Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BL3560

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
30-11-2009
Datum publicatie
02-03-2010
Zaaknummer
WAHV 200.039.203
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Doorbreking appelverbod omdat de kantonrechter een oordeel heeft gegeven over een andere gedraging (rood licht) dan die waarop de inleidende beschikking en de beslissing van de officier van justitie zien (snelheidsoverschrjding). Hof vernietigt de beslissing van de kantonrechter en wijst de zaak terug.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 14
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 20d
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jwr 2010/16 met annotatie van JvdH
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 200.039.203

30 november 2009

CJIB 29125673487

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank 's-Gravenhage

van 1 juli 2009

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie in het arrondissement 's-Gravenhage genomen beslissing ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

1. Ingevolge het bepaalde in artikel 14 WAHV kan tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden worden ingesteld, indien de opgelegde administratieve sanctie bij die beslissing meer bedraagt dan € 70,-. De aan de betrokkene opgelegde sanctie bedraagt € 27,-. Op grond hiervan dient het hoger beroep van de betrokkene in beginsel niet-ontvankelijk te worden verklaard.

2. De betrokkene voert in hoger aan dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling, daar de kantonrechter hem heeft veroordeeld voor een feit waarop de aan hem opgelegde sanctie geen betrekking had.

3. Het hof is van oordeel dat, wanneer schending van zo fundamentele beginselen van behoorlijke rechtspleging heeft plaatsgevonden dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling geen sprake is geweest, doorbreking van het appelverbod van artikel 14, eerste lid, WAHV gewettigd is.

4. Uit het dossier blijkt het volgende. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking van 30 december 2008 een administratieve sanctie opgelegd ter zake van “overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, met 6 km/h ”. De officier van justitie heeft het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie is behandeld ter openbare zitting van de kantonrechter van 1 juli 2009. Uit het proces-verbaal van de zitting blijkt dat de kantonrechter onder meer het volgende heeft overwogen: “Betrokkene ontkent door rood te zijn gereden. In het dossier bevindt zich een ambtsedige verklaring van de verbalisant waaruit blijkt dat de bestuurder van de auto het verkeerslicht negeerde en door rood is gereden. Bij de stukken bevinden zich ook foto's waaruit blijkt dat de bestuurder door is gereden terwijl het verkeerslicht rood licht uitstraalde”.

5. Aldus moet worden vastgesteld dat de kantonrechter een oordeel heeft gegeven over een andere gedraging dan de gedraging waarop de door de betrokkene bij de kantonrechter aangevochten beslissing van de officier van justitie betrekking heeft.

6. Nu gelet op de inhoud van de beslissing van de kantonrechter het evident is dat de kantonrechter niet heeft beslist op het door de betrokkene in zijn zaak ingestelde beroep, is er aanleiding voor doorbreking van het appelverbod van artikel 14, eerste lid, WAHV.

7. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter vernietigen en de zaak terugwijzen naar de rechtbank.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de bestreden beslissing en wijst de zaak terug naar de rechtbank 's-Gravenhage ter behandeling en beslissing met inachtneming van dit arrest.

Dit arrest is gewezen door mrs. Van Schuijlenburg, Beswerda en Sekeris, in tegenwoordigheid van Terhell als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.