Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK0202

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
30-09-2009
Datum publicatie
14-10-2009
Zaaknummer
24-001977-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Geldige doch incomplete betekening inleidende dagvaarding. Verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, had bij gelegenheid van haar eerste verhoor aan verbalisanten een feitelijk woonadres opgegeven. Niet blijkt dat de inleidende dagvaarding naar dat adres is gezonden.

Verdachte is niet ter terechtzitting in eerste aanleg verschenen. De politierechter heeft verstek verleend. Dagvaarding in hoger beroep niet in persoon betekend. Verdachte niet ter terechtzitting in hoger beroep verschenen. Toepassing van artikel 422a, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering, brengt mee dat de zaak moet worden teruggewezen naar de politierechter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001977-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-753185-08

Arrest van 30 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 18 juni 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1984] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede op het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Betekening van de inleidende dagvaarding

Verdachte is gedagvaard voor de zitting van de politierechter te Leeuwarden. Verdachte is niet ter terechtzitting verschenen.

Uit het GBA-overzicht blijkt dat verdachte ten tijde van de uitreiking van de inleidende dagvaarding niet beschikte over een vaste woon- of verblijfplaats. De dagvaarding is daarom op 13 mei 2008 conform het bepaalde in artikel 588, eerste lid onder b onder 3, van het Wetboek van Strafvordering uitgereikt aan de griffier. Uit het proces-verbaal van politie blijkt evenwel dat verdachte bij gelegenheid van haar verhoor op

19 september 2007 aan verbalisanten als feitelijk woonadres heeft opgegeven: [adres] te [plaats]. Uit de stukken blijkt niet dat - ingevolge artikel 588a, eerste lid onder a, van het Wetboek van Strafvordering - een afschrift van de inleidende dagvaarding per gewone post aan dat adres is gezonden. Uit de stukken blijkt evenmin dat één van de gevallen als bedoeld in het derde lid van laatstgenoemd artikel aan de orde is geweest. Daaruit volgt dat de betekening van de inleidende dagvaarding weliswaar geldig, doch incompleet is geweest. De politierechter heeft in deze omstandigheid evenwel geen aanleiding gezien het onderzoek ter terechtzitting te schorsen.

Het hof is van oordeel dat - nu verdachte niet ter terechtzitting in hoger beroep is verschenen, de dagvaarding in hoger beroep niet aan haar in persoon is betekend en zich geen andere omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting de verdachte tevoren bekend was - toepassing dient te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 422a, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. Dit brengt mee dat de zaak moet worden teruggewezen naar de rechtbank om opnieuw te worden berecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

wijst de zaak terug naar de rechtbank Leeuwarden.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. W. Foppen, voorzitter, mr. H.J. Deuring en mr. L.T. Wemes, in tegenwoordigheid van J.B. Schwerzel als griffier, zijnde mr. Deuring voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.