Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ5574

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
18-08-2009
Datum publicatie
19-08-2009
Zaaknummer
24-002980-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Diverse diefstallen. Veroordeling tot gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en met als bijzondere voorwaarde een verplicht hulpverleningscontact met de Verslavingszorg Noord Nederland.

Tevens tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van honderdtachtig dagen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 24-002980-08

parketnummers eerste aanleg: 17-880329-08 en 17-880247-07 (vordering na voorwaardelijke veroordeling)

Arrest van 18 augustus 2009 van het gerechtshof Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 4 december 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1973] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans verblijvende in de penitentiaire inrichting Noord - Groningen PIA te Groningen,

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman, mr. B.P.M. Canoy, advocaat te Leeuwarden.

Het vonnis waartegen het beroep is gericht

De rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het hierboven genoemde vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, heeft beslissingen gegeven met betrekking tot de in beslag genomen voorwerpen en heeft op een vordering tot tenuitvoerlegging beslist, zoals in dat vonnis is omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 4 augustus 2009, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de verdachte zal vrijspreken ter zake van feit 5, voor zover het betreft zaak 16, feit 6, voor zover het betreft zaak 19, en feit 7, voor zover het betreft zaak 17, en dat het hof de verdachte ter zake van het in de feiten 1, 2, 3 primair en 4 ten laste gelegde en het overige in de feiten 5, 6 en 7 ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren en met als bijzondere voorwaarde een verplicht contact met de Verslavingszorg Noord Nederland (hierna: VNN) te Leeuwarden, hetgeen ook kan inhouden dat de verdachte een ambulante behandeling dient te volgen.

Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de in beslag genomen boot en boottrailer worden teruggeven aan de verdachte en dat de in beslag genomen boormachines worden verbeurdverklaard.

Tenslotte heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de vordering na voorwaardelijke veroordeling wordt toegewezen.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging in eerste aanleg, welke wijziging het hof heeft overgenomen, ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 22 maart 2008 tot en met 23 maart 2008 te [plaats 1], gemeente [gemeente 1], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een aldaar in de jachthaven aan de [straat] gelegen boot (targetkruiser) heeft weggenomen een dopsleutelset en/of twee baco's en/of een tangenset en/of een gereedschapskoffer en/of een dopsleutelset en/of een inbusdopsleutelset, althans een hoeveelheid gereedschap, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte

en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

2.

hij op of omstreeks 23 maart 2008 te [plaats 1], gemeente [gemeente 1], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een plezierjacht ("[naam]") gelegen in een jachthaven aan de [straat], heeft weggenomen een rubberboot (van het merk B-Square Marina), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

3.

hij op of omstreeks 23 maart 2008 te [plaats 1], gemeente [gemeente 1], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een plezierjacht ("[naam]") gelegen aldaar in een jachthaven aan de [straat] heeft weggenomen een viskoffer, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 23 maart 2008 te [plaats 1], gemeente [gemeente 1], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een plezierjacht ("[naam]") gelegen aldaar in de jachthaven aan de [straat], weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot voormelde boot te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking

en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen de aluminium omlijsting van het achterste schuifraam heeft beschadigd en/of een dakluik geforceerd en/of van een schuifraam aan bakboordzijde de omlijsting en het slot vernield en/of een viskoffer op de steiger geplaatst en/of rond gekeken naar goederen van zijn, verdachtes gading, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4.

hij in of omstreeks de periode van 28 april 2007 tot en met 5 mei 2007 te [plaats 2] in de gemeente [gemeente 1], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen (van een boot gelegen in een boothuis aldaar aan de [straat]) een aanhangmotor en/of een dashbordaccu en/of bekabeling met afstandsbediening, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

5.

hij in of omstreeks de periode van 17 mei 2008 tot en met 11 juli 2008 te [plaats 3] en/of [plaats 2], gemeente [gemeente 1], en/of [plaats 4], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

-een vlet en/of twee buitenboordmotoren ([straat]), (zaak 7) en/of

-een rubberboot ([straat]) en/of (in/uit een boot "[naam]") zendapparatuur en/of een radio-cd speler en/of een bouwlamp en/of plaatsbepalingsapparatuur en/of kleding (zaak 9) en/of

-een visbootje met de naam "[naam]" en/of een buitenboordmotor (zaak 15) en/of

-buitenboordmotor (merk Suzuki) (zaak 16)

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan (respectievelijk)

[slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht (al dan niet) door middel van braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel;

6.

hij in of omstreeks de periode van 31 mei 2008 tot en met 5 augustus 2008 te [plaats 5], gemeente [gemeente 2], en/of [plaats 6], gemeente [gemeente 3], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

-een rubberboot met buitenboordmotor ([vaarwater]) (zaak 10) en/of

-polyesterboot en/of een buitenboordmotor en/of een accu en/of benzinetank en/of een stuurinrichting en/of een reservebenzinetank ([vaarwater]) (zaak 11) en/of

-benzinetank ([straat] (zaak12) en/of

-polyester toerboot merk Fjord Ali en/of een buitenboordmotor ([vaarwater]) (zaak 13) en/of

-een boot van het merk Funyak en/of een buitenboordmotor ([vaarwater]) (zaak

18) en/of

-een hoeveelheid visartikelen ([vaarwater]) (zaak19) en/of

-een motorboot en/of een buitenboordmotor ([vaarwater]) (zaak 20) en/of

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende (respectievelijk) aan

[slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of[slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht (al dan niet) door middel van braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel;

7.

hij in of omstreeks de periode van 6 april 2008 tot en met 19 augustus 2008, te [plaats 7], gemeente [gemeente 1], en/of [plaats 8], en/of [plaats 10] en/of [plaats 11] en/of [plaats 12] en/of [plaats 13] en/of [plaats 14], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

-een volgboot van het merk Zodiac en/of een buitenboordmotor ([straat]) (zaak 5) en/of,

-een motorboot genaamd "[naam]" en/of een buitenboordmotor ([straat]) (zaak 6) en/of

-een motorboot van het merk Orca ([straat]) (zaak 8) en/of

-een console boot en/of een buitenboordmotor [straat]) (zaak 14)

-in/uit een woonark [straat]) een radio-cdspeler en/of een verrekijker en/of een digitenne en/of een afstandsbediening (zaak 17) en/of

-een polyester boot en/of een buitenboordmotor ([straat]) (zaak 21) en/of

-in/uit een schiphuis ([straat]) een motorboot met een buitenboordmotor (zaak

-22) en/of

-een buitenboordmotor van het merk Honda ([straat]) (zaak 23)

-een motorboot genaamd "[naam]" en/of een buitenboordmotor [straat]) (zaak

24) en/of

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4] en/of

[slachtoffer 17] en/of [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik

heeft/hebben gebracht (al dan niet) door middel van braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel.

Bewijsoverweging

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat de verdachte dient te worden vrijgesproken ter zake van feit 5, voor zover het betreft zaak 16, feit 6, voor zover het betreft zaak 19, en feit 7, voor zover het betreft zaak 17.

Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat de verdachte wegens gebrek aan bewijs tevens dient te worden vrijgesproken ter zake van feit 6, voor zover het betreft de zaken 12 en 20.

Anders dan de verdachte en zijn raadsman acht het hof de - de verdachte belastende - verklaringen die met betrekking tot de feiten 5 tot en met 7, zoals hieronder bewezen verklaard, door [getuige] zijn afgelegd bij de politie en bij de rechter-commissaris betrouwbaar en consistent. Het hof overweegt hiertoe dat [getuige] in bedoelde verklaringen niet alleen belastend heeft verklaard over het aandeel van de verdachte in bedoelde feiten, maar eveneens over zijn eigen aandeel in die feiten.

De ter terechtzitting van het hof door de raadsman en de verdachte aangevoerde veronderstelling dat de voor de verdachte belastende verklaringen van [getuige] uit wraak jegens de verdachte zijn afgelegd in verband met een ontslagkwestie, is op geen enkele wijze aannemelijk geworden en doet geen afbreuk aan de betrouwbaarheid van bedoelde verklaringen.

Gelet op het bovenstaande acht het hof, op grond van de diverse aangiftes inzake de feiten 5 tot en met 7 en de verklaringen die [getuige] over die feiten heeft afgelegd, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 5 tot en met 7 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hieronder weergegeven.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het aan hem onder

1, 2, 3 primair, 4, 5, 6 en 7 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat

1.

hij in de periode van 22 maart 2008 tot en met 23 maart 2008 te [plaats 1], gemeente [gemeente 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een aldaar in de jachthaven aan de [straat] gelegen boot (targetkruiser) heeft weggenomen een dopsleutelset en twee baco's en een tangenset en een gereedschapskoffer en een inbusdopsleutelset, toebehorende aan [slachtoffer 1], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak;

2.

hij omstreeks 23 maart 2008 te [plaats 1], gemeente [gemeente 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een plezierjacht ("[naam]") gelegen in een jachthaven aan de [straat], heeft weggenomen een rubberboot (van het merk

B-Square Marina), toebehorende aan [slachtoffer 5], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak;

3 primair.

hij omstreeks 23 maart 2008 te [plaats 1], gemeente [gemeente 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een plezierjacht ("[naam]") gelegen aldaar in een jachthaven aan de [straat] heeft weggenomen een viskoffer, toebehorende aan een ander dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak;

4.

hij in de periode van 28 april 2007 tot en met 5 mei 2007 te [plaats 2] in de gemeente [gemeente 1], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen (van een boot gelegen in een boothuis aldaar aan de [straat]) een aanhangmotor en een dashbordaccu en bekabeling met afstandsbediening, toebehorende aan [slachtoffer 3], waarbij verdachte en zijn mededader de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

5.

hij in de periode van 17 mei 2008 tot en met 11 juli 2008 te [plaats 3] of [plaats 2], gemeente [gemeente 1], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

-een vlet en twee buitenboordmotoren ([straat]) en

-een rubberboot ([straat]) en

-een visbootje met de naam "[naam]" en een buitenboordmotor

toebehorende aan respectievelijk [slachtoffer 6], [slachtoffer 7] en [slachtoffer 8], waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak of verbreking;

6.

hij in de periode van 31 mei 2008 tot en met 5 augustus 2008 te [plaats 5], gemeente [gemeente 2]l, of [plaats 6], gemeente [gemeente 3], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

-een rubberboot met buitenboordmotor ([plaats 12][vaarwater]) en

-polyesterboot en een buitenboordmotor ([plaats 12][vaarwater]) en

-polyester toerboot merk Fjord Ali en een buitenboordmotor ([vaarwater]) en

-een boot van het merk Funyak en een buitenboordmotor ([vaarwater]) en

toebehorende respectievelijk aan [slachtoffer 10], [slachtoffer 11], [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14];

7.

hij in de periode van 6 april 2008 tot en met 19 augustus 2008, respectievelijk te [plaats 7], gemeente [gemeente 1], [plaats 8], [plaats 10], [plaats 11], [plaats 12], [plaats 13] en [plaats 14], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

-een volgboot van het merk Zodiac en een buitenboordmotor ([straat]) en

-een motorboot en een buitenboordmotor ([straat]) en

-een motorboot van het merk Orca ([straat]) en

-een console boot en een buitenboordmotor [straat]) en

-een polyester boot en een buitenboordmotor ([straat]) en

-uit een schiphuis ([straat]) een motorboot met een buitenboordmotor en

-een buitenboordmotor van het merk Honda ([straat]) en

-een motorboot genaamd "[naam]" en een buitenboordmotor [straat])

Respectievelijk toebehorende aan [slachtoffer 4], [slachtoffer 17], [slachtoffer 18], [slachtoffer 19],

[slachtoffer 21], [slachtoffer 22] en [slachtoffer 23], [slachtoffer 24] of [slachtoffer 25].

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1, 2, 3 primair, 4, 5, 6 en 7 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

feit 1, 2 en 3 primair, telkens -

diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak;

feit 4 -

diefstal, gepleegd door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;

feit 5 -

diefstal, gepleegd door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak of verbreking;

feit 6 en 7, telkens -

diefstal, gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Strafbaarheid

Het hof acht de verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft bij het bepalen van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder die feiten zijn begaan en de persoon van de verdachte. Het hof heeft in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich, al dan niet samen met een mededader, schuldig gemaakt aan een groot aantal diefstallen van goederen, waarbij het er met name om ging buitenboordmotoren buit te maken. Dergelijke vermogenscriminaliteit is een ergerlijk delict, dat hinder, schade en ergernis veroorzaakt voor de slachtoffers. De verdachte heeft kennelijk gehandeld vanuit het oogpunt van financieel gewin en heeft er blijk van gegeven weinig respect te hebben voor de eigendomsrechten van een ander.

Het hof hanteert ter zake van een dergelijk delict een landelijk oriëntatiepunt voor straftoemeting dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf impliceert.

Voorts blijkt uit het de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van

3 juli 2007 dat verdachte reeds eerder (op 18 oktober 2007) is veroordeeld ter zake van soortgelijke strafbare feiten.

Het hof heeft rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken, en heeft tevens gelet op de rapporten van VNN van 2 september 2008, 5 november 2008, 16 januari 2009 en 23 januari 2009.

Uit bedoelde rapporten blijkt dat het leven van de verdachte redelijk op orde is, met uitzondering van zijn drugsverslavingprobleem en psychische problemen, welke problemen aanleiding geven tot delictgedrag. De verdachte lijkt nu - anders dan voorheen - wel gemotiveerd te zijn tot het aanpakken van bedoelde problemen en tot het veranderen (ten goede) van zijn gedrag.

VNN adviseert in het belang van de verdachte (onder meer) een deels voorwaardelijke straf, met als bijzondere voorwaarde een reclasseringstoezicht door VNN, hetgeen ook kan inhouden dat de verdachte een ambulante behandeling ondergaat.

Het hof zal het advies van VNN in zoverre opvolgen en derhalve een deels voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen.

Het hof is op grond van het bovenstaande en uit een oogpunt van normhandhaving en ter vergelding van de door de verdachte begane strafbare feiten van oordeel dat tevens een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van hierna te noemen duur noodzakelijk en geboden is.

De raadsman van de verdachte heeft in het kader van het door hem gevoerde strafmaatverweer geen zodanig bijzondere of relevante feiten of omstandigheden aangevoerd dat het hof oplegging van een andere strafmodaliteit aangewezen acht.

Ook overigens is het hof daarvan niet gebleken.

Ten aanzien van de in beslag genomen voorwerpen

Verbeurdverklaring

Met betrekking tot de in beslag genomen boormachines is uit het onderzoek ter terechtzitting komen vast te staan dat deze voorwerpen toebehoren aan de verdachte en dat deze voorwerpen tot het begaan van de bewezen verklaarde misdrijven waren bestemd. Als zodanig zijn deze voorwerpen vatbaar voor verbeurdverklaring.

Teruggave

Onder de verdachte zijn tevens een motorboot en een aanhanger (boottrailer) in beslag genomen. Het hof zal daarvan de teruggave aan de verdachte gelasten.

Tenuitvoerlegging

Bij vonnis van de meervoudige kamer in de rechtbank Leeuwarden van 18 oktober 2007 is de veroordeelde onder meer veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 267 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

Blijkens het onderzoek ter terechtzitting van het hof is voormeld vonnis onherroepelijk geworden op 1 november 2007. De proeftijd is op 2 november 2007 ingegaan. De officier van justitie heeft op 11 november 2008 gevorderd dat last zal worden gegeven tot tenuitvoerlegging van voormeld voorwaardelijk strafdeel, ten aanzien waarvan bij voormeld vonnis het bevel was gegeven, dat dit strafdeel voorwaardelijk niet zou worden ten uitvoer gelegd, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van voormelde proeftijd heeft schuldig gemaakt aan het in de thans aan de orde zijnde ten laste gelegde feit.

Nu gebleken is dat veroordeelde de thans aan de orde zijnde bewezen verklaarde feiten heeft begaan voor het einde van de bij voormeld vonnis gestelde proeftijd, zal het hof op grond van het vorenstaande de tenuitvoerlegging gelasten van voormelde straf.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 14g, 33, 33a, 57, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waartegen het beroep is gericht, en opnieuw recht doende:

verklaart het aan de verdachte onder 1, 2, 3 primair, 4, 5, 6 en 7 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 2, 3 primair, 4, 5, 6 en 7 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte [verdachte] tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden;

beveelt dat van de gevangenisstraf een gedeelte van zes maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde zich zal stellen onder toezicht van de Verslavingszorg Noord Nederland en zich zal gedragen naar de aanwijzingen van die instelling, welke aanwijzingen ook kunnen inhouden dat de veroordeelde een ambulante behandeling ondergaat;

draagt genoemde instelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen;

bepaalt dat dit toezicht door genoemde instelling reeds tijdens de proeftijd kan worden beëindigd;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

gelast de teruggave aan de verdachte van:

een motorboot, kleur zilver en een aanhanger boottrailer;

verklaart verbeurd:

een Makita boormachine en een Metabo boormachine;

gelast de tenuitvoerlegging van de aan de veroordeelde bij vonnis van de meervoudige kamer in de rechtbank Leeuwarden van 18 oktober 2007 voorwaardelijk opgelegde straf, te weten: een gevangenisstraf voor de duur van honderdtachtig dagen.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. A.J. Rietveld, voorzitter, mr. P.J.M. van den Bergh en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van H. Kingma als griffier. Mr. Wiarda is buiten staat dit arrest te ondertekenen.