Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2803

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
30-10-2009
Datum publicatie
10-11-2009
Zaaknummer
000512-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hoger beroep op een herhaald verzoek om compensatie voor het aantal dagen dat appellant in verhouding tot de bij onherroepelijk vonnis van 5 september 2002 opgelegde gevangenisstraf ten onrechte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Het hof bevestigt de beschikking van de rechtbank waarbij appellant, op grond van overschrijding van de termijn voor het indienen van het verzoek ex artikel 89 Sv, in dat verzoek niet-ontvankelijk werd verklaard .

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Rekestnummer: 0512-09

Rekestnummer eerste aanleg: 09/294

Parketnummer eerste aanleg: 17-080067-02

Beschikking d.d. 30 oktober 2009 van de meervoudige raadkamer van het gerechtshof te Leeuwarden op het hoger beroep tegen een beschikking ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering d.d. 15 juli 2009 van de rechtbank Leeuwarden op het verzoek van:

[verzoeker],

geboren op [1961] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet verschenen.

De beschikking waarvan beroep.

De rechtbank heeft bij voormelde beschikking verzoeker niet-ontvankelijk verklaard.

Het verzoek

Verzoeker verlangt in zijn verzoekschrift van 28 mei 2009 compensatie voor 28 dagen die hij in verband met de strafzaak met parketnummer 17-080067-02 ten onrechte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, zoals door hem in zijn verzoekschrift is aangegeven.

Aanwending van het rechtsmiddel.

Verzoeker is blijkens akte d.d. 17 juli 2009 op de voorgeschreven wijze en tijdig van voormelde beschikking in hoger beroep gekomen.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 16 oktober 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal.

De beoordeling van het hoger beroep.

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken.

Verzoeker is bij vonnis van de politierechter van de rechtbank Leeuwarden d.d. 5 september 2002 in de zaak met parketnummer 17-080067-02 veroordeeld tot tien weken gevangenisstraf, onvoorwaardelijk, met aftrek van de tijd die verzoeker in voorlopige hechtenis had doorgebracht. Het vonnis is op 5 september 2002 onherroepelijk geworden.

Het verzoekschrift is derhalve niet binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis ingediend.

Het voorgaande brengt mee dat de rechtbank op de juiste gronden heeft geoordeeld en beslist, zodat de beschikking waarvan beroep zal worden bevestigd.

Beslissing:

Het hof:

bevestigt de beschikking, waarvan beroep.

Aldus gewezen door mrs. P.W.J. Sekeris, als voorzitter, H.M. Poelman en L.T. Wemes in tegenwoordigheid van mr. M.J. Zomer als griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier voornoemd.