Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ8218

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
22-09-2009
Datum publicatie
22-09-2009
Zaaknummer
000728-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 89 Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 1.475,00 toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Rekestnummer: 000728-08

Parketnummer hoger beroep: 24-001959-07

Parketnummer eerste aanleg: 18-670103-07

Beschikking d.d. 22 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker],

geboren op [1981] te [geboorteplaats],

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

voor deze zaak woonplaats kiezende te Haarlem, Nieuwe Gracht 49,

ter kantore van zijn advocaat, mr. M.M.J. Nuijten,

Verzoeker en zijn advocaat zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof d.d. 8 september 2009. Hierbij is mr. Nuijten meegedeeld dat hun verschijnen niet vereist is omdat het verzoek voldoende gemotiveerd is. Verzoeker en zijn advocaat zijn niet in openbare raadkamer verschenen.

Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding ten laste van de Staat voor de schade welke hij ten gevolge van ondergane detentie in een strafzaak heeft geleden ten bedrage van € 1.475,00, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven.

Voorts vraagt verzoeker een vergoeding voor de gemaakte kosten van de indiening van het verzoekschrift.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 8 september 2009 de stukken gezien, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken. Het hof heeft voorts de advocaat-generaal gehoord.

De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 18-670103-07 door de politierechter in de rechtbank Groningen en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-001959-07 door dit hof op 26 augustus 2008;

- verzoeker heeft 20 dagen (te weten van 1 maart 2007 tot en met 21 maart 2007) in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht;

- verzoeker is bij arrest van 9 september 2008 vrijgesproken van het feit, waarop voormelde detentie betrekking had;

- voormeld arrest is onherroepelijk geworden op 24 september 2008;

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel;

- verzoeker heeft tengevolge van voormelde detentie schade geleden;

- verzoeker heeft het verzoek op 5 december 2008 - derhalve tijdig - en op de voorgeschreven wijze ingediend.

Het hof is van oordeel, alle omstandigheden in aanmerking genomen, dat gronden van billijkheid aanwezig zijn om aan verzoeker ter zake van immateriële schade een schadevergoeding toe te kennen.

Het hof zal - conform de terzake geldende landelijke richtlijnen - een vergoeding toekennen van € 95,00 voor elke dag doorgebracht in het politiebureau en € 70,00 voor elke dag doorgebracht in het Huis van Bewaring.

De kosten van het verzoekschrift zijn bij het gelijktijdig ingediende en behandelde verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering, dat ook betrekking heeft op de strafzaak met parketnummer 24-001959-07 (raadkamernummer 000729-08), toegewezen. Derhalve zullen de kosten niet bij dit verzoekschrift worden betrokken.

Gelet op het vorenstaande zal het hof aan verzoeker de volgende vergoeding ten laste van de Staat toe kennen voor de schade, welke hij tengevolge van voormelde detentie in voormelde strafzaak heeft geleden:

- 20 dagen ondergane detentie: 3 dagen in het politiebureau € 285,00

17 dagen in het Huis van Bewaring € 1.190,00

totaal: € 1.475,00

Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding ten laste van de Staat ten bedrage van € 1.475,00;

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gegeven door mrs. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, Beswerda en Hielkema en ondertekend door de voorzitter en de griffier.

Griffier Voorzitter

beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr. [nummer] ten name van Spong Advocaten Stichting derdengelden onder vermelding van [verzoeker]/Hof (MN.02.5550).

Voorzitter