Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK0593

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
16-10-2009
Datum publicatie
19-10-2009
Zaaknummer
24-002508-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van - kort gezegd - het medeplegen van vrouwenhandel veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 538 dagen, waarvan negen maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Het hof heeft tevens een beslissing genomen ten aanzien van de in beslag genomen goederen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002508-06

Parketnummer eerste aanleg: 18-630242-05

Arrest van 16 oktober 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van

17 oktober 2006 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1977] te [geboorteplaats],

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsman van verdachte

mr. P.H.L.M. Souren, advocaat te Amsterdam.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf en een bijkomende straf, heeft een maatregel opgelegd en heeft beslist op de vordering van een benadeelde partij en omtrent de in beslag genomen goederen, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsman van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van 6 april 2007, 22 februari 2008, 20 juni 2008 en 2 oktober 2009, alsmede het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen ter zake het hem onder 1 en 2 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 17 maanden en 22 dagen, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, met aftrek van de periode die verdachte in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Met betrekking tot de in beslag genomen goederen heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de auto en het bijbehorend autobewijs verbeurd zal verklaren, dat het paspoort op naam van [naam] zal worden onttrokken aan het verkeer en dat het hof van de overige goederen op de beslaglijst de teruggave zal gelasten.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - met inachtneming van de wijziging die de rechter in eerste aanleg heeft toegelaten - ten laste gelegd, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente] en/of te [plaats 2], in de gemeente [gemeente 2] en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

I

A een ander, genaamd [slachtoffer 1] (geb datum: 3-1-1985; zaak 1), door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of met één of meer andere feitelijkhe(i)d(en), heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die (seksuele) handelingen beschikbaar zou stellen (sub 1º);

en/of

B die [slachtoffer 1] heeft aangeworven, althans laten aanwerven en/of meegenomen, althans laten meenemen met het oogmerk haar in een ander land, te weten Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 2°);

en/of

C opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] met of voor een derde tegen betaling, terwijl verdachte en/of zijn mede-verdachte(n) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat die [slachtoffer 1] zich onder de onder A genoemde omstandigheden beschikbaar zou stellen tot het plegen van die (seksuele) handelingen (sub 4°);

en/of

D die [slachtoffer 1] door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of één en/of meer andere feitelijkhe(i)d(en) heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen verdachte en/of zijn mede-verdachte(n) uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 1]) seksuele handelingen met of voor een derde te bevoordelen (sub 6°);

bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bestaande die (ondernomen) handeling(en) hieruit dat verdachte en/of verdachtes mede-dader(s),

- die [slachtoffer 1] vanuit het buitenland (Tsjechië en/of Duitsland) naar Nederland ([plaats 2] en [plaats 1]) heeft/hebben gebracht en/of laten brengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 1], in Nederland, in vrijheid (veel meer) geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben verteld dat de helft van de verdiensten (in de prostitutie) voor haar zou zijn en/of

- die [slachtoffer 1] een vals paspoort heeft/hebben verstrekt en/of laten verstrekken en/of

- de reis van die [slachtoffer 1] naar Nederland geheel of gedeeltelijk heeft/hebben betaald en/of geregeld en/of

- die [slachtoffer 1] in een kamer/vitrine heeft/hebben geplaatst of laten plaatsen, althans een kamer/vitrine voor haar heeft/hebben geregeld of laten regelen en/of

- die [slachtoffer 1] als prostituee heeft/hebben laten werken en/of haar werktijden heeft/hebben bepaald en/of

- die [slachtoffer 1] (onder meer telefonisch) onder controle heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- die [slachtoffer 1] had/hadden verteld of doen voorkomen dat zij, [slachtoffer 1], (een) af te betalen geldschuld(en) (uit onkosten) had bij verdachte en/of zijn mededader(s), terwijl daarvoor geen (duidelijke) afspraken waren gemaakt en/of (de hoogte van) die schuld(en) en/of gemaakte onkosten voor die [slachtoffer 1] niet inzichtelijk en/of controleerbaar was/waren en/of

- die [slachtoffer 1] had/hadden verteld of doen voorkomen dat zij, [slachtoffer 1], de hiervoor vermelde schuld(en) diende af te lossen en/of te voldoen alvorens zij, [slachtoffer 1], een gedeelte van haar verdiensten (in de prostitutie) zelf mocht houden en/of

- die [slachtoffer 1] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben laten afdragen en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben bedreigd door haar opzettelijk dreigend de woorden toe te voegen - zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) werk voor haar had geregeld in Nederland en dat zij, [slachtoffer 1], hem/hun moest gehoorzamen, want ze, verdachte en/of zijn mededader(s) zouden haar altijd weten te vinden en/of dat ze, [slachtoffer 1], in een begrafenisauto naar huis zou komen als ze, [slachtoffer 1], zou vluchten en/of dat zij, [slachtoffer 1], haar aangifte tegen verdachte en/of zijn mededader(s) moest intrekken anders zou verdachte en/of zijn mededader(s) haar dood maken en/of haar iets aan doen en/of haar familie inlichten over haar werkzaamheden en/of dat zij, [slachtoffer 1], geld moest afdragen omdat anders zij en/of een van haar familieleden zou worden doodgemaakt;

II

A een ander, genaamd [slachtoffer 2] (geb datum: 1-8-1988; zaak 2), door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of met één of meer andere feitelijkhe(i)d(en), heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die (seksuele) handelingen beschikbaar zou stellen (sub 1°);

en/of

B die [slachtoffer 2] heeft aangeworven, althans laten aanwerven en/of meegenomen, althans laten meenemen met het oogmerk haar in een ander land, te weten Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 2°);

en/of

C die [slachtoffer 2] er toe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die [slachtoffer 2] enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan hij wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelde, terwijl voornoemde [slachtoffer 2] minderjarig was (sub 3°);

en/of

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer 2] met of voor een derde tegen betaling, terwijl verdachte en/of zijn mede-verdachte(n) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat die [slachtoffer 2] zich onder de onder A genoemde omstandigheden beschikbaar zou stellen tot het plegen van die (seksuele) handelingen (sub 4°);

en/of

E opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer 2] met of voor een derde tegen betaling, terwijl voornoemde [slachtoffer 2] minderjarig was (sub 5°);

F die [slachtoffer 2] door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of één en/of meer andere feitelijkhe(i)d(en) heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen verdachte en/of zijn mede-verdachte(n) uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 2]) seksuele handelingen met of voor een derde te bevoordelen (sub 6°);

Bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bestaande die (ondernomen) handeling(en) hieruit dat verdachte en/of verdachtes mede-dader(s),

- die [slachtoffer 2] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 1]) heeft/hebben gebracht en/of laten brengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 2], in Nederland, in vrijheid (veel) geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en/of

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben verteld dat de helft van de verdiensten (in de prostitutie) voor haar zou zijn en/of

- die [slachtoffer 2] een vals paspoort heeft/hebben verstrekt en/of laten verstrekken en/of

- die [slachtoffer 2] als prostituee heeft/hebben laten werken en/of haar werktijden heeft/hebben bepaald en/of

- die [slachtoffer 2] in een kamer/vitrine heeft/hebben geplaatst of laten plaatsen, althans een kamer/vitrine voor haar heeft/hebben geregeld of laten regelen en/of

- die [slachtoffer 2] (onder meer telefonisch) onder controle heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- die [slachtoffer 2] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben laten afdragen;

III

A een ander, genaamd [slachtoffer 3] (geb datum: 20-11-1983; zaak 3), door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of met één of meer andere feitelijkhe(i)d(en), heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die (seksuele) handelingen beschikbaar zou stellen (sub 1°);

en/of

B die [slachtoffer 3]heeft aangeworven, althans laten aanwerven en/of meegenomen, althans laten meenemen met het oogmerk haar in een ander land, te weten Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 2°);

en/of

C opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer 3] met of voor een derde tegen betaling, terwijl verdachte en/of zijn mede-verdachte(n) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat die [slachtoffer 3] zich onder de onder A genoemde omstandigheden beschikbaar zou stellen tot het plegen van die (seksuele) handelingen (sub 4°);

en/of

[ naam][slachtoffer 3] door geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of één en/of meer andere feitelijkhe(i)d(en) heeft gedwongen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen verdachte en/of zijn mede-verdachte(n) uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 3]) seksuele handelingen met of voor een derde te bevoordelen (sub 6°);

Bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bestaande die (ondernomen) handeling(en) hieruit dat verdachte en/of verdachtes mede-dader(s),

- die [slachtoffer 3] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 2]) heeft/hebben gebracht en/of laten brengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 3], in Nederland, in vrijheid (veel) geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en/of

- die [slachtoffer 3] heeft/hebben verteld dat in Nederland de verdiensten in de prostitutie veel hoger zijn dan in Tsjechie en/of dat de helft van de verdiensten voor haar zou zijn en/of

- de reis van die [slachtoffer 3] naar Nederland geheel of gedeeltelijk heeft/hebben betaald en/of geregeld en/of

- die [slachtoffer 3] in een kamer/vitrine heeft/hebben geplaatst of laten plaatsen, althans een kamer/vitrine voor haar heeft/hebben geregeld of laten regelen en/of

- die [slachtoffer 3] als prostituee heeft/hebben laten werken en/of haar werktijden heeft/hebben bepaald en/of

- die [slachtoffer 3] (onder meer telefonisch) onder controle heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- die [slachtoffer 3] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben laten afdragen;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 14 oktober 2005, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente] en/of te [plaats 2], in de gemeente [gemeente 2] en/of te [plaats 3], in de gemeente [gemeente 3] en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of met anderen, althans alleen,

I

A een ander, genaamd [slachtoffer 1] (geb datum: 3-1-1985; zaak 1), door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 1] heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 1°);

en/of

B die [slachtoffer 1], heeft aangeworven en/of meegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een ander land, te weten Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3°);

en/of

C die [slachtoffer 1] , door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten (sub 4°);

en/of

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1] (sub 6°);

en/of

E die [slachtoffer 1], door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 1]) seksuele handelingen met of voor een derde (sub 9°);

bestaande die dwang, dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die dreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en), misleiding dan wel dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie en/of de overige hierboven omschreven handelingen hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- die [slachtoffer 1] vanuit het buitenland (Tsjechië en/of Duitsland) naar Nederland ([plaats 2] en [plaats 1]) heeft/hebben vervoerd en/of overgebracht en/of doen en/of laten vervoeren en/of overbrengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 1], in Nederland, in vrijheid (veel meer) geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben verteld dat de helft van de verdiensten (in de prostitutie) voor haar zou zijn en/of

- die [slachtoffer 1] een vals paspoort heeft/hebben verstrekt en/of laten verstrekken en/of

- de reis van die [slachtoffer 1] naar Nederland geheel of gedeeltelijk heeft/hebben betaald en/of geregeld en/of

- die [slachtoffer 1] in een kamer/vitrine heeft/hebben geplaatst of laten plaatsen, althans een kamer/vitrine voor haar heeft/hebben geregeld of laten regelen en/of

- die [slachtoffer 1] als prostituee heeft/hebben laten werken en/of haar werktijden heeft/hebben bepaald en/of

- die [slachtoffer 1] (onder meer telefonisch) onder controle heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- die [slachtoffer 1] had/hadden verteld of doen voorkomen dat zij, [slachtoffer 1], (een) af te betalen geldschuld(en) (uit onkosten) had bij verdachte en/of zijn mededader(s), terwijl daarover geen (duidelijke) afspraken waren gemaakt en/of (de hoogte van) die schuld(en) en/of gemaakte onkosten voor die [slachtoffer 1] niet inzichtelijk en/of controleerbaar was/waren en/of

- die [slachtoffer 1] had/hadden verteld of doen voorkomen dat zij, [slachtoffer 1], de hiervoor vermelde schuld(en) diende af te lossen en/of te voldoen alvorens zij, [slachtoffer 1], een gedeelte van haar verdiensten (in de prostitutie) zelf mocht houden en/of

- die [slachtoffer 1] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben laten afdragen en/of

- die [slachtoffer 1] heeft/hebben bedreigd door haar opzettelijk dreigend de woorden toe te voegen - zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) werk voor haar had geregeld in Nederland en dat zij, [slachtoffer 1], hem/hun moest gehoorzamen, want ze, verdachte en/of zijn mededader(s) zouden haar altijd weten te vinden en/of dat ze, [slachtoffer 1], in een begrafenisauto naar huis zou komen als ze, [slachtoffer 1], zou vluchten en/of dat zij, [slachtoffer 1], haar aangifte tegen verdachte en/of zijn mededader(s) moest intrekken anders zou verdachte en/of zijn mededader(s) haar dood maken en/of haar iets aan doen en/of haar familie inlichten over haar werkzaamheden en/of dat zij, [slachtoffer 1], geld moest afdragen omdat anders zij en/of een van haar familieleden zou worden doodgemaakt;

II

A een ander, genaamd [slachtoffer 2] (geb datum: 1-8-1988; zaak 2), door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2] (sub 1°);

en/of

B die [slachtoffer 2] heeft (aan)geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2], terwijl die [slachtoffer 2] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 2°);

en/of

C die [slachtoffer 2] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer 2] enige handeling heeft ondernomen waarvan hij, verdachte, en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moe(s)t(en) vermoeden dat die [slachtoffer 2] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die handelingen, terwijl die [slachtoffer 2] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 5°);

en/of

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen van die [slachtoffer 2] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 2] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (sub 8°);

en/of

E die [slachtoffer 2], door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 2]) seksuele handelingen met of voor een derde (sub 9°);

bestaande die dwang, dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die dreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en), misleiding dan wel dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie en/of de overige hierboven omschreven handelingen hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- die [slachtoffer 2] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 1]) heeft/hebben vervoerd en/of overgebracht en/of doen en/of laten vervoeren en/of overbrengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 2], in Nederland, in vrijheid (veel) geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en/of

- die [slachtoffer 2] heeft/hebben verteld dat de helft van de verdiensten (in de prostitutie) voor haar zou zijn en/of

- die [slachtoffer 2] een vals paspoort heeft/hebben verstrekt en/of laten verstrekken en/of

- die [slachtoffer 2] in een kamer/vitrine heeft/hebben geplaatst of laten plaatsen, althans een kamer/vitrine voor haar heeft/hebben geregeld of laten regelen en/of

- die [slachtoffer 2] als prostituee heeft/hebben laten werken en/of haar werktijden heeft/hebben bepaald en/of

- die [slachtoffer 2] (onder meer telefonisch) onder controle heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- die [slachtoffer 2] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben laten afdragen;

III

A een ander, genaamd [slachtoffer 4] (geb datum: 23-6-1977; zaak 8), door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 4] heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 4] (sub 1°);

en/of

B die [slachtoffer 4] heeft aangeworven en/of meegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 4] in een ander land, te weten Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3°);

en/of

C die [slachtoffer 4] door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 4] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten (sub 4°);

en/of

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 4] (sub 6°);

en/of

E die [slachtoffer 4] door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 4]) seksuele handelingen met of voor een derde (sub 9°);

bestaande die dwang, dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die dreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en), misleiding dan wel dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie en/of de overige hierboven omschreven handelingen hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- die [slachtoffer 4] vanuit het buitenland (Tsjechie) naar Nederland ([plaats 1] en/of [plaats 3]) heeft/hebben vervoerd en/of overgebracht en/of doen en/of laten vervoeren en/of overbrengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 4], in Nederland, in vrijheid (veel meer) geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en/of

- die [slachtoffer 4] in een kamer/vitrine heeft/hebben geplaatst of laten plaatsen en/of gehuisvest en/of laten huisvesten, althans een kamer/vitrine voor haar heeft/hebben geregeld of laten regelen en/of

- die [slachtoffer 4] als prostituee heeft/hebben laten werken en/of haar werktijden heeft/hebben bepaald en/of

- die [slachtoffer 4] (onder meer telefonisch) onder controle heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- die [slachtoffer 4] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben laten afdragen;

IV

A een ander, genaamd [slachtoffer 5]geb datum: 22-11-1986; zaak 9), door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 5] heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 5] (sub 1°);

en/of

B die [slachtoffer 5] heeft aangeworven en/of meegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 5] in een ander land, te weten Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3°);

en/of

C die [slachtoffer 5] door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 5] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten (sub 4°);

en/of

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 5] (sub 6°);

en/of

E die [slachtoffer 5] door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 5]) seksuele handelingen met of voor een derde (sub 9°);

bestaande die dwang, dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die dreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en), misleiding dan wel dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie en/of de overige hierboven omschreven handelingen hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- die [slachtoffer 5] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 1]) heeft/hebben vervoerd en/of overgebracht en/of doen en/of laten vervoeren en/of overbrengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 5], in Nederland, in vrijheid (veel meer) geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en/of

- die [slachtoffer 5] heeft/hebben verteld dat de helft van de inkomsten uit prostitutie voor haar, [slachtoffer 5], waren en/of

- de reis van die [slachtoffer 5] naar Nederland geheel of gedeeltelijk heeft/hebben betaald en/of geregeld en/of

- die [slachtoffer 5] in een kamer/vitrine heeft/hebben geplaatst of laten plaatsen en/of gehuisvest en/of laten huisvesten, althans een kamer/vitrine voor haar heeft/hebben geregeld of laten regelen en/of

- die [slachtoffer 5] als prostituee heeft/hebben laten werken en/of haar werktijden heeft/hebben bepaald en/of

- die [slachtoffer 5] (onder meer telefonisch) onder controle heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- die [slachtoffer 5] heeft/hebben gezegd dat zij, [slachtoffer 5], gedurende haar werktijd(en) in de vitrine moest staan en/of dansen en/of dat ze, [slachtoffer 5], niet mocht zitten en/of

- die [slachtoffer 5] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben laten afdragen en/of

- die [slachtoffer 5] heeft/hebben bedreigd door aan die [slachtoffer 5] dreigende (zogenaamde) SMS-berichten te sturen inhoudende "Als ik dat niet haal, dan ruk ik je hoofd eraf" en/of "Jij kut, jij kunt je nergens voor mij verstoppen."

V

A een ander, genaamd [slachtoffer 6] (geb datum: 9-11-1975; zaak 10), door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 6] heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 6] (sub 1°);

en/of

B die [slachtoffer 6] heeft aangeworven en/of meegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 6] in een ander land, te weten Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3°);

en/of

C die [slachtoffer 6] door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 6] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten (sub 4°);

en/of

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 6] (sub 6°);

en/of

E die [slachtoffer 6] door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 6]) seksuele handelingen met of voor een derde (sub 9°);

bestaande die dwang, dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die dreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en), misleiding dan wel dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie en/of de overige hierboven omschreven handelingen hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- die [slachtoffer 6] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 1]) heeft/hebben vervoerd en/of overgebracht en/of doen en/of laten vervoeren en/of overbrengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 6], in Nederland, in vrijheid (veel meer) geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en/of

- die [slachtoffer 6] heeft/hebben verteld dat de helft van de inkomsten uit prostitutie voor haar waren en/of

- de reis van die [slachtoffer 6] naar Nederland geheel of gedeeltelijk heeft/hebben betaald en/of geregeld en/of

- die [slachtoffer 6] in een kamer/vitrine heeft/hebben geplaatst of laten plaatsen en/of gehuisvest en/of laten huisvesten, althans een kamer/vitrine voor haar heeft/hebben geregeld of laten regelen en/of

- die [slachtoffer 6] als prostituee heeft/hebben laten werken en/of haar werktijden heeft/hebben bepaald en/of

- die [slachtoffer 6] (onder meer telefonisch) onder controle heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- die [slachtoffer 6] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben laten afdragen en/of

- die [slachtoffer 6] heeft/hebben bedreigd door aan die [slachtoffer 6] dreigend de woorden toe te voegen - zakelijk weergegeven - dat zij, [slachtoffer 6], niet moest proberen geld achter te houden, omdat anders hij/zij, verdachte en/of zijn mededader(s) haar bek zouden stuk slaan en/of dat hij/zij, verdachte en/of zijn mededader(s), camera's hadden of hadden geplaatst;

VI

A een ander, genaamd [slachtoffer 7](geb datum 19-8-1983; zaak 13), door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 7] heeft (aan)geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 7] (sub 1°);

en/of

B die [slachtoffer 7] heeft aangeworven en/of meegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 7] in een ander land, te weten Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling (sub 3°);

en/of

C die [slachtoffer 7] door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handelingen heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 7] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van arbeid of diensten (sub 4°);

en/of

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 7] (sub 6°);

en/of

E die [slachtoffer 7] door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft gedwongen dan wel heeft bewogen verdachte en/of verdachtes mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 7]) seksuele handelingen met of voor een derde (sub 9°);

bestaande die dwang, dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die dreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en), misleiding dan wel dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie en/of de overige hierboven omschreven handelingen hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- die [slachtoffer 7] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 1]) heeft/hebben vervoerd en/of overgebracht en/of doen en/of laten vervoeren en/of overbrengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 7], in Nederland, in vrijheid (veel meer) geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en/of

- de reis van die [slachtoffer 7] naar Nederland geheel of gedeeltelijk heeft/hebben betaald en/of geregeld en/of

- die [slachtoffer 7] in een kamer/vitrine heeft/hebben geplaatst of laten plaatsen en/of gehuisvest en/of laten huisvesten, althans een kamer/vitrine voor haar heeft/hebben geregeld of laten regelen en/of

- die [slachtoffer 7] als prostituee heeft/hebben laten werken en/of haar werktijden heeft/hebben bepaald en/of

- die [slachtoffer 7] (onder meer telefonisch) onder controle heeft/hebben gehouden en/of laten houden en/of

- die [slachtoffer 7] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en/of verdachtes mededader(s) heeft/hebben laten afdragen en/of

- die [slachtoffer 7] heeft/hebben geslagen en/of gestompt;

Overweging ten aanzien van het bewijs

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de verklaringen van de getuige [slachtoffer 1] door het hof buiten beschouwing dienen te worden gelaten bij de bewijsoverwegingen in de zaken betreffende [slachtoffer 3], [slachtoffer 4], [slachtoffer 5], [slachtoffer 6] en [slachtoffer 7]. [slachtoffer 1] heeft bij de politie voor verdachte belastende verklaringen afgelegd. Nu deze getuige - na herhaalde pogingen haar te traceren - niet ter terechtzitting in hoger beroep is verschenen, heeft verdachte noch zijn raadsman de gelegenheid gehad in enig stadium van het strafgeding deze getuige te ondervragen. Gelet hierop mogen - in lijn met Straatsburgse jurisprudentie - deze schriftelijke verklaringen slechts voor het bewijs worden gebruikt als deze verklaringen in overwegende mate door andere bewijsmiddelen worden gesteund. Hiervan is volgens de verdediging in bovengenoemde zaken echter geen sprake.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Het feit dat de verdediging niet in de gelegenheid is geweest deze getuige te ondervragen, staat niet aan het gebruik van deze verklaringen voor het bewijs in eerdergenoemde zaken in de weg. De bewezenverklaring van deze zaken is namelijk niet of niet in belangrijke mate gebaseerd op de door [slachtoffer 1] bij de politie afgelegde verklaringen. Voor zover [slachtoffer 1] ten aanzien van bovengenoemde zaken heeft verklaard, worden deze verklaringen in ieder geval geschraagd door de verklaringen van de betreffende aangeefster.

Gelet op het voorgaande verwerpt het hof het verweer. Het hof acht de door getuige [slachtoffer 1] bij de politie afgelegde verklaringen in beginsel bruikbaar voor het bewijs.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 te [plaats 2], in de gemeente [gemeente 2], tezamen en in vereniging met een ander,

I

A een ander, genaamd [slachtoffer 1] (geb datum: 3-1-1985), door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling;

en

B die [slachtoffer 1] heeft aangeworven met het oogmerk haar in een ander land, te weten Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling;

en

C opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] met een derde tegen betaling, terwijl verdachte en zijn mede-verdachte wisten, dat die [slachtoffer 1] zich onder de onder A genoemde omstandigheden beschikbaar zou stellen tot het plegen van die seksuele handelingen;

en

D die [slachtoffer 1] door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht heeft bewogen verdachte en zijn mede-verdachte uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 1]) seksuele handelingen met een derde te bevoordelen;

bestaande dat misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of die misleiding en/of die aanwerving hieruit dat verdachte en verdachtes mede-dader,

- die [slachtoffer 1] vanuit het buitenland (Tsjechië en Duitsland) naar Nederland ([plaats 2]) hebben gebracht, onder de valse voorstelling van zaken dat zij, [slachtoffer 1], in Nederland, in vrijheid geld kon verdienen met werkzaamheden als prostituee en

- die [slachtoffer 1] in strijd met de waarheid hebben verteld dat de helft van de verdiensten (in de prostitutie) voor haar zou zijn en

- die [slachtoffer 1] een vals paspoort hebben verstrekt en

- de reis van die [slachtoffer 1] naar Nederland hebben betaald en geregeld en

- die [slachtoffer 1] in een kamer/vitrine hebben geplaatst en

- die [slachtoffer 1] als prostituee hebben laten werken en haar werktijden hebben bepaald en

- die [slachtoffer 1] onder controle hebben gehouden en

- die [slachtoffer 1] hadden verteld dat zij, [slachtoffer 1], af te betalen geldschulden (uit onkosten) had bij verdachte en zijn mededader, terwijl daarvoor geen (duidelijke) afspraken waren gemaakt en de hoogte van die schulden voor die [slachtoffer 1] niet inzichtelijk en/of controleerbaar was en

- die [slachtoffer 1] hadden verteld dat zij, [slachtoffer 1], de hiervoor vermelde schulden diende af te lossen alvorens zij, [slachtoffer 1], een gedeelte van haar verdiensten (in de prostitutie) zelf mocht houden en

- die [slachtoffer 1] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en verdachtes mededader hebben laten afdragen;

III

B een ander, genaamd [slachtoffer 3] (geb datum: 20-11-1983), heeft aangeworven met het oogmerk haar in een ander land, te weten Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling;

en

C opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van die [slachtoffer 3] met een derde tegen betaling, terwijl verdachte en zijn mede-verdachte wisten dat die [slachtoffer 3] door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht zich beschikbaar zou stellen tot het plegen van die (seksuele) handelingen;

en

D Die [slachtoffer 3] door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht heeft bewogen verdachte en zijn mede-verdachte uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 3]) seksuele handelingen met een derde te bevoordelen;

bestaande dat misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of die aanwerving hieruit dat verdachte en verdachtes mede-dader,

- de reis van die [slachtoffer 3] naar Nederland hebben betaald en geregeld en

- die [slachtoffer 3] in een kamer/vitrine hebben geplaatst en

- die [slachtoffer 3] als prostituee hebben laten werken en haar werktijden hebben bepaald en

- die [slachtoffer 3] onder controle hebben gehouden en

- die [slachtoffer 3] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en verdachtes mededader hebben laten afdragen;

2.

hij de periode van 1 januari 2005 tot en met 14 oktober 2005, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente] en te [plaats 3], in de gemeente [gemeente 3], tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

I

A een ander, genaamd [slachtoffer 1] (geb datum: 3-1-1985), door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 1] heeft aangeworven, vervoerd, gehuisvest met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 1];

en

B die [slachtoffer 1], heeft aangeworven en meegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 1] in een ander land, te weten Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling;

en

C die [slachtoffer 1], door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten;

en

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 1];

en

E die [slachtoffer 1], door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft bewogen verdachte en verdachtes mededaders te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 1]) seksuele handelingen met een derde;

bestaande dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie hieruit dat verdachte en/of verdachtes mededaders

- die [slachtoffer 1] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 1]) hebben vervoerd en

- de reis van die [slachtoffer 1] naar Nederland hebben betaald en geregeld en

- die [slachtoffer 1] in een vitrine hebben geplaatst en

- die [slachtoffer 1] als prostituee hebben laten werken en

- die [slachtoffer 1] onder controle hebben gehouden en

- die [slachtoffer 1] de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en verdachtes mededaders hebben laten afdragen en

- die [slachtoffer 1] hebben bedreigd door haar opzettelijk dreigend de woorden toe te voegen - zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte, werk voor haar had geregeld in Nederland en dat zij, [slachtoffer 1], hem moest gehoorzamen, want ze, verdachte en zijn mededaders zouden haar altijd weten te vinden en dat ze, [slachtoffer 1], in een begrafenisauto naar huis zou komen als ze, [slachtoffer 1], zou vluchten;

II

A een ander, genaamd [slachtoffer 2] (geb datum: 1-8-1988), door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 2] heeft aangeworven, vervoerd, gehuisvest met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2];

en

B die [slachtoffer 2] heeft aangeworven en vervoerd en gehuisvest met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 2], terwijl die [slachtoffer 2] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt;

en

C die [slachtoffer 2] ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 2] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt;

en

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen van die [slachtoffer 2] met een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 2] in voornoemde periode de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt;

en

E die [slachtoffer 2], door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft bewogen verdachte en verdachtes mededaders te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 2]) seksuele handelingen met een derde;

bestaande dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie hieruit dat verdachte en verdachtes mededaders

- die [slachtoffer 2] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 1]) hebben vervoerd en

- die [slachtoffer 2] een vals paspoort hebben verstrekt en

- die [slachtoffer 2] in een kamer/vitrine hebben geplaatst en

- die [slachtoffer 2] als prostituee hebben laten werken en haar werktijden hebben bepaald en

- die [slachtoffer 2] onder controle hebben gehouden en

- die [slachtoffer 2] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en verdachtes mededaders hebben laten afdragen;

III

A een ander, genaamd [slachtoffer 4] (geb datum: 23-6-1977), door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 4] heeft aangeworven, vervoerd, gehuisvest, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 4];

en

B die [slachtoffer 4] heeft aangeworven en meegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 4] in een ander land, te weten Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling;

en

C die [slachtoffer 4] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten;

en

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 4];

en

E die [slachtoffer 4] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft bewogen verdachte en verdachtes mededader te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 4]) seksuele handelingen met een derde;

bestaande dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie hieruit dat verdachte en verdachtes mededader

- die [slachtoffer 4] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 3]) hebben vervoerd en

- die [slachtoffer 4] in een kamer/vitrine hebben geplaatst en

- die [slachtoffer 4] als prostituee hebben laten werken en haar werktijden hebben bepaald en

- die [slachtoffer 4] onder controle hebben gehouden en

- die [slachtoffer 4] de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en verdachtes mededader hebben laten afdragen;

V

A een ander, genaamd [slachtoffer 6] (geb datum: 9-11-1975), door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, die [slachtoffer 6] heeft aangeworven, vervoerd, gehuisvest, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 6];

en

B die [slachtoffer 6] heeft aangeworven en meegenomen met het oogmerk die [slachtoffer 6] in een ander land, te weten Nederland ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling;

en

C die [slachtoffer 6] door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van diensten;

en

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van die [slachtoffer 6];

en

E die [slachtoffer 6] door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie, heeft bewogen verdachte en verdachtes mededaders te bevoordelen uit de opbrengst van haar ([slachtoffer 6]) seksuele handelingen met een derde;

bestaande die misleiding dan wel dat misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van een kwetsbare positie hieruit dat verdachte en verdachtes mededaders

- die [slachtoffer 6] vanuit het buitenland (Tsjechië) naar Nederland ([plaats 1]) hebben vervoerd en

- die [slachtoffer 6] in strijd met de waarheid hebben verteld dat de helft van de inkomsten uit prostitutie voor haar zouden zijn en

- de reis van die [slachtoffer 6] naar Nederland hebben betaald en

- die [slachtoffer 6] in een kamer/vitrine hebben geplaatst

- die [slachtoffer 6] als prostituee hebben laten werken en haar werktijden hebben bepaald en

- die [slachtoffer 6] (onder meer telefonisch) onder controle hebben gehouden en

- die [slachtoffer 6] (een groot deel van) de verdiensten uit de prostitutie aan verdachte en verdachtes mededaders hebben laten afdragen en

- die [slachtoffer 6] hebben bedreigd door aan die [slachtoffer 6] dreigend de woorden toe te voegen - zakelijk weergegeven - dat zij, [slachtoffer 6], niet moest proberen geld achter te houden, omdat anders hij, verdachte en zijn mededaders haar bek zouden stuk slaan en dat hij, verdachte en zijn mededaders, camera's hadden geplaatst;

VI

D opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van een ander, genaamd [slachtoffer 7] (geb datum 19-8-1983);

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

onder 1: een ander door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en door misleiding bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, terwijl het feit gepleegd wordt door twee of meer verenigde personen;

en

een persoon aanwerven met het oogmerk die persoon in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, terwijl het feit gepleegd wordt door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

en

opzettelijk voordeel trekken uit seksuele handelingen van een ander met een derde tegen betaling terwijl hij weet dat die ander zich door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dan wel door misleiding beschikbaar stelt tot het plegen van die handelingen, terwijl het feit gepleegd wordt door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

en

een ander door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen hem uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met een derde te bevoordelen, terwijl het feit gepleegd wordt door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

onder 2: mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door een of meer verenigde personen, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft zich in de periode van 1 januari 2004 tot en met 14 oktober 2005

samen met een ander of anderen schuldig gemaakt aan - kort gezegd - vrouwenhandel. Verdachte had met zijn medeverdachte(n) een aantal uit Tsjechië afkomstige vrouwen bewogen zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van prostitutiewerkzaamheden in Nederland, veelal onder de valse voorstelling dat deze vrouwen hier in vrijheid geld konden verdienen met dergelijke werkzaamheden. Verdachte en zijn medeverdachte(n) hadden deze vrouwen hiertoe naar Nederland vervoerd. De vrouwen werden uitgebuit en in hun bewegingsvrijheid beperkt. Verdachte en zijn medeverdachte(n) bepaalden de werktijden voor de vrouwen en voerden in dit kader ook controles uit. Tevens lieten zij (een groot deel van) de verdiensten van de vrouwen aan hen afdragen, onder de voorstelling dat de vrouwen nog een schuld hadden openstaan ten behoeve van de door hen betaalde reis of andere - voor de vrouwen niet inzichtelijke - onkosten. Betrokkenen werd de mogelijkheid ontnomen met de werkzaamheden op te houden.

Verdachte heeft aldus misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin

de vrouwen zich bevonden en heeft, met volkomen miskenning van hun persoonlijke en geestelijke integriteit, zijn eigen financieel gewin op de voorgrond gesteld. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat verdachte een leidende rol in het geheel heeft gespeeld.

Het hof slaat acht op een verdachte betreffend uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 30 juni 2009 waaruit is gebleken dat verdachte zich in Nederland niet eerder schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.

Het hof houdt voorts rekening met de omstandigheid dat er sprake is van - kort gezegd - undue delay in de zin van artikel 6 EVRM. Na het instellen van het hoger beroep op 17 oktober 2006 tot aan de uitspraak van het hof zijn drie jaren verstreken. Deze omstandigheid dient een mitigerende invloed te hebben op de straftoemeting.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat, mede uit een oogpunt van normhandhaving en ter vergelding van de door verdachte begane strafbare feiten, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur noodzakelijk is. Ter voorkoming van recidive zal het hof een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen.

Benadeelde partij

Uit het onderzoek ter 's hofs terechtzitting is gebleken, dat de benadeelde partij,

[slachtoffer 4] zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd, dat zij in eerste aanleg niet-ontvankelijk is verklaard in haar vordering en dat zij zich in het geding in hoger beroep niet opnieuw heeft gevoegd. Derhalve duurt de voeging ter zake van haar vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep niet voort en kan het hof niet op die vordering beslissen.

Beslag

Het in beslag genomen valse paspoort op naam van [naam] zal worden onttrokken aan het verkeer. Het ongecontroleerde bezit van dit goed is in strijd met de wet.

Nu niet vast staat dat het onder 1 en/of 2 bewezen verklaarde met de in beslag genomen auto is begaan, zal het hof de teruggave van de Mercedes (met kenteken [kenteken] en het bijbehorende autobewijs aan de rechthebbende, te weten [medeverdachte] gelasten.

Nu geen strafvorderlijk belang zich daartegen verzet zal het hof tevens de teruggave van de overige goederen aan verdachte gelasten.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36d, 47, 57, 250a en 273a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van vijfhonderdachtendertig dagen;

beveelt, dat van de gevangenisstraf een gedeelte van negen maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

- een vals paspoort op naam van [naam];

gelast de teruggave aan verdachte van:

- een draagbare telefoon Nokia;

- een draagbare telefoon Motorola;

- een bewijs van betaling;

- een goudkleurige halsketting met hanger;

- een goudkleurige schakelarmband;

- een sleutel met dubbele baard nr. 1253;

- een sleutel nr. 438 met sleutelring;

- een boekwerkje inhoudende visitekaartjes en telefoonnummers;

- 37 bankbiljetten € 50,--;

- 10 bankbiljetten € 100,--;

gelast de teruggave aan [medeverdachte] van:

- een Mercedes, met kenteken [gemeente 3];

- een autobewijs.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. J.J. Beswerda en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van mr. L. Keekstra als griffier.