Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ7557

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
11-09-2009
Datum publicatie
14-09-2009
Zaaknummer
24-002271-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van ontucht met twee minderjarige jongens veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeshonderdtweeënvijftig dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Voorts heeft het hof beslist op een drietal vorderingen van benadeelde partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002271-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-880204-08

Arrest van 11 september 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van

9 september 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1943] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. H. Anker, advocaat te Leeuwarden.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, heeft op een drietal vorderingen van benadeelde partijen beslist en een schadevergoedingsmaatregel opgelegd, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De officier van justitie en de verdachte zijn op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van

5 maart, 23 april, 31 juli en 28 augustus 2009 in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het onder 1 primair, 3 primair en 5 ten laste gelegde zal vrijspreken en hem ter zake van het onder 1 subsidiair, 2, 3 subsidiair en 4 primair ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd voor de duur van twee jaren. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1] zal toewijzen tot een bedrag van € 572,- met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ter hoogte van eenzelfde bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 11 dagen hechtenis, de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] zal toewijzen tot een bedrag van € 600,-, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ter hoogte van eenzelfde bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 12 dagen hechtenis, en de benadeelde partij [benadeelde 3] niet-ontvankelijk zal verklaren in zijn vordering.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis, voor zover aan hoger beroep onderworpen, vernietigen en in zoverre opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is, voor zover aan hoger beroep onderworpen en na wijziging van de tenlastelegging in hoger beroep, ten laste gelegd, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 21 oktober 2005, te [plaats 1] en/of te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 1] en/of te [plaats 3], (althans) in de gemeente [gemeente 2] en/of elders in Nederland, (meermalen) met [slachtoffer 1], geboren op [1989], die (telkens) de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte (onder meer) (telkens) zijn penis in de mond en/of de anus van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met 21 oktober 2005, te [plaats 1] en/of te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 1] en/of te [plaats 3], (althans) in de gemeente [gemeente 2] en/of elders in Nederland (meermalen) (telkens) met [slachtoffer 1] (geboren op [1989]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, (telkens) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande (onder meer) (telkens) uit het aftrekken en/of pijpen en/of het aanraken van de penis van die [slachtoffer 1] en/of het die [slachtoffer 1] laten aanraken en/of aftrekken van de penis van hem, verdachte;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2005 tot en met 31 december 2007, te [plaats 1] en/of te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 1] en/of elders in Nederland (meermalen), (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte (onder meer) zijn penis in de mond en/of anus van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte (onder meer) (telkens)

- die [slachtoffer 2] dronken heeft gevoerd, althans alcoholische dranken heeft laten nuttigen en/of - die [slachtoffer 2] naar een (heterosexuele) pornofilm heeft laten kijken zodat die [slachtoffer 2] sexueel opgewonden raakte (waardoor hij, verdachte, die [slachtoffer 2] gemakkelijker sexueel kon benaderen) en/of

- die [slachtoffer 2] dreigend de woorden heeft toegevoegd: "Je houdt je kop hierover", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking

- (als chantagemiddel) die [slachtoffer 2] heeft medegedeeld dat de bewegingssensoren van het theater cameras bevatten en/of dat hij, verdachte, wel eens videobanden met opnamen van de sexuele handelingen in het theater had gevonden en/of

- gebruik heeft gemaakt van zijn positie als de werkgever en/of stage-beoordelaar/-begeleider van die [slachtoffer 2] (in welke hoedanigheid hij, verdachte, die [slachtoffer 2] (onder meer) extra werkzaamheden bij voorstellingen heeft gegeven en/of beloofd (mede) tengevolge waarvan die [slachtoffer 2] zich in een (functioneel) afhankelijke en/of hiërarchisch lagere positie ten opzichte van hem, verdachte, bevond en/of vreesde voor het verliezen van zijn stage- en/of werkplek en/of een slechte beoordeling en/of minder (leuke) werkzaamheden) en/of (aldus)

- door zijn, verdachtes, kennelijke bedoelingen en/of met gebruikmaking van zijn, verdachtes, psychisch en/of fysiek en/of functioneel overwicht op die [slachtoffer 2] en/of met gebruikmaking van de omstandighe(i)d(en) dat die [slachtoffer 2] hersenletsel heeft en/of dientengevolge extra (functionele) begeleiding en/of ondersteuning van hem, verdachte, nodig had (en/of daardoor extra afhankelijk van hem, verdachte, was en/of zwaarder onder invloed van hem, verdachte, verkeerde en/of gemakkelijker beïnvloedbaar was), een situatie voor die [slachtoffer 2] heeft gecreëerd waarin die [slachtoffer 2] zich niet, althans onvoldoende, kon verzetten tegen en/of onttrekken aan eerdergenoemde sexuele handelingen, en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 oktober 2006, te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 1] en/of elders in Nederland, (meermalen) (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [benadeelde 1] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande (telkens) uit het betasten en/of aftrekken van de penis van die [benadeelde 1] en/of het in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die [benadeelde 1] en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat hij, verdachte (onder meer) (telkens),

- die [benadeelde 1] heeft aangeboden de nek van die [benadeelde 1] te masseren en/of (daarbij) de massage steeds meer heeft verlegd richting het kruis van die [benadeelde 1] zodat die [benadeelde 1] sexueel opgewonden raakte (waardoor hij, verdachte, die [benadeelde 1] gemakkelijker sexueel kon benaderen) en/of

- terwijl hij bezig was die (aarzelende en/of in gewetensnood verkerende en/of overdonderde) [benadeelde 1] sexueel te bevredigen die [benadeelde 1] heeft medegedeeld dat die [benadeelde 1] maar aan een mooi meisje van de toneelvereniging moest denken en/of

- gebruik heeft gemaakt van zijn positie als de regisseur en/of hoofd techniek van het theater en/of (in die positie/hoedanigheid) die [benadeelde 1] een rol in een theaterstuk had aangeboden (tengevolge waarvan die [benadeelde 1] zich in een afhankelijke en/of hiërarchisch lagere positie ten opzichte van hem, verdachte, bevond en/of die [benadeelde 1] sterke loyaliteitsgevoelens richting hem, verdachte, had en/of vreesde zijn rol in het theaterstuk kwijt te raken als hij de sexuele handelingen zou weigeren) en/of (aldus)

- door zijn, verdachtes, kennelijke bedoelingen en/of met gebruikmaking van zijn, verdachtes, psychisch en/of fysiek en/of functioneel overwicht op die [benadeelde 1], een situatie voor die [benadeelde 1] heeft gecreëerd waarin die [benadeelde 1] zich niet, althans onvoldoende, kon verzetten tegen en/of onttrekken aan eerdergenoemde sexuele handelingen, en/of (aldus) voor die [benadeelde 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 oktober 2006, te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 1] en/of elders in Nederland, (meermalen) (telkens) als regisseur en/of hoofd techniek van het theater ontucht heeft gepleegd met een aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige en/of zijn minderjarige bediende en/of ondergeschikte, te weten [benadeelde 1], geboren op [1990], bestaande die ontucht uit het betasten van de binnenkant van zijn benen en/of het betasten en/of aftrekken van de penis van die [benadeelde 1] en/of het in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die [benadeelde 1];

4.

hij op of omstreeks 25 oktober 1999, te [plaats 1], (althans) in de gemeente [gemeente 1], door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [benadeelde 2] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit het ontuchtig aanraken en/of betasten van de buik en/of de penis en/of de schaamstreek van die [benadeelde 2] en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat hij, verdachte, (onder meer)

- die [benadeelde 2] bij hem, verdachte, thuis heeft uitgenodigd (voor een vergadering met de technische ploeg van theater [naam] en/of (toen die [benadeelde 2] bij hem, verdachte, thuis kwam voor die vergadering) die [benadeelde 2] heeft medegedeeld dat alle overige medewerkers hadden afgebeld) en/of

- (vervolgens) die [benadeelde 2] heeft medegedeeld dat hij die [benadeelde 2] wel als zwarte piet wilde schminken en/of

- die [benadeelde 2] medegedeeld dat de aldaar aanwezige hond erg waaks was (waardoor die [benadeelde 2] bang werd gemaakt en/of raakte voor de hond) en/of dat het heel belangrijk is dat de grimeur een gepaste afstand moet houden ten opzichte van de klant vanwege eventuele beschuldigingen van ongewenste intimiteiten (waardoor er bij die [benadeelde 2] het vertrouwen werd gewekt dat verdachte op zijn hoede zou zijn en/of de schmink-situatie een veilige was)

- die [benadeelde 2] heeft geschminkt als zwarte piet en/of daarbij aan die [benadeelde 2] heeft medegedeeld dat het resultaat pas echt geslaagd zou zijn als die [benadeelde 2] de bovenkleding uit zou doen zodat verdachte ook de hals en het bovenlichaam kon schminken en/of (vervolgens) die [benadeelde 2] tot aan de navel heeft geschminkt en/of (vervolgens)

- aan die [benadeelde 2] heeft medegedeeld dat die [benadeelde 2] voor het afschminken wel gebruik mocht maken van zijn, verdachtes, douche en/of (vervolgens) (toen die [benadeelde 2] zei dat de schmink nogal hardnekkig was) die [benadeelde 2] is gaan helpen met schoonmaken van diens lichaam en/of (daarbij) onverhoeds diens lichaam heeft betast en/of ondanks dat die [benadeelde 2] aangaf dat hij, verdachte, wel kon stoppen, door is gegaan met zijn aanrakingen en/of (daarbij) voor de uitgang van de douchecabine (waarin die [benadeelde 2] zich bevond) is gaan staan (zodat die (minder goed ter been zijnde) [benadeelde 2] niet weg kon komen) en/of (aldus)

- door zijn, verdachtes, kennelijke bedoelingen en/of met gebruikmaking van zijn, verdachtes, psychisch en/of fysiek en/of functioneel overwicht op die [benadeelde 2] (door het zijn van de chef van die [benadeelde 2]) en/of met gebruikmaking van de omstandighe(i)d(en) dat die [benadeelde 2] minder goed ter been was en/of psychisch in de knel zal (en/of dientengevolge zwaarder onder de invloed van hem, verdachte, verkeerde en/of gemakkelijker beïnvloedbaar was en/of minder weerbaar was), een situatie voor die [benadeelde 2] heeft gecreëerd waarin die [benadeelde 2] zich niet, althans onvoldoende, kon verzetten tegen en/of onttrekken aan eerdergenoemde sexuele handelingen en/of een bedreigende situatie voor die [benadeelde 2] heeft gecreëerd;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 1999, te [plaats 1], (althans) in de gemeente [gemeente 1], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [benadeelde 2] te dwingen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en) (onder meer),

- die [benadeelde 2] bij hem, verdachte, thuis heeft uitgenodigd voor een vergadering met de technische ploeg van theater [naam] en/of [toen die [benadeelde 2] bij hem, verdachte, thuis kwam voor die vergadering] die [benadeelde 2] heeft medegedeeld dat alle overige medewerkers hadden afgebeld en/of

- (vervolgens) die [benadeelde 2] heeft medegedeeld dat hij die [benadeelde 2] wel als zwarte piet wilde schminken en/of

- die [benadeelde 2] medegedeeld dat de aldaar aanwezige hond erg waaks was (waardoor die [benadeelde 2] bang werd gemaakt en/of raakte voor de hond) en/of dat het heel belangrijk is dat de grimeur een gepaste afstand moet houden ten opzichte van de klant vanwege eventuele beschuldigingen van ongewenste intimiteiten (waardoor er bij die [benadeelde 2] het vertrouwen werd gewekt dat verdachte op zijn hoede zou zijn en/of de schmink-situatie een veilige was)

- die [benadeelde 2] heeft geschminkt als zwarte piet en/of daarbij aan die [benadeelde 2] heeft medegedeeld dat het resultaat pas echt geslaagd zou zijn als die [benadeelde 2] de bovenkleding uit zou doen zodat verdachte ook de hals en het bovenlichaam kon schminken en/of (vervolgens) die [benadeelde 2] tot aan de navel heeft geschminkt en/of (vervolgens)

- aan die [benadeelde 2] heeft medegedeeld dat die [benadeelde 2] voor het afschminken wel gebruik mocht maken van zijn, verdachtes, douche en/of (vervolgens) (toen die [benadeelde 2] zei dat de schmink nogal hardnekkig was) in de buurt van de navel van die [benadeelde 2] de buik van die [benadeelde 2] is gaan schoonmaken en/of (vervolgens) met zijn hand naar beneden is gegleden in de richting van de geslachtsdelen van die [benadeelde 2] en/of (daarbij) voor de uitgang van de douchecabine (waarin die [benadeelde 2] zich bevond) heeft gestaan (zodat die (minder goed ter been zijnde) [benadeelde 2] niet weg kon) en/of (aldus)

- door zijn, verdachtes, kennelijke bedoelingen en/of met gebruikmaking van zijn, verdachtes, psychisch en/of fysiek en/of functioneel overwicht op die [benadeelde 2] (door het zijn van de chef van die [benadeelde 2]) en/of met gebruikmaking van de omstandighe(i)d(en) dat die [benadeelde 2] minder goed ter been was en/of psychisch in de knel zal (en/of dientengevolge zwaarder onder de invloed van hem, verdachte, verkeerde en/of gemakkelijker beïnvloedbaar was en/of minder weerbaar was), een bedreigende situatie voor die [benadeelde 2] heeft gecreëerd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5.

hij in of omstreeks de periode van 13 januari 2005 tot en met 12 januari 2006, te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 1], en/of elders in Nederland (meermalen) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [benadeelde 3] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit het ontuchtig aanraken en/of betasten van het lichaam van die [benadeelde 3], en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat hij, verdachte,

- die [benadeelde 3] heeft aangeboden om de nek van die [benadeelde 3] te masseren en/of (daarbij) de massage steeds meer heeft verlegd richting kruis van die [benadeelde 3] en/of (daarbij) misbruik heeft gemaakt van het (reeds opgebouwde) vertrouwen van die [benadeelde 3] in hem, verdachte, omdat verdachte reeds een keer eerder [benadeelde 3] had gemasseerd zonder (duidelijke) sexuele bijbedoelingen en/of

- gebruik heeft gemaakt van zijn, verdachtes, positie als stagebegeleider en/of stagebeoordelaar en/of werkgever en/of leidinggevende van die [benadeelde 3] (tengevolge waarvan die [benadeelde 3] zich in een afhankelijke en/of hiërarchisch lagere positie ten opzichte van hem, verdachte, bevond) en/of zijn positie als vertrouwenspersoon en/of vriend van die [benadeelde 3] en/of (in die hoedanigheid) die [benadeelde 3] heeft overladen met complimentjes (tengevolge waarvan die [benadeelde 3] (sterke) loyaliteitsgevoelens en/of vertrouwensgevoelens richting hem, verdachte, had (ontwikkeld) en/of dientengevolge minder snel in opstand kwam) en/of (aldus)

- door zijn, verdachtes, kennelijke bedoelingen en/of met gebruikmaking van zijn, verdachtes, psychisch en/of fysiek en/of functioneel overwicht op die [benadeelde 3] een situatie voor die [benadeelde 3] heeft gecreëerd waarin die [benadeelde 3] in een situatie terecht kwam waarin het (mentaal en/of fysiek) moeilijk was zich te verzetten en/of (aldus) een bedreigende situatie voor die [benadeelde 3] heeft doen ontstaan;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 13 januari 2005 tot en met 14 januari 2006, te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 1] en/of elders in Nederland, (meermalen) (telkens) als stagebegeleider en/of stagebeoordelaar en/of werkgever en/of leidinggevende ontucht heeft gepleegd met een aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige en/of zijn minderjarige bediende en/of ondergeschikte, te weten [benadeelde 3], geboren op [1989], bestaande die ontucht uit het betasten van (de) (binnenkant van) zijn benen;

meer subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode van 13 januari 2005 tot en met 12 januari 2006, te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 1] en/of elders in Nederland, (meermalen) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [benadeelde 3] te dwingen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en) (onder meer) (telkens),

- die [benadeelde 3] heeft aangeboden om de nek van die [benadeelde 3] te masseren en/of (daarbij) de massage steeds meer heeft verlegd richting het kruis van die [benadeelde 3] en/of (daarbij) misbruik heeft gemaakt van het (reeds opgebouwde) vertrouwen van die [benadeelde 3] in hem, verdachte, omdat verdachte reeds een keer eerder [benadeelde 3] had gemasseerd zonder (duidelijke) sexuele bijbedoelingen en/of

- gebruik heeft gemaakt van zijn, verdachtes, positie als stagebegeleider en/of stagebeoordelaar en/of werkgever en/of leidinggevende van die [benadeelde 3] (tengevolge waarvan die [benadeelde 3] zich in een afhankelijke en/of hiërarchisch lagere positie ten opzichte van hem, verdachte, bevond) en/of zijn positie als vertrouwenspersoon en/of vriend van die [benadeelde 3] en/of (in die hoedanigheid) die [benadeelde 3] heeft overladen met complimentjes (tengevolge waarvan die [benadeelde 3] [sterke] loyaliteitsgevoelens en/of vertrouwensgevoelens richting hem, verdachte, had (ontwikkeld) en/of dientengevolge minder snel in opstand kwam) en/of (aldus)

- door zijn, verdachtes, kennelijke bedoelingen en/of met gebruikmaking van zijn, verdachtes, psychisch en/of fysiek en/of functioneel overwicht op die [benadeelde 3] een situatie voor die [benadeelde 3] heeft gecreëerd waarin die [benadeelde 3] in een situatie terecht kwam waarin het (mentaal en/of fysiek) moeilijk was zich te verzetten en/of (aldus) een bedreigende situatie voor die [benadeelde 3] heeft doen ontstaan, terwijl (telkens) de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Vrijspraak

Aan verdachte is onder 2 verkrachting van [slachtoffer 2] ten laste gelegd, onder 3 primair, 4 primair en 5 primair feitelijke aanranding van de eerbaarheid van respectievelijk [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3]. Onder 4 subsidiair en 5 meer subsidiair wordt verdachte poging tot feitelijke aanranding van de eerbaarheid van [benadeelde 2] respectievelijk [benadeelde 3] verweten.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde is het hof is van oordeel dat niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat verdachte door (bedreiging met) geweld, dan wel (bedreiging met) een andere feitelijkheid, [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die (mede) bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2] als bedoeld in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht, zodat verdachte moet worden vrijgesproken van het hem onder 2 ten laste gelegde.

Ten aanzien van het onder 3 primair, 4 primair en subsidiair en 5 primair en meer subsidiair ten laste gelegde is het hof van oordeel dat niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat verdachte de aangevers [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3] heeft gedwongen tot het plegen/dulden van (een) ontuchtige handeling(en) als bedoeld in artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht, noch - voor wat betreft het onder 4 subsidiair en 5 meer subsidiair ten laste gelegde dat hij dat heeft gepoogd - , zodat verdachte moet worden vrijgesproken van het hem onder 3 primair, 4 primair en subsidiair en 5 primair en meer subsidiair aan verdachte ten laste gelegde.

Het onder 5 subsidiair ten laste gelegde acht het hof eveneens niet bewezen nu niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid wanneer en op welke leeftijd van aangever [benadeelde 3] de ten laste gelegde gedraging heeft plaatsgevonden. Het hof zal verdachte derhalve ook van dat feit vrijspreken.

Bewezenverklaring

Het hof acht ten aanzien van verdachte bewezen dat:

1. primair

hij in de periode van 1 oktober 2004 tot en met 21 oktober 2005, in de gemeente [gemeente 1] en in de gemeente [gemeente 2] meermalen met [slachtoffer 1], geboren op [1989], die (telkens) de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die (telkens) bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte (onder meer) (telkens) zijn penis in de mond van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht;

3. subsidiair

hij in de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 oktober 2006, te [plaats 2], meermalen (telkens) als regisseur van het theater ontucht heeft gepleegd met een aan zijn waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, te weten [benadeelde 1], geboren op [1990], bestaande die ontucht uit het betasten van de binnenkant van zijn benen en/of het betasten en/of aftrekken van de penis van die [benadeelde 1] en/of het in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die [benadeelde 1].

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair en onder 3 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

onder 1 primair: met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam;

onder 3 subsidiair: ontucht plegen met een aan zijn waakzaamheid toevertrouwde minderjarige.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

De ruim 60-jarige verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ontucht met een tweetal minderjarige jongens, waarvan één de leeftijd van zestien jaar nog niet had bereikt en de andere aan zijn waakzaamheid was toevertrouwd. Verdachte heeft geen rekening gehouden met de ongelijkwaardige positie die tussen hem en de beide jongens bestond. Voorts heeft hij misbruik gemaakt van de kwetsbare situatie waarin deze jongens zich bevonden en heeft hij de verantwoordelijkheid die hij als volwassene ten opzichte van hen had volkomen genegeerd.

Door zijn handelwijze heeft verdachte de lichamelijke en seksuele integriteit van de beide slachtoffers geschonden, hetgeen in het algemeen als zeer ingrijpend wordt ervaren en nadelige psychische gevolgen van mogelijk lange duur met zich kan brengen.

Het hof rekent het verdachte aan dat hij geen enkel inzicht toont in het strafbare karakter van zijn handelen en dat hij voorbijgaand aan de belangen van de beide jonge slachtoffers slechts uit is geweest op de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeften.

Verdachte heeft bovendien ter terechtzitting van het hof erkend zich schuldig te hebben gemaakt aan het op de dagvaarding genoemde ad-informandum feit, het vervaardigen van kinderpornografische foto's van [slachtoffer 1], welk feit door het hof zal worden meegewogen in de op te leggen straf. Het dient daarmee als afgedaan te worden beschouwd.

Het hof houdt bij de strafoplegging rekening met een verdachte betreffend uittreksel uit het justitieel documentatieregister d.d. 3 maart 2009, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

Het hof is van oordeel dat een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Een andere, lichtere, strafmodaliteit is - gelet op de ernst van de beide bewezen verklaarde feiten - niet meer aan de orde. Daar het hof tot een beperktere bewezenverklaring komt dan door de advocaat-generaal gevorderd is, zal het hof een kortere gevangenisstraf opleggen dan door de advocaat-generaal is gevorderd. Het voorwaardelijke deel van de straf is mede bedoeld om verdachte ervan te weerhouden zich opnieuw schuldig te maken aan (soortgelijke) strafbare feiten.

Benadeelde partij [benadeelde 1]

Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken, dat de benadeelde partij

[benadeelde 1] zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat zijn vordering in eerste aanleg geheel is toegewezen. Derhalve duurt de voeging ter zake van zijn gehele vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort.

Naar het oordeel van het hof is komen vast te staan dat aan voornoemde benadeelde partij door het onder 3 subsidiair bewezen verklaarde feit rechtstreekse schade is toegebracht tot een bedrag van € 572,02. Verdachte heeft deze vordering niet weersproken. Nu de hoogte van het gevorderde bedrag het hof niet onaannemelijk voorkomt, kan de vordering van de benadeelde partij worden toegewezen als na te melden.

Gelet op het vorenstaande dient verdachte, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Het hof zal tevens na te noemen bedrag toewijzen in de vorm van een schadevergoedingsmaatregel.

Benadeelde partij [benadeelde 2]

Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken, dat de benadeelde partij

[benadeelde 2] zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat hij in zijn vordering geheel niet-ontvankelijk is verklaard. [benadeelde 2] heeft zich in hoger beroep binnen de grenzen van zijn eerste vordering opnieuw gevoegd.

Derhalve duurt de voeging ter zake van zijn in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep voort.

De vordering van [benadeelde 2] behelst een schadepost welke zou zijn ontstaan door het verdachte onder 4 ten laste gelegde feit. Het hof acht dit feit niet bewezen. Derhalve heeft de vordering van [benadeelde 2] geen betrekking op schade, die rechtstreeks is toegebracht door één van de hiervoor bewezenverklaarde feiten. Gelet op het bepaalde in artikel 361, tweede lid, aanhef en onder b, van het Wetboek van Strafvordering, dient [benadeelde 2] in zijn vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard, met veroordeling van [benadeelde 2] in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Benadeelde partij [benadeelde 3]

Uit het onderzoek ter terechtzitting van het hof is gebleken, dat de benadeelde partij

[benadeelde 3] zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd en dat hij in zijn vordering geheel niet-ontvankelijk is verklaard. [benadeelde 3] heeft zich in hoger beroep binnen de grenzen van zijn eerste vordering opnieuw gevoegd. Hij heeft zich echter niet tijdig gevoegd nu hij dit pas na het requisitoir van de advocaat-generaal heeft gedaan. Gelet op het bepaalde in artikel 421, derde lid, juncto 51b van het Wetboek van Strafvordering, dient [benadeelde 3] in zijn vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard, met veroordeling van [benadeelde 3] in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36f, 57, 245 en 249 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voor zover aan hoger beroep onderworpen, en in zoverre opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 2, 3 primair, 4 primair en subsidiair en 5 primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte onder 1 primair en onder 3 subsidiair ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 primair en onder 3 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een gevangenisstraf voor de duur van zeshonderdtweeënvijftig dagen;

beveelt, dat van de gevangenisstraf een gedeelte van honderdtachtig dagen, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

wijst toe de vordering van de benadeelde partij, [benadeelde 1], wonende te [woonplaats], tot een bedrag van vijfhonderdtweeënzeventig euro en twee cent;

veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij [benadeelde 1] gemaakt - tot aan deze uitspraak begroot op nihil - en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte tevens de verplichting op tot betaling aan de Staat van vijfhonderdtweeënzeventig euro en twee cent ten behoeve van het slachtoffer

[benadeelde 1], wonende te [woonplaats];

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van elf dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

bepaalt dat indien veroordeelde heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van bovenvermeld bedrag, de verplichting om te voldoen aan de vordering van de benadeelde partij komt te vervallen, alsmede dat, indien veroordeelde aan de vordering van de benadeelde partij heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de Staat komt te vervallen;

verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 2], niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij, [benadeelde 2], in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil;

verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 3], niet-ontvankelijk in de vordering;

veroordeelt de benadeelde partij, [benadeelde 3], in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. H.M.E. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, voorzitter, mr. S. Zwerwer en mr. O. Anjewierden, in tegenwoordigheid van mr. M. Koster als griffier, zijnde mr. S. Zwerwer, mr. O. Anjewierden en mr. M. Koster allen voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.