Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK1442

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
27-10-2009
Datum publicatie
28-10-2009
Zaaknummer
24-000422-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van mishandeling veroordeeld tot een geldboete van € 250,-, subsidiair te vervangen door 5 dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000422-08

Parketnummer eerste aanleg: 19-622079-07

Arrest van 27 oktober 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Assen van 11 februari 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1936] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. S.M. Klomp, advocaat te Assen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Assen heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een geldboete van € 250,-, subsidiair te vervangen door vijf dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

verdachte op of omstreeks 22 november 2007, te [plaats], in de gemeente [gemeente] opzettelijk mishandelend [slachtoffer] (meermalen) heeft gestompt en/of geslagen, waardoor deze werd gewond en/of pijn ondervond.

Bewijsverweer

De raadsvrouw van verdachte heeft ter terechtzitting van het hof aangevoerd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde, nu de belastende verklaringen van aangever en getuige [getuige] als onbetrouwbaar en inconsistent dienen te worden aangemerkt en derhalve niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt.

Aangever en [getuige] zijn beiden op de dag van het voorval door de politie gehoord. Daarnaast zijn zij beiden ter terechtzitting van het hof gehoord. De verklaringen van aangever en [getuige] komen op het hof authentiek over, zijn in essentie consistent en bevestigen elkaar op wezenlijke punten. Derhalve heeft het hof geen reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze verklaringen. Het hof verwerpt het verweer.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

verdachte op 22 november 2007, te [plaats], in de gemeente [gemeente] opzettelijk mishandelend [slachtoffer] meermalen heeft gestompt of geslagen, waardoor deze werd verwond en pijn ondervond.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

mishandeling.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft een schilder geslagen omdat die zijn auto dusdanig had geparkeerd dat verdachte er met zijn auto niet langs kon. Het slachtoffer heeft hierdoor letsel opgelopen en pijn bekomen. Door aldus te handelen heeft verdachte een inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.

Het hof heeft kennis genomen van een verdachte betreffend uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 8 juli 2009, waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake van geweldsdelicten.

Het hof zal verdachte, conform de vordering van de advocaat-generaal en het vonnis van de rechtbank, een geldboete van na te melden hoogte opleggen. Daarbij heeft het hof rekening gehouden met verdachtes financiële draagkracht voor zover daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 23, 24, 24c en 300 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van tweehonderdvijftig euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van vijf dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J.J. Beswerda, voorzitter, mr. W. Foppen en mr. G.J. Niezink, in tegenwoordigheid van mr. M. Koster als griffier, zijnde mr. G.J. Niezink buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.