bezoeken en/of vervolgens seksuele handelingen met hem, verdachte, te ondergaan, en/of/aldus/althans door zijn, verdachtes, kennelijke bedoelingen en/of met gebruikmaking van zijn, verdachtes, psychisch en/of fysiek overwicht op die [benadeelde] en/of met gebruikmaking van door de (genoemde) omstandighe(i)d(en) voor die [benadeelde] ontstane afhankelijke situatie waaraan zij geen weerstand kon of durfde te bieden en/of de omstandigheid dat die [benadeelde] bang was voor hem, verdachte, en vreesde voor hetgeen hij zou doen als zij niet zou doen wat hij, verdachte, wilde, (telkens) voor die [benadeelde] een ([be]dreigende) situatie heeft gecreëerd waarin zij zich niet, althans onvoldoende, aan/tegen de seksuele handelingen met hem, verdachte, kon onttrekken en/of verzetten;

4.

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 13 november 2007 te [plaats], (in elk geval) in de gemeente [gemeente], meermalen (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande die ontuchtige handelingen uit het door die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] (voor een webcam) laten ontkleden en/of laten betasten van de (ontblote) borst(en) en/of vagina en/of laten penetreren van de vagina met de vinger(s) en/of laten masturberen,

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (al dan niet telkens) hierin dat verdachte die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] meermalen, (via email/MSN/hotmail) dreigend heeft toegevoegd dat wanneer die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] niet zou(den) doen wat hij, verdachte, van haar/hun verlangde (te weten het uitvoeren van vooromschreven ontuchtige handelingen) hij, verdachte, de [zogeheten] MSN van die [benadeelde] zou hacken en vervolgens valse informatie over die [benadeelde] aan vrienden en familie van die [benadeelde] zou verzenden en/of de/alle (reeds eerder aan hem, verdachte, gezonden en/of door hem, verdachte, gemaakte) film en/of foto's, waarop die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] naakt stond(en) afgebeeld en/of waarop/waarin die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] seksuele handelingen met zichzelf verrichtte(n), op internet zou plaatsen en/of daarbij persoonsgegevens zou vermelden en/of aan familie en/of de direct (woon)omgeving van die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] zou zenden,

en/of/aldus/althans heeft verdachte (telkens) opzettelijk gebruik gemaakt van de [gelet op de hierboven genoemde omstandigheden] voor die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] ontstane (afhankelijke) situatie waardoor die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2], (telkens) geen weerstand kon(den) en/of durfde(n) te bieden aan verdachte;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 13 november 2007 te [plaats], (in elk geval) in de gemeente [gemeente], meermalen door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, een (tweetal) minderjarige(n), te weten [benadeelde], geboren op [1990] en/of [slachtoffer 2], geboren op [1990], wiens/wier minderjarigheid verdachte kende of redelijkerwijs moest vermoeden, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen, hebbende hij, verdachte, die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] opgedragen [al dan niet voor de webcam] zich te ontkleden en/of (vervolgens) seksuele handelingen, te weten het betasten van de borst(en) en/of het duwen/brengen van een of meer vinger(s) in de vagina, met zichzelf te verrichten en/of het vorenstaande op foto en/of film vast te leggen, en bestaande dat misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding hierin dat hij, verdachte, die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] meermalen, (via email/MSN/hotmail) dreigend heeft toegevoegd dat wanneer die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] niet zou(den) doen wat hij, verdachte, van haar/hun verlangde hij, verdachte, de [zogeheten] MSN van die [benadeelde] zou hacken en vervolgens valse informatie over die [benadeelde] aan vrienden en familie van die [benadeelde] zou verzenden en/of de/alle (reeds eerder aan hem, verdachte, gezonden en/of door hem, verdachte, gemaakte) film en/of foto's, waarop die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] naakt stond(en) afgebeeld en/of waarop/waarin die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] seksuele handelingen met zichzelf verrichtte(n), op internet zou plaatsen en/of daarbij persoonsgegevens zou vermelden en/of aan familie en/of de directe (woon)omgeving van die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] zou zenden, en/of/aldus/althans (telkens) opzettelijk gebruik gemaakt van de [gelet op de hierboven genoemde omstandigheden] voor die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] ontstane (afhankelijke) situatie waaraan die [benadeelde] en/of [slachtoffer 2] (telkens) geen weerstand kon(den) en/of durfde(n) te bieden;

5.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 18 februari 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, meermalen, een aantal afbeeldingen (23) van seksuele gedragingen en/of filmfragment(en) (20) van seksuele gedragingen, bij welke afbeeldingen en/of filmfragmenten (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken en welke afbeeldingen en/of filmfragmenten waren vastgelegd op een of meer gegevensdrager(s), te weten op (een of meer harde schij(f)ven van) de/een computer,

(telkens)

A.

heeft vervaardigd via een internetverbinding en/of een webcamverbinding (gefaciliteerd door MSN en/of Hotmail), welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk en/of uitdagend de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of op zodanige wijze wordt geposeerd dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken,

(titels foto's 005 en/of [titel] en/of [titel]5 en/of [titel]7 en/of [titel]9 en/of [titel]2 en/of [titel]2 en/of _me kutje en/of [titel]1 en/of [titel]3 en/of borsten [titel]2 en/of borsten [titel]3 en/of borsten [titel]5 en/of borsten [titel]

- het vaginaal penetreren met (een) voorwerp(en) bij zichzelf, zijnde (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, (titels foto's [titel]3 en/of [titel]4 en/of [titel]6 en/of [titel]8)

en/of

B.

in het bezit gehad en/of (via internet) verspreid,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk en/of uitdagend de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of op zodanige wijze wordt geposeerd dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken,

(titels foto's 005 en/of [titel] en/of [titel]5 en/of [titel]7 en/of [titel]9 en/of [titel]2 en/of [titel]2 en/of _me kutje en/of [titel]1 en/of [titel]3 en/of borsten [titel]2 en/of borsten [titel]3 en/of borsten [titel]5 en/of borsten [titel] en/of titels films 16 alone_webcam en/of dc126 en/of filmpje01 en /of ikke met iets leuks en/of [titel] en/of mn poessie en/of video1)

- het vaginaal penetreren (met een of meer vinger(s) en/of (een) voorwerp(en)) en/of het betasten en/of strelen van de vagina van/bij zichzelf, zijnde (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt,

(titels foto's [titel]3 en/of [titel]4 en/of [titel]6 en/of [titel]8 en/of titels films 16alone_webcam en/of dc126 en/of filmpje 01 en/of ikke met iets leuks en/of mn poessie en/of [titel]_movie en/of video (1) en/of vaag001)

Bewijsoverweging

Ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde heeft de raadsman van verdachte, zakelijk weergegeven, aangevoerd dat er geen sprake was van dwang, omdat aangeefster [benadeelde] zich niet heeft verzet tegen de seksuele handelingen van verdachte en de druk op aangeefster door verdachte niet dusdanig groot was dat aangeefster daar geen weerstand aan kon bieden.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Van door een feitelijkheid dwingen als bedoeld in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht kan slechts sprake zijn als verdachte door die feitelijkheid opzettelijk heeft veroorzaakt dat het slachtoffer de betreffende seksuele handelingen tegen haar wil heeft ondergaan.

Blijkens de verklaringen van zowel verdachte als het slachtoffer [benadeelde] heeft verdachte gedurende een lange periode gedreigd dat hij de MSN van haar, [benadeelde], zou hacken en dat hij naaktfoto's van haar online zou zetten met haar gegevens erbij als zij niet bij hem thuis zou komen en niet zou doen wat hij zei. Op een gegeven moment heeft verdachte ook daadwerkelijk uitvoering gegeven aan dit dreigement omdat [benadeelde] niet bij hem thuis was gekomen toen hij dat wilde. Nadien heeft verdachte zijn bedreigingen herhaald.

[benadeelde] heeft verklaard dat bovengenoemde gedragingen van verdachte een zodanige psychische druk opleverden dat zij daaraan geen weerstand kon bieden en zich gedwongen voelde steeds aan verdachtes wensen te voldoen.

Gelet op het vorenstaande acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat [benadeelde] door verdachte telkens is gedwongen tot het ondergaan van de ten laste gelegde seksuele handelingen.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

1.

hij in de periode van 1 januari 2008 tot en met 18 februari 2008 te [plaats], in de gemeente [gemeente], meermalen, met [slachtoffer] (roepnaam [naam], geboren op [1993], die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, telkens buiten echt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte zijn, verdachtes, tong in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en die [slachtoffer] ontkleed en aan de vagina van die [slachtoffer] gelikt en over/aan de borsten van die [slachtoffer] gestreeld en/of betast en/of gezogen en de hand van die [slachtoffer] vastgepakt en vervolgens die hand op zijn, verdachte's, penis gelegd en met die hand heen en weer en op en neer gaande aftrekkende bewegingen gemaakt over de penis van hem, verdachte, en het hoofd van die [slachtoffer] vastgepakt en zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en aansluitend het hoofd van die [slachtoffer] heen en weer bewogen en een aantal van zijn, verdachtes, vingers en zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en aldoende heen en weer en op en neer gaande bewegingen gemaakt en aldus gepenetreerd en in het lichaam van die [slachtoffer] geëjaculeerd;

2.

hij op 22 augustus 2005 te [plaats], in de gemeente [gemeente], met [benadeelde] (geboren op [1990]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde], hebbende verdachte zijn, verdachtes, tong in de mond van die [benadeelde] geduwd/gebracht en (over) de vagina en borsten en het lichaam van die [benadeelde] gestreeld/gewreven en betast en (vervolgens) zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [benadeelde] geduwd/gebracht en aldoende heen en weer en op en neer gaande bewegingen gemaakt en aldus gepenetreerd en in het lichaam van die [benadeelde] geëjaculeerd;

3 primair.

hij in de periode van 1 maart 2006 tot 1 maart 2007 te [plaats], te weten op 18 maart 2006 en in de periode van 25 tot en met 27 februari 2007, door feitelijkheden en bedreiging met feitelijkheden [benadeelde] (geboren op [1990]) heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [benadeelde], hebbende verdachte telkens zijn penis en een aantal van zijn, verdachtes vingers in de vagina van die [benadeelde] geduwd/gebracht,

en bestaande die feitelijkheden en die bedreiging met feitelijkheden hierin dat verdachte die [benadeelde] meermalen (via email/MSN/hotmail) heeft ge-/bedreigd dat hij, verdachte, als die [benadeelde] niet zou doen wat hij, verdachte, wilde (namelijk dat die [benadeelde] hem, verdachte, bij hem thuis zou komen bezoeken en gemeenschap met hem, verdachte, moest hebben) de [zogeheten] MSN van die [benadeelde] zou hacken en de aan hem, verdachte, gezonden en/of de film en/of foto's, waarop die [benadeelde] naakt stond afgebeeld en/of waarop/waarin die [benadeelde] seksuele handelingen met zichzelf verrichtte, op internet zou plaatsen en daarbij persoonsgegevens zou vermelden en/of aan familie en/of de directe (woon)omgeving van die [benadeelde] zou zenden,

en heeft hij, verdachte, vervolgens daadwerkelijk een aantal van vorenomschreven foto's met een uitnodigende tekst en persoons-/contactgegevens op een openbare profielsite (internet) geplaatst, waarna en waardoor die [benadeelde] zich telkens gedwongen voelde hem, verdachte, te bezoeken,

en aldus door zijn, verdachtes, kennelijke bedoelingen en met gebruikmaking van zijn, verdachtes, psychisch overwicht op die [benadeelde] en met gebruikmaking van door genoemde omstandigheden voor die [benadeelde] ontstane afhankelijke situatie waaraan zijn geen weerstand kon of durfde te bieden en de omstandigheid dat die [benadeelde] bang was voor hem, verdachte, en vreesde voor hetgeen hij wederom zou doen als zij niet zou doen wat hij, verdachte, wilde, telkens voor die [benadeelde] een (be)dreigende situatie heeft gecreëerd waarin zij zich niet aan/tegen de seksuele handelingen en gemeenschap met hem, verdachte, kon onttrekken en/of verzetten;

4 primair.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 1 oktober 2004 tot en met 13 november 2007 te [plaats], telkens door feitelijkheden en bedreiging met feitelijkheden [benadeelde] heeft gedwongen tot het plegen en dulden van ontuchtige handelingen, bestaande die ontuchtige handelingen uit het betasten van de ontblote borsten en vagina,

en bestaande die feitelijkheden en die bedreiging met feitelijkheden telkens hierin dat verdachte die [benadeelde] via email/MSN/hotmail dreigend heeft toegevoegd dat wanneer die [benadeelde] niet zou doen wat hij, verdachte, van haar/hun verlangde (te weten het uitvoeren van vooromschreven ontuchtige handelingen) hij, verdachte, de zogeheten MSN van die [benadeelde] zou hacken en vervolgens valse informatie over die [benadeelde] aan vrienden en familie van die [benadeelde] zou verzenden en/of de reeds eerder aan hem, verdachte, gezonden foto's, waarop die [benadeelde] naakt stond afgebeeld, op internet zou plaatsen en daarbij persoonsgegevens zou vermelden en/of aan familie en/of de direct (woon)omgeving van die [benadeelde] zou zenden,

en aldus heeft verdachte telkens opzettelijk gebruik gemaakt van de [gelet op de hierboven genoemde omstandigheden] voor die [benadeelde] ontstane (afhankelijke) situatie waardoor die [benadeelde] geen weerstand kon en/of durfde te bieden aan verdachte;

5.

hij in de periode van 1 januari 2004 tot en met 18 februari 2008 te [plaats], meermalen, afbeeldingen van seksuele gedragingen en filmfragmenten van seksuele gedragingen, bij welke afbeeldingen en filmfragmenten telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken en welke afbeeldingen en filmfragmenten waren vastgelegd op gegevensdragers, te weten op harde schijven van de computer, telkens

A.

heeft vervaardigd via een internetverbinding en een webcamverbinding (gefaciliteerd door MSN en/of Hotmail), welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen zich (vervolgens) van hun kleding ontdoen en waarna door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose van die personen nadrukkelijk en/of uitdagend de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of op zodanige wijze wordt geposeerd dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken,

(titels [titel] en [titel]9 en [titel]2 en borsten [titel]2 en borsten [titel]5 en borsten [titel])

- het vaginaal penetreren met een voorwerp bij zichzelf, zijnde een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

(titels foto's [titel]3 en [titel]4 en [titel]6 en [titel]8)

en

B.

in het bezit gehad,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen zich van hun kleding ontdoen en waarna door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose van die personen nadrukkelijk en/of uitdagend de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of op zodanige wijze wordt geposeerd dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken,

(titels foto's [titel] en [titel]9 en [titel]2 en [titel]2 en _me kutje en [titel]1 en [titel]3 en borsten [titel]2 en borsten [titel]5 en borsten [titel] en titels films 16 alone_webcam en dc126 en filmpje01 en ikke met iets leuks en [titel] en mn poessie en video1)

- het vaginaal penetreren met een of meer vingers en/of een voorwerpen en/of het betasten en/of strelen van de vagina van/bij zichzelf, zijnde personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt,

(titels foto's [titel]3 en [titel]4 en [titel]6 en [titel]8 en titels films 16alone_webcam

en dc126 en filmpje 01 en ikke met iets leuks en mn poessie en [titel]_movie

en video (1)

(via internet) verspreid,

welke voornoemde seksuele gedraging bestonden uit:

- het strelen van de vagina bij zichzelf, zijnde een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

(titel film vaag001).

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1.

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

2.

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam;

3 primair.

verkrachting, meermalen gepleegd;

4 primair.

feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

5.

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd.

en

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden.

Strafbaarheid

Omtrent verdachte is op respectievelijk 19 mei 2008 en 14 april 2008 een rapport opgemaakt door B. Takkenkamp, psychiater, tezamen met D.F. Smit, psychiater in opleiding, en door E.R. Sam, klinisch psycholoog. Deze deskundigen komen tot de conclusie dat ten tijde van het plegen van de ten laste gelegde feiten bij verdachte sprake was van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, in de vorm van een autisme spectrum stoornis, en dat verdachte ten aanzien van de ten laste gelegde feiten -indien bewezen- als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd.

Het hof neemt deze conclusies over en maakt deze tot de zijne. Het hof is derhalve van oordeel dat de bewezen verklaarde feiten aan verdachte kan worden toegerekend, zij het in verminderde mate.

Gelet hierop en voorts in aanmerking genomen dat overigens ten opzichte van verdachte geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht, acht het hof verdachte strafbaar.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan verkrachtingen, ontuchtige handelingen en aanrandingen van jonge meisjes. Daarnaast heeft hij kinderporno vervaardigd, in bezit gehad en verspreid. Door zijn handelen heeft verdachte de lichamelijke en geestelijke integriteit van deze meisjes, die zich nog seksueel moeten ontwikkelen en dat in vrijheid moeten kunnen doen, telkens in ernstige mate geschonden.

Het hof heeft bij het bepalen van de straf tevens rekening gehouden met het de verdachte betreffende uittreksel justiti?le documentatie van 12 december 2008, waaruit blijkt dat verdachte één keer eerder is veroordeeld ter zake van een andersoortig delict.

Het hof heeft er voorts rekening mee gehouden dat de bewezenverklaarde feiten verdachte slechts in verminderde mate kunnen worden toegerekend.

Het hof is alles afwegende van oordeel dat de door verdachte gepleegde feiten zodanig ernstig zijn dat een gevangenisstraf van na te melden duur, zoals ook door de advocaat-generaal is gevorderd, noodzakelijk en geboden is.

Deze straf wordt deels in voorwaardelijke vorm opgelegd, naast de hierna te bespreken maatregel. Het hof beoogt hiermee - zonder af te willen doen aan de ernst van de feiten - te bewerkstelligen dat verdachte zijn reeds aangevangen behandeling kan voortzetten.

Motivering van de op te leggen maatregel

In het eerder genoemde rapport van psycholoog Sam zijn -zakelijk weergegeven- onder meer de volgende conclusies vervat:

"Betrokken verdachte heeft een autisme spectrum stoornis welke op jeugdige leeftijd is vastgesteld en aanwezig was ten tijde van het ten laste gelegde. Deze stoornis heeft er toe geleid dat bij betrokkene forse ontwikkelingsachterstanden zijn ontstaan op intellectueel, emotioneel en sociaal gebied.

Zonder gerichte behandeling, waarbij de focus is gericht op delictgedrag èn de autisme spectrum stoornis, valt te verwachten dat betrokkene zich opnieuw schuldig zal maken aan soortgelijke overtredingen en misdrijven. Mèt behandeling kan worden verwacht dat het recidiverisico op korte en lange termijn op maatschappelijk aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.

Naar verwachting zal behandeling de stoornis zelf niet veranderen. Behandeling zal vanuit een 'handicapmodel' plaats moeten vinden. Zoals gesteld kan de behandeling er wèl toe bijdragen dat het risico (aanzienlijk) wordt verminderd. Hoewel betrokkene voldoende gemotiveerd lijkt om een dergelijke behandeling aan te gaan en af te ronden, is het van belang dat er voldoende externe druk staat op het behandelings- en begeleidingstraject, en dat betrokkene gedurende jaren kan worden gevolgd in zijn doen en laten.

Mede gezien de aard en de ernst van de delicten en het herhalingsrisico, moet een voorwaardelijke terbeschikkingstelling worden overwogen. Steun en toezicht door de reclassering is verbonden aan deze maatregel. Voorwaarden zouden kunnen zijn: zich houden aan de richtlijnen van de reclassering, ook als deze inhouden: behandeling bij de AFPN. Met deeltijd of dagbehandeling zou het behandelingstraject kunnen aanvangen."

In het rapport van psychiater Takkenkamp en psychiater in opleiding Smit zijn -zakelijk weergegeven- onder meer de volgende conclusies vervat:

"Betrokkene is in zijn jeugd gediagnosticeerd met een pervasieve ontwikkelingsstoornis (tegenwoordig PDD-NOS genoemd). Dit houdt onder andere in dat hij moeite heeft met inschatten van sociale interacties. Deze stoornis is in aanleg aanwezig en blijft het hele leven bestaan. De symptomen hiervan zijn nog steeds duidelijk waarneembaar. Deze ziekelijke stoornis der geestvermogens was ook aanwezig ten tijde van het plegen van de hem ten laste gelegde delicten.

Ook de belangstelling voor jonge meisjes was tijdens het plegen van de delicten aanwezig. Tijdens zijn contacten met hem leek hij er vooral op uit te zijn om zijn eigen seksuele behoeften te vervullen. Cognitief vervormde hij hun medewerking na zijn dreigementen als zijnde 'vrijwillig'. Er zijn wel aanwijzingen die lijken te wijzen op pedofilie. Er zijn op grond van de ons nu bekende informatie onvoldoende harde symptomen om de diagnose pedofilie met zekerheid te kunnen stellen.

Wanneer betrokkene geen behandeling zal krijgen, is te verwachten dat betrokkene weer in het plegen van het ten laste gelegde terug zal kunnen vallen. Dit is te verwachten vanuit het feit dat de PDD-NOS zijn hele leven zal kunnen blijven bestaan en dat hij met meerdere meisjes contacten heeft gelegd die gericht waren op het bevredigen van zijn eigen seksuele behoeften.

Wanneer hij een behandeling zal volgen waarin hij leert wat bij hem signalen zijn die er op duiden dat hij weer geneigd is om seksueel gerichte contacten aan te gaan met meisjes en waarin hij zijn sociale vaardigheden kan verbreden, is te verwachten dat het risico op terugval in de hem ten laste gelegde delicten zal verminderen.

Wij adviseren om betrokkene psychiatrische behandeling op te leggen in het kader van een TBS met voorwaarden. In dit kader adviseren wij hem poliklinisch te laten behandelen bij de AFPN of een vergelijkbare instelling."

Ter terechtzitting van het hof op 7 november 2008 zijn psycholoog Sam, psychiater in opleiding Smit en psychiater Takkenkamp als deskundigen gehoord.

In een nadere rapportage van respectievelijk 22 december 2008 en 14 januari 2009 blijven de psychiater samen met de psychiater in opleiding en de psycholoog bij de eerdere gerapporteerde conclusies en adviseren de oplegging van een TBS-maatregel met voorwaarden.

In het Adviesrapport van de Reclassering Nederland d.d. 8 december 2009, opgemaakt door P.J. Graver, staat, onder meer, het volgende beschreven.

Verdachte is op 30 juni 2009 in het kader van een proefbehandeling opgenomen in de FPK te Assen. Volgens de FPK is een klinische behandeling ge?ndiceerd. In de behandeling dient er specifieke hulpverlening te zijn voor de autisme spectrum stoornis. De klinische behandeling zal gedeeltelijk samen kunnen vallen en/of gevolgd kunnen worden door een ambulante behandeling voor mensen met ASS-problematiek en langdurig toezicht.

De reclassering heeft in haar rapport, indien door het hof aan verdachte een TBS met voorwaarden wordt opgelegd, voorwaarden geformuleerd die klinische behandeling in de FPK en een aansluitende ambulante behandeling bij de AFPN mogelijk maken.

Verdachte heeft zich ook tegenover het hof bereid verklaard tot naleving van de voorwaarden.

Ter terechtzitting van het hof d.d. 11 februari 2010 heeft verdachte verklaard dat het erg goed gaat met zijn behandeling in de FPK en dat hij inziet dat hij die behandeling nodig heeft om niet te recidiveren.

P.J Graver, reclasseringwerker, is gehoord ter terechtzitting van het hof op 11 februari 2010. Hij verklaarde de behandelend psychiater van verdachte in de FPK te hebben gesproken en bevestigde dat de intrinsieke motivatie van verdachte ten aanzien van de behandeling in positieve zin is veranderd.

Vaststaat dat de onderhavige feiten misdrijven betreffen waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld.

Al het vorenstaande in aanmerking nemende, gelet op de persoon van de verdachte, diens gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens tijdens het begaan van de feiten en het recidivegevaar, is het hof - met de advocaat-generaal- van oordeel dat de veiligheid van anderen het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling eist. Het hof zal derhalve, naast de gevangenisstraf, deze maatregel aan verdachte opleggen.

Het hof zal voorts de adviezen van de deskundigen volgen en verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden opleggen, zoals hierna te melden. De noodzaak van verpleging acht het hof - anders dan de rechter in eerste aanleg - niet meer noodzakelijk. Daarbij heeft een rol gespeeld dat de intrinsieke motivatie voor behandeling bij verdachte in positieve zin is veranderd en dat in de beveiliging van anderen op deze, voor verdachte minder ingrijpende wijze, kan worden voorzien.

Verbeurdverklaring

De door het hof verbeurd te verklaren computer is daarvoor vatbaar. Immers met betrekking tot dat voorwerp is het hiervoor onder 5 bewezen verklaarde feit begaan, terwijl uit het onderzoek ter 's hofs terechtzitting is gebleken, dat het toebehoort aan verdachte. Het hof heeft daarbij gelet op de draagkracht van verdachte, voor zover daarvan uit het onderzoek ter 's hofs terechtzitting is gebleken.

Onttrekking aan het verkeer

De door het hof aan het verkeer te onttrekken speed is daarvoor vatbaar. Immers die speed, die blijkens het onderzoek ter 's hofs terechtzitting aan verdachte toebehoort en van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang, is bij gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane hiervoor bewezen verklaarde feiten aangetroffen en deze stof kan dienen tot de voorbereiding van soortgelijke feiten.

Bewaring ten behoeve van de rechthebbende

Nu met betrekking tot de inbeslaggenomen compact disks geen persoon als rechthebbende kan worden aangewezen, zal het hof met betrekking tot die voorwerpen de bewaring ten behoeve van de rechthebbende gelasten.

Benadeelde partij

Uit het onderzoek ter 's hofs terechtzitting is gebleken, dat de benadeelde partij [benadeelde] zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat haar vordering in eerste aanleg geheel is toegewezen. Derhalve duurt de voeging ter zake van haar gehele vordering tot schadevergoeding ( € 4.588,10) in het geding in hoger beroep voort.

Tegenover de met bewijsstukken gestaafde vordering van de benadeelde partij is van de zijde van verdachte slechts aangevoerd, dat een schadevergoeding van € 1.000,-- in dit geval wel voldoende lijkt. Aldus is de vordering niet voldoende weersproken. Derhalve kan deze worden toegewezen in voege als na te melden.

Gelet op het vorenstaande dient verdachte, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Het hof zal tevens voormeld bedrag toewijzen in de vorm van een schadevergoedingsmaatregel.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 36b, 36d, 36f, 37a, 38, 38a, 57, 240b, 242, 245 en 246 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van achtentwintig maanden;

beveelt, dat van de gevangenisstraf een gedeelte van twaalf maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld onder de navolgende voorwaarden:

verdachte zal:

- zich niet schuldig maken aan strafbare feiten;

- verblijven in de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) te Assen zolang dat nodig wordt geacht door de behandelaars aldaar, in overleg met de reclassering;

- zich houden aan de behandelafspraken en afdelingsregels in de FPK te Assen;

- bij overgang van een klinische naar een ambulante behandeling bij de AFPN die behandeling ondergaan bij de behandelsetting die de behandelaars aanwijzen en zolang de behandelaars dat nodig achten, een en ander in overleg met reclassering;

- zijn medewerking verlenen aan nazorg indien dat nodig wordt geacht door de behandelaars na overleg met de reclassering;

- zich houden aan voorschriften en aanwijzingen van de reclassering;

wijst de Reclassering Nederland aan om verdachte bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen;

verklaart verbeurd:

de inbeslaggenomen computer;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

speed;

gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

compact disks;

wijst toe de vordering van de benadeelde partij, [benadeelde], wonende te [woonplaats], tot een bedrag van vierduizend vijfhonderdachtentachtig euro en tien cent;

veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt - tot aan deze uitspraak begroot op nihil - en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte tevens de verplichting op tot betaling aan de Staat van vierduizend vijfhonderdachtentachtig euro en tien cent ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde], wonende te [woonplaats];

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van vijfenvijftig dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

bepaalt dat indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van bovenvermeld bedrag, de verplichting om te voldoen aan de vordering van de benadeelde partij komt te vervallen, alsmede dat, indien veroordeelde aan de vordering van de benadeelde partij heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen;

heft op het - geschorste - bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. P. Koolschijn, voorzitter, mr. O. Anjewierden en mr. P.W.J. Sekeris, in tegenwoordigheid van mr. M. Nijhuis als griffier.