Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ7595

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
11-09-2009
Datum publicatie
14-09-2009
Zaaknummer
000364-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank terecht onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad, gepubliceerd in NJ 2001,508 beslist dat nu "de zaak" niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, het verzoek dient te worden afgewezen. Het hof bevestigt de beslissing van de rechtbank.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer : 17/753759-08

GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Beschikking d.d. 11 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het hoger beroep tegen een beschikking ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering d.d. 8 april 2009 van de rechtbank te Leeuwarden op een verzoek van:

[verzoeker]

geboren op [1962] te [geboorteplaats]

wonende te [woonplaats], [adres].

Verzoeker is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Wel verschenen is zijn advocaat mr. R.G. Riemersma, advocaat te Leeuwarden

1. De beschikking waarvan beroep

De rechtbank heeft bij voormelde beschikking het verzoek afgewezen.

2. Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit 's Rijks kas voor gemaakte kosten en/of geleden schade in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van € 1.023,40, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven, alsmede voor de gemaakte kosten van indiening en behandeling van het verzoekschrift.

3. Aanwending van het rechtsmiddel

Verzoeker is blijkens akte d.d. 13 mei 2009 op de voorgeschreven wijze (en tijdig) van voormelde beschikking in hoger beroep gekomen.

4. De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 28 augustus 2009 kennis genomen van de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal , alsmede de raadsman van verzoeker.

5. De beoordeling van het hoger beroep

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder de gevoegde parketnummers 17/753759-08, 17/747291-07 en 17/755813-08 door de politierechter in de rechtbank Leeuwarden.

- verzoeker is door voormelde politierechter vrijgesproken van het onder parketnummers 17/753759-08, 17/755813-08 en 17/747291-07 (voor zover betrekking hebbende op de feiten 2 en 3) ten laste gelegde. Verzoeker is ter zake van het onder parketnummer 17/747291-07 ten laste gelegde feit 1 veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 20 uren subsidiair 10 dagen hechtenis;

- voormeld vonnis is onherroepelijk geworden op 28 oktober 2008;

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend.

Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank terecht onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad, gepubliceerd in NJ 2001,508 beslist dat nu "de zaak" niet is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, het verzoek dient te worden afgewezen. Het hof zal daarom de beslissing van de rechtbank bevestigen.

6. Beslissing op het hoger beroep

Het hof:

bevestigt de beschikking waarvan beroep.

Aldus gewezen door mrs. Poelman, voorzitter, Wachter en De Ruijer, in tegenwoordigheid van mr. Landstra als griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier.

Griffier Voorzitter

Raadkamernummer: 364-09