Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ5369

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
11-08-2009
Datum publicatie
17-08-2009
Zaaknummer
200.029.792/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Geen spoedeisend belang bij gevorderde voorziening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 11 augustus 2009

Zaaknummer 200.029.792/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

ABH Bedrijfshuisvesting B.V.,

gevestigd te [plaats],

appellante,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: ABH,

advocaat: mr. E.T. van Dalen, kantoorhoudende te Groningen,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [plaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. M.J. Blokzijl, kantoorhoudende te Groningen.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 27 februari 2009 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 20 maart 2009 is door ABH hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 7 april 2009.

De grieven zijn in de dagvaarding in hoger beroep opgenomen. De conclusie van deze dagvaarding luidt:

"bij arrest, bij voorraad uitvoerbaar, het op 27 februari 2009 door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen onder zaaknummer 106614 tussen partijen gewezen vonnis te vernietigen, en, opnieuw rechtdoende, geïntimeerde alsnog te veroordelen om bij arrest, bij voorraad uitvoerbaar, binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest de aan de inleidende dagvaarding gehechte huurovereenkomst bedrijfsruimte met betrekking tot de unit met bouwnummer twee in het pand staande en gelegen te Groningen aan het adres Zeewinde 3-8 te ondertekenen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat geïntimeerde nalatig zal zijn aan de inhoud van dit gebod te voldoen en met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instanties."

Er is van eis geconcludeerd.

Tegen [geïntimeerde] is akte niet dienen verleend ter zake van de memorie van antwoord.

Vervolgens hebben partijen hun zaak schriftelijk doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's.

Tenslotte heeft ABH de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

ABH heeft twee grieven opgeworpen.

De beoordeling

1. Tegen de weergave van de vaststaande feiten onder overweging 2 (2.1 tot en met 2.4) is geen grief ontwikkeld, zodat ook het hof van die feiten uit zal gaan.

Spoedeisend belang:

2. ABH heeft zowel in eerste aanleg (zij het impliciet) als in hoger beroep gesteld dat zij spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen omdat zij - kort gezegd - voor de afbouw van het pand waarvan het huurobject in kwestie deel uitmaakt extra financiering van de bank nodig heeft, in welk kader de bank een getekende huurovereenkomst (met [geïntimeerde]) verlangt.

3. [geïntimeerde] heeft in eerste aanleg in algemene bewoordingen betwist dat er sprake is van voldoende spoedeisend belang. In hoger beroep heeft zij - bij gebrek aan wetenschap - betwist dat er causaal verband bestaat tussen de verlangde handtekening onder het huurcontract en de beweerdelijk door ABH gewenste financiering door de bank. Daarbij heeft zij erop gewezen dat ABH haar desbetreffende stellingen op geen enkele wijze heeft onderbouwd.

4. Het hof, dat ook ambtshalve heeft te oordelen over de aanwezigheid van spoedeisend belang, moet constateren dat het door ABH gestelde spoedeisende belang niet zonder meer aanwezig kan worden geoordeeld, temeer nu vaststaat dat het huurobject in kwestie sedert november 2008 feitelijk in gebruik is gegeven aan [geïntimeerde], dan wel aan [geïntimeerde] en vanuit bedoeld pand de bedrijfsactiviteiten van [geïntimeerde] c.q. bedoelde besloten vennootschap worden uitgeoefend en door [geïntimeerde] een intentieverklaring is ondertekend waarin "[geïntimeerde] Loodgieterbedrijf" zich verplicht inzake het pand een huurovereenkomst aan te gaan met ABH. Onder deze omstandigheden is onduidelijk gebleven wat de meerwaarde van een schriftelijke verklaring voor de bank zou zijn.

5. Voor zover in de stellingen van ABH ligt besloten dat [geïntimeerde] en/of de besloten vennootschap de huur niet voldoen c.q. zich al dan niet terecht op verrekening beroepen, is er sprake van een geldvordering ter zake waarvan in hoger beroep nog strengere eisen ten aanzien van het spoedeisend belang worden gesteld dan voor voorzieningen als thans gevorderd.

6. Gelet op de gemotiveerde betwisting door [geïntimeerde] had het op de weg van ABH gelegen haar spoedeisend belang aannemelijk te maken, bijvoorbeeld door het overleggen van een verklaring van de door haar bedoelde bank. Nu zij dat heeft nagelaten, komt het hof tot de conclusie dat van het voor een kort geding procedure vereiste spoedeisende belang niet voldoende is gebleken, zodat de gevorderde voorzieningen - zij het op andere gronden - terecht door voorzieningenrechter zijn geweigerd en ook in hoger beroep niet voor toewijzing in aanmerking komen.

7. De grieven behoeven derhalve geen inhoudelijke behandeling.

Slotsom

8. Het beroepen vonnis dient - onder verbetering van gronden - te worden bekrachtigd. ABH zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure in hoger beroep aan de zijde van [geïntimeerde] gevallen (salaris advocaat: 2 punten tarief II).

Beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt, onder aanvulling van gronden, het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt ABH in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van [geïntimeerde] begroot op € 313,-- aan verschotten en op € 1.788,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat.

Aldus gewezen door mr. Mollema, voorzitter en mrs. Streppel en De Hek, raden en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 11 augustus 2009 in bijzijn van de griffier.