Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ7638

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
14-09-2009
Datum publicatie
15-09-2009
Zaaknummer
24-001477-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte is ter zake van diefstal in vereniging, meermalen gepleegd, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 weken. Het hof heeft tevens de vordering van de benadeelde partij toegewezen tot een bedrag van € 50,00, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001477-08

Parketnummer eerste aanleg: 18-654769-07

Arrest van 14 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Groningen van 7 maart 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1969] te [geboorteplaats],

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, heeft een maatregel opgelegd en heeft op de vordering van de benadeelde partij beslist, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het aan verdachte onder 1. primair en 2. primair ten laste gelegde bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 weken en de inbeslaggenomen tas zal onttrekken aan het verkeer.

Tevens heeft de advocaat-generaal gevorderd de vordering van de benadeelde partij toe te wijzen tot een bedrag van

€ 50,00, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat:

1. primair

hij op of omstreeks 6 mei 2007 te [plaats], althans in de gemeente [gemeente], meermalen, in elk geval eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen goederen en/of geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de hierna te noemen rechthebbende(n), in elk geval aan een ander dan aan verdachte, en wel:

- in/uit/van een marktkraam en/of (kunst)stand, gelegen aan of nabij de [straatnaam] in [straatnaam], een digitale fotocamera, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], en/of

- in/uit/van een marktkraam en/of (speelgoed)stand, gelegen aan of nabij de [straatnaam], twee mobiele telefoons (beide van het merk Nokia en/of één zilverkleurig en/of één met een tijgerprint), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], en/of

- in/uit/van een marktkraam en/of (vis)kraam, gelegen aan of nabij de [straatnaam], een mobiele telefoon (van het merk Nokia en/of kleur zwart/grijs), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], en/of

- in/uit/van een marktkraam en/of stand, gelegen aan of nabij de [straatnaam], een mobiele telefoon (van het merk Siemens) en/of een horloge (van het merk IK), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], en/of

- in/uit/van een marktkraam en/of stand, gelegen aan of nabij de [straatnaam], een mobiele telefoon (van het merk Alcatel en/of kleur grijs/blauw), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde] en/of

- in/uit een (kleding)zaak gelegen aan of nabij de [straatnaam], een lederen riem, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het (winkel)bedrijf [winkel];

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 6 mei 2007 te [plaats], althans in de gemeente [gemeente], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een digitale camera en/of twee mobiele telefoons (beide van het merk Nokia en/of één zilverkleurig en/of één met een tijgerprint) en/of een mobiele telefoon (van het merk Nokia, kleur zwart/grijs) en/of een mobiele telefoon (van het merk Siemens) en/of een mobiele telefoon (van het merk Alcatel en/of kleur grijs/blauw) en/of een lederen riem heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die digitale camera en/of die mobiele telefoons (beide van het merk Nokia en/of één zilverkleurig en/of één met een tijgerprint) en/of die mobiele telefoon (van het merk Siemens) en/of die mobiele telefoon (van het merk Alcatel en/of kleur grijs/blauw) en/of die lederen riem wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

2.

hij op of omstreeks 16 mei 2007 te [plaats], althans in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meerdere dvd-speler(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf [winkel], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

althans, indien ter zake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 16 mei 2007 in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen een of meerdere dvd-speler(s), geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf [winkel], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met voormeld oogmerk genoemde dvd-speler(s) onder zich heeft/hebben genomen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Bewezenverklaring

Het hof acht bewezen dat:

1. primair

hij op 6 mei 2007 te [plaats], meermalen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de hierna te noemen goederen toebehorende aan de hierna te noemen rechthebbenden, en wel:

- uit een marktkraam, gelegen aan de [straatnaam] in [straatnaam], een digitale fotocamera, toebehorende aan [slachtoffer 1], en

- uit een marktkraam, gelegen aan de [straatnaam], twee mobiele telefoons, beide van het merk Nokia, één zilverkleurig en één met een tijgerprint, toebehorende aan [slachtoffer 2], en

- uit een marktkraam, gelegen aan de [straatnaam], een mobiele telefoon, van het merk Nokia en kleur zwart/grijs, toebehorende aan [slachtoffer 3], en

- uit een marktkraam, gelegen aan de [straatnaam], een mobiele telefoon, van het merk Siemens, toebehorende aan [slachtoffer 4], en

- uit een marktkraam, gelegen aan de [straatnaam], een mobiele telefoon, van het merk Alcatel en kleur grijs/blauw, toebehorende aan [benadeelde];

2. primair

hij op 16 mei 2007 te [plaats], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een dvd-speler, toebehorende aan het winkelbedrijf [winkel].

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1. primair en 2. primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1. primair: diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd

2. primair: diefstal door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de straf bepaald op grond van de aard en de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder gelet op het volgende.

Verdachte heeft tezamen met zijn mededader(s) op 6 mei 2007 een strooptocht langs verschillende marktkramen in [plaats] gemaakt, waarbij diverse goederen, waaronder een aantal mobiele telefoons, zijn gestolen. Tevens heeft verdachte tezamen met zijn mededader op 16 mei 2007 te [plaats] in een winkel een dvd-speler weggenomen. Diefstallen zijn ergerlijke feiten die schade en hinder veroorzaken voor de gedupeerden.

Het hof heeft bij de straftoemeting in aanmerking genomen dat verdachte - blijkens een hem betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 26 mei 2009 - na het plegen van de onderhavige misdrijven nogmaals wegens soortgelijke feiten is veroordeeld.

Gelet op het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is het hof van oordeel dat aan verdachte - overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal - een gevangenisstraf van na te melden duur dient te worden opgelegd.

Benadeelde partij

Uit het onderzoek ter 's hof terechtzitting is gebleken, dat de benadeelde partij [benadeelde], zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat zijn vordering in eerste aanleg geheel is toegewezen. Derhalve duurt de voeging ter zake van zijn gehele vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort.

De vordering is van de zijde van verdachte niet weersproken. Nu de hoogte van het gevorderde bedrag het hof niet onaannemelijk voorkomt, kan de vordering van de benadeelde partij worden toegewezen als na te melden.

Gelet op het vorenstaande dient verdachte, als in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Het hof zal tevens na te noemen bedrag toewijzen in de vorm van een schadevergoedingsmaatregel.

Onttrekking aan het verkeer

De door het hof aan het verkeer te onttrekken geprepareerde tas, bekleed met aluminiumfolie, is daarvoor vatbaar. Immers, met betrekking tot die tas is het hiervoor onder 2. primair bewezen verklaarde feit begaan en dat voorwerp is van zodanige aard, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 36b, 36c, 63, 36f, 57 en 310, 311, van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1. primair en 2. primair ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1. primair en 2. primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van zes weken;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

1 geprepareerde tas, bekleed met aluminiumfolie;

wijst toe de vordering van de benadeelde partij, [benadeelde], wonende te [woonplaats], tot een bedrag van vijftig euro;

veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt - tot aan deze uitspraak begroot op nihil - en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte tevens de verplichting op tot betaling aan de Staat van vijftig euro ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde], wonende te [woonplaats];

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van één dag zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

bepaalt dat indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van bovenvermeld bedrag, de verplichting om te voldoen aan de vordering van de benadeelde partij komt te vervallen, alsmede dat, indien veroordeelde aan de vordering van de benadeelde partij heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. A.J. Rietveld, voorzitter, mr. S.H. Wachter en mr. F. den Ottolander, in tegenwoordigheid van H. Pool als griffier, zijnde mr. Den Ottolander voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.