Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ8205

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
22-09-2009
Datum publicatie
22-09-2009
Zaaknummer
000729-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 591a Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 7.218,41 toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Raadkamernummer: 000729-08

Parketnummer hoger beroep: 24-001959-07

Parketnummer eerste aanleg: 18-670103-07

Beschikking d.d. 22 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker],

geboren op [1981] te [geboorteplaats],

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

voor deze zaak woonplaats kiezende te Haarlem, Nieuwe Gracht 49,

ter kantore van zijn advocaat, mr. M.M.J. Nuijten,

Verzoeker en zijn advocaat zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof d.d. 8 september 2009. Hierbij is mr. Nuijten meegedeeld dat hun verschijnen niet vereist is omdat het verzoek voldoende gemotiveerd is. Verzoeker en zijn advocaat zijn niet in openbare raadkamer verschenen.

Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit 's Rijks kas voor gemaakte kosten en/of geleden schade in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van € 6.943,41, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven.

Voorts vraagt verzoeker een vergoeding voor de gemaakte kosten van de indiening van het verzoekschrift.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 8 september 2009 de stukken gezien, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft voorts de advocaat-generaal gehoord.

De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 18-670103-07 door de politierechter in de rechtbank Groningen en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-001959-07 door dit hof op 26 augustus 2008;

- het arrest van het hof d.d. 9 september 2008 is onherroepelijk geworden op 24 september 2008;

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht;

- verzoeker heeft het verzoek op 5 december 2008 - derhalve tijdig - en op de voorgeschreven wijze ingediend;

- verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij tengevolge van de strafzaak kosten heeft gemaakt en/of schade heeft geleden, te weten:

a. kosten raadsman € 6.943,41

b. kosten indiening verzoek € 270,00

Totaal € 7.213,41

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen:

a. kosten raadsman € 6.943,41

b. het hof zal de kosten ten behoeve van de indiening van het

verzoekschrift vergoeden overeenkomstig de ter zake geldende

landelijke richtlijnen € 275,00

Totaal € 7.218,41

Beslissing

Het hof:

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding uit 's Rijks kas ten bedrage van € 7.218,41;

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gewezen door mrs. Laméris - Tebbenhoff Rijnenberg, Beswerda en Hielkema en ondertekend door de voorzitter en de griffier.

Griffier Voorzitter

De voorzitter beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr. [nummer] ten name van Spong Advocaten Stichting derdengelden onder vermelding van [verzoeker]/Hof (MN.02.5550).

Voorzitter