Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ8419

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
23-09-2009
Datum publicatie
23-09-2009
Zaaknummer
000374-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 89 Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 1.035,00 toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Rekestnummer: 000374-09

Parketnummer hoger beroep: 24-002310-06

Parketnummer eerste aanleg: 17-781033-06

Beschikking d.d. 23 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige raadkamer,

op het verzoek ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering van

[verzoeker]

geboren op [1967] te [geboorteplaats]

wonende te [woonplaats], [adres].

Verzoeker en zijn raadsvrouw mr. M.P. Hilhorst zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof d.d. 10 september 2009.

Verzoeker en zijn raadsvrouw zijn niet in openbare raadkamer verschenen.

1. Het verzoek

Verzoeker vraagt in het verzoekschrift op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering om een vergoeding ten laste van de Staat voor de schade welke hij ten gevolge van ondergane detentie in een strafzaak heeft geleden ten bedrage van in totaal € 760,- aan immateriële schade, zoals nader in het verzoekschrift en een brief van verzoekers advocaat d.d. 27 juli 2009 aangegeven.

Voorts vraagt verzoeker een vergoeding voor de gemaakte kosten van de indiening van het verzoekschrift.

2. Het hof heeft in openbare raadkamer van 10 september 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal.

3. De beoordeling van het verzoek op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 17-781033-06 door de rechtbank Leeuwarden en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-002310-06 door dit hof op 2 oktober 2008 en 19 februari 2009;

- verzoeker heeft 8 dagen (te weten van 1 juni 2006 tot en met 9 juni 2006) in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht. Aan verzoeker zijn op 2 juni 2006 beperkingen opgelegd. Verzoeker heeft derhalve 8 dagen in een politiecel heeft verbleven en/of in beperkingen gezeten.

- verzoeker is bij arrest van 5 maart 2009 vrijgesproken van de algehele tenlastelegging;

- voormeld arrest is onherroepelijk geworden op 19 maart 2009;

- de strafzaak tegen verzoeker is derhalve geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht;

- verzoeker heeft tengevolge van voormelde detentie schade geleden;

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend.

Het hof is van oordeel, alle omstandigheden in aanmerking genomen, dat gronden van billijkheid aanwezig zijn om aan verzoeker ter zake van immateriële schade een schadevergoeding toe te kennen overeenkomstig het gebruikelijk hiervoor gehanteerde tarief, te weten € 95,- per dag in verzekering op een politiebureau en/of met beperkende maatregelen doorgebracht.

De kosten van het verzoekschrift zal het hof vergoeden overeenkomstig het ter zake geldende landelijke standaardbedrag van € 275,-

Gelet op het vorenstaande zal het hof aan verzoeker op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering de volgende vergoeding ten laste van de Staat toekennen voor de schade, welke hij tengevolge van voormelde detentie in voormelde strafzaak heeft geleden:

- 8 dagen detentie op het politiebureau dan wel met beperkingen doorgebracht à € 95,- per dag € 760,-

- kosten indiening verzoek € 275,- +

Totaal € 1035,-

4. Beslissing

Ten aanzien van het verzoek op grond van artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering:

-kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 1.035-.

Aldus gegeven door mrs. P. Koolschijn, voorzitter, G. Dam en W. Foppen, in tegenwoordigheid van mr. M. Zevenhuizen als griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier.

Griffier Voorzitter

Beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op rekening [rekeningnummer] ten name van de St. Derdengelden Hilhorst Loeb Gaerman inz. derdengelden [verzoeker].

Voorzitter