Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK1879

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
16-10-2009
Datum publicatie
03-11-2009
Zaaknummer
24-000475-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 17 van de Gezondheids- en welzijnswet, te weten met een niet gereinigd en ontsmet vervoermiddel op de openbare weg rijden, veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 440,--, met een proeftijd van twee jaren.

Wetsverwijzingen
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 17
Wet op de economische delicten
Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's 64
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000475-09

Parketnummer eerste aanleg: 19-994557-08

Arrest van 16 oktober 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, economische kamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Assen van 17 februari 2009 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1950] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon.

Het vonnis waarvan beroep

De economische politierechter in de rechtbank Assen heeft de verdachte bij het vonnis ontslagen van alle rechtsvervolging, één en ander als in het vonnis nader omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Hij heeft dit hoger beroep aan verdachte doen betekenen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake het haar ten laste gelegde zal veroordelen tot een geldboete van € 440,--, waarvan € 200,-- voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - met inachtneming van de wijziging die het hof in hoger beroep heeft toegelaten - ten laste gelegd, dat:

zij op of omstreeks 20 december 2007, in de gemeente [gemeente], een ongeladen vervoermiddel, op de openbare weg ([straat]) heeft gebracht, terwijl dit vervoermiddel niet was gereinigd en ontsmet.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

zij op 20 december 2007, in de gemeente [gemeente], een ongeladen vervoermiddel, op de openbare weg ([straat]) heeft gebracht, terwijl dit vervoermiddel niet was gereinigd en ontsmet.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op de overtreding:

overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 17 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Door verdachte is met een vervoermiddel op de openbare weg gereden zonder dat dit vervoermiddel, na aflevering van een schaap, was gereinigd en ontsmet. Het doel van het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen waarin evenhoevigen worden of zijn vervoerd is het voorkomen of reduceren van de insleep en de verspreiding van besmettelijke dierziekten. Verdachte heeft dit belang door haar handelen veronachtzaamd.

Verdachte is blijkens een haar betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 15 juli 2009 niet eerder veroordeeld wegens het plegen van een economisch delict.

Het hof is - anders dan de advocaat-generaal - van oordeel dat in onderhavige zaak met een voorwaardelijke geldboete van na te melden bedrag kan worden volstaan. Het hof wil hiermee ook bewerkstelligen dat verdachte zich in het vervolg van het plegen van dergelijke en andere strafbare feiten zal onthouden.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24 en 24c van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten en artikel 64 van de Regeling preventie bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van vierhonderdveertig euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van acht dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

beveelt, dat de geldboete niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. S. Zwerwer en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van mr. L. Keekstra als griffier, zijnde mr. Wiarda voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.