Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2827

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
30-10-2009
Datum publicatie
10-11-2009
Zaaknummer
000561-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof verklaart het bezwaar van de veroordeelde tegen de omzetting van de werkstraf in vervangende hechtenis ongegrond. Niet aannemelijk is geworden dat de veroordeelde de uitnodigingen van de reclassering voor het intakegesprek niet heeft (kunnen) ontvangen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 228
Burgerlijk Wetboek Boek 6 230
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOR 2010/117
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raadkamernummer 24-000561-09

Parketnummer: 24-002001-07

Arrest van 30 oktober 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het bezwaarschrift ex artikel 22g van het Wetboek van Strafrecht:

[veroordeelde],

geboren op [1963] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet verschenen. Wel verschenen is mr. D.C. Keuning, advocaat te Groningen.

De inhoud van het bezwaar

Het hof heeft de veroordeelde bij zijn arrest d.d. 12 maart 2008 veroordeeld tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van twintig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van tien dagen zal worden toegepast.

Voormeld bezwaarschrift, ontvangen op 29 juni 2009, keert zich tegen de kennisgeving d.d. 16 juni 2009 van de advocaat-generaal aan de veroordeelde tot omzetting van de taakstraf in een vervangende hechtenis.

De behandeling ter zitting

Het hof heeft gezien de stukken. De zaak is behandeld ter openbare terechtzitting van

16 oktober 2009.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en de advocaat van de veroordeelde.

De beoordeling van het bezwaar

Blijkens het afloopbericht van de afdeling reclassering van het Leger des Heils te Groningen, d.d. 26 mei 2009 is de werkstraf geretourneerd omdat de veroordeelde bij herhaling niet heeft gereageerd op uitnodigingen voor een intakegesprek, terwijl de uitnodigingen waren verzonden naar het GBA-adres van veroordeelde.

Ter zitting heeft de advocaat van de veroordeelde verklaard dat de veroordeelde tevergeefs heeft gewacht op schriftelijk bericht omtrent de taakstraf, totdat hij een uitnodiging van de reclassering ontving om het afloopbericht te bespreken. De veroordeelde is te laat op die afspraak verschenen. Hem werd daarbij meegedeeld dat de taakstraf inmiddels geretourneerd was. Ook zou hem zijn meegedeeld dat de uitnodigingen waren verzonden naar het adres [adres] te [woonplaats], niet zijnde het adres waar veroordeelde volgens het GBA staat ingeschreven. De advocaat van de veroordeelde heeft bij brieven van 10 juli 2009 en 7 september 2009 tevergeefs verzocht de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis op te schorten, in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift door het hof. De veroordeelde heeft de vervangende hechtenis inmiddels ondergaan.

De advocaat-generaal stelt zich op het standpunt dat, nu de wetgever geen opschortende werking heeft willen verlenen aan de indiening van het bezwaarschrift, de behandeling daarvan in het onderhavige geval te lang op zich heeft laten wachten. Daarbij komt dat hem niet was bericht dat de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis was aangevangen.

Het hof is met de advocaat van de veroordeelde van opvatting dat voormeld afloopbericht van het Leger des Heils erg summier en weinig inzichtelijk is. Dat neemt echter niet weg dat daaruit blijkt dat de uitnodigingen voor een intakegesprek op respectievelijk 4 juli 2008, 21 augustus 2008, 1 mei 2009 en 15 mei 2009 aan de veroordeelde zijn verzonden en dat de reclassering beschikte over het adres waar de veroordeelde volgens het GBA stond ingeschreven, te weten [adres] te [woonplaats]. Naar het oordeel van het hof is dan ook niet aannemelijk geworden dat de veroordeelde de uitnodigingen voor het intakegesprek niet heeft kunnen ontvangen. Gelet daarop zal het hof het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

De beslissing

Het hof:

verklaart het bezwaarschrift van veroordeelde ongegrond.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. P.W.J. Sekeris, als voorzitter, mr. H.M. Poelman en mr. L.T. Wemes, in tegenwoordigheid van mr. M.J. Zomer, als griffier.