Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BJ4744

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
07-08-2009
Datum publicatie
10-08-2009
Zaaknummer
24-000270-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van poging tot zware mishandeling, diefstal (met geweld), afpersing en verduistering veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000270-09

Parketnummer eerste aanleg: 17-880409-08, 17-754665-08 en 17-880079-08

Arrest van 7 augustus 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 3 februari 2009 in de oorspronkelijk onder de parketnummers 17-880409-08,

17-754665-08 en 17-880079-08 afzonderlijk aangebrachte, maar ter terechtzitting in eerste aanleg gevoegde strafzaken, hierna te noemen respectievelijk zaak A, zaak B en zaak C tegen:

[verdachte],

geboren op [1985] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans verblijvende in PI Noord, gevangenis De Marwei te Leeuwarden,

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. E.K.A. van den Bos, advocaat te Amsterdam.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis, in de gevoegde zaken, wegens misdrijven veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Voor zover het hoger beroep is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het in zaak A, onder 3 en in zaak C, onder 3 ten laste gelegde, kan verdachte daarin niet worden ontvangen.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft primair gevorderd dat het hof de zaak zal aanhouden teneinde persoonlijkheidsrapportage omtrent verdachte te laten opmaken. De advocaat-generaal heeft subsidiair gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen ter zake het hem in zaak A, onder 1 subsidiair A, onder 2, onder 4 en onder 5 primair, in zaak B en in zaak C, onder 1 en onder 2 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren.

Beslissing op een gedaan verzoek

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep verzocht de behandeling van de zaak aan te houden teneinde persoonlijkheidsrapportage omtrent verdachte te doen opmaken ten behoeve van een effectieve strafafdoening.

Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard niet mee te zullen werken aan enig onderzoek zoals door de advocaat-generaal is gevorderd. Mede om die reden acht het hof het niet noodzakelijk persoonlijkheidsrapportage omtrent verdachte te doen opmaken.

Het hof wijst het verzoek af.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is - met inachtneming van de wijziging die rechter in eerste aanleg heeft toegelaten en voor zover van belang in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

Zaak A

1.

hij op of omstreeks 9 oktober 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], op de openbare weg, te weten het [straat 1], althans het [straat 2], in elk geval op een openbare weg (in de omgeving van het [straat 1]), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een horloge (merk TWS), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij verdachte en/of (met) zijn mededader:

- voornoemde [slachtoffer 1] met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, in de borst en/of schouder, althans het lichaam, heeft gestoken en/of gesneden en/of

- voornoemde [slachtoffer 1] tegen de schouder, althans het lichaam, heeft geslagen

en/of gestompt, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal (met geweld) in kracht van gewijsde is gegaan;

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

A.

hij op of omstreeks 9 oktober 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, aan een persoon genaamd

[slachtoffer 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet voornoemde [slachtoffer 1] met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, in de borst en/of schouder, althans het lichaam, heeft gestoken en/of gesneden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

B.

hij op of omstreeks 9 oktober 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een horloge (merk TWS), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

2.

hij op of omstreeks 4 augustus 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan of bij de [straat 3] aldaar) heeft weggenomen een telefoon (merk Sony Ericsson) en/of een hoeveelheid DVD's, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin

bestond(en) dat hij verdachte:

- voornoemde [slachtoffer 2] (met kracht) tegen een deur heeft gedrukt en/of heeft vastgehouden (vervolgens) en/of

- een (bier)flesje tegen het gezicht van die [slachtoffer 2] heeft gedrukt en/of

- (hierbij) heeft gezegd: "Ik sla je gezicht in met deze fles als je geen telefoon voor mij regelt", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- tegen voornoemde [slachtoffer 2] heeft gezegd: "Ik moet geld, anders sla ik deze bierfles op je hoofd", althans woorden van gelijke aard of strekking (waardoor voornoemde [slachtoffer 2] de woning uit is gevlucht) en/of

- tegen voornoemde [slachtoffer 2] gezegd: "Als je mij achterna komt of hier werk van maakt, weet ik je te vinden", althans woorden van gelijke aard of strekking, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal (met geweld) in kracht van gewijsde is gegaan;

en/of

hij op of omstreeks 4 augustus 2008, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], (meermalen) met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld, [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een (draagbare) telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de ouders van die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte:

- ten overstaan van die [slachtoffer 2] zijn tot vuist gebalde hand heeft opgeheven en/of (vervolgens)

- die [slachtoffer 2] (ter hoogte van de hals) bij de jas heeft gepakt en/of

- (hierbij) heeft gezegd: "Geef mij je telefoon, anders smash ik je face in", althans woorden van gelijke aard of strekking

en/of

een jas (merk Coolcat) en/of een MP3 speler, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte:

- met een (bier)flesje op die [slachtoffer 2] is afgelopen en/of

- voornoemde [slachtoffer 2] tegen de (voor)deur heeft gedrukt en/of

- (hierbij) heeft gezegd: "Ik moet geld hebben. Ik wil je jas hebben. Trek je jas uit", althans woorden van gelijke aard of strekking, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal (met geweld) in kracht van gewijsde is gegaan;

4.

hij op of omstreeks 24 september 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente

[gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een (winkel)pand (gelegen aan of bij de [straat 6] aldaar) heeft weggenomen een (aantal) paar schoenen (merk Nike), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het (winkel)bedrijf Freestyle, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal (met geweld) in kracht van gewijsde is gegaan;

5.

hij op of omstreeks 18 mei 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente

[gemeente], opzettelijk een telefoon (MDA Touch), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte van die [slachtoffer 3] had geleend om te kunnen bellen en (aldus) anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal (met geweld) in kracht van gewijsde is gegaan;

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 18 mei 2008 te [plaats], (althans) in de gemeente

[gemeente], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

een telefoon (MDA Touch), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal (met geweld) in kracht van gewijsde is gegaan;

Zaak B

hij op of omstreeks 11 november 2006, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen op/aan de [straat 4] aldaar) heeft weggenomen een (LCD) televisie (van het merk Philips), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Zaak C

1.

hij op of omstreeks 24 februari 2008, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], opzettelijk een GSM, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten in bruikleen (om (een) telefoontje(s) mee te plegen), onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend, zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

2.

hij op of omstreeks 24 februari 2008, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], op de openbare weg (te weten [straat 5] en/of enige andere openbare weg), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s)

- die [slachtoffer 5] op/tegen diens gezicht heeft/hebben gestompt en/of

geslagen en/of (vervolgens)

- die (inmiddels op de grond gevallen en/of gezeten) [slachtoffer 5] (met geschoeide voet(en)) op/tegen diens gezicht en/of nek heeft/hebben getrapt, zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 24 februari 2008, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, aan een persoon genaamd

[slachtoffer 5], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, (tezamen met zijn mededader(s)) met dat opzet

- die [slachtoffer 5] op/tegen diens gezicht heeft/hebben gestompt en/of geslagen en/of (vervolgens)

- die (inmiddels op de grond gevallen en/of gezeten) [slachtoffer 5] (met geschoeide voet(en)) op/tegen diens gezicht en/of nek heeft/hebben getrapt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Meer subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 24 februari 2008, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 5])

- die [slachtoffer 5] op/tegen diens gezicht heeft/hebben gestompt en/of

geslagen en/of (vervolgens)

- die (inmiddels op de grond gevallen en/of gezeten) [slachtoffer 5] (met

geschoeide voet(en)) op/tegen diens gezicht en/of nek heeft/hebben getrapt, waardoor voornoemde [slachtoffer 5] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden,

zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan.

Vrijspraak

Ten aanzien van zaak A, onder 1 primair

In zaak A, onder 1 primair wordt verdachte - zakelijk weergegeven - verweten dat hij van aangever [slachtoffer 1] met geweld een horloge heeft gestolen.

Uit de verklaringen van aangever en medeverdachte [medeverdachte] is gebleken dat zij zich samen met de voor aangever onbekende verdachte op 9 oktober 2008 op een parkeerplaats in de omgeving van het [straat 1] te [plaats] hebben bevonden. Op een gegeven moment is er een schermutseling ontstaan tussen verdachte en aangever, waarbij aangever een klap op zijn borst heeft gevoeld. Op dat moment ziet hij een mes in de handen van verdachte. Aangever heeft zich hierop uit de voeten gemaakt. Later heeft hij ontdekt dat hij een steekwond op zijn borst had, welke constatering ook wordt bevestigd door een zich in het dossier bevindende medische verklaring van een arts.

Naderhand is gebleken dat ook het horloge van aangever is weggenomen. Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat medeverdachte [medeverdachte], na het voorval tussen verdachte en aangever, het horloge van aangever heeft weggenomen.

Naar het oordeel van het hof kan op grond van het voorhanden zijnde bewijsmateriaal evenwel niet worden bewezen dat verdachte zich heeft bediend van bovenomschreven geweld met het oogmerk de diefstal van het horloge door medeverdachte [medeverdachte] mogelijk of succesvol te maken. Verdachte dient derhalve te worden vrijgesproken van het hem in zaak A, onder 1 primair ten laste gelegde.

Ten aanzien van zaak C, onder 2

Op grond van de wettige bewijsmiddelen heeft het hof niet de overtuiging bekomen dat verdachte het hem in zaak C, onder 2 ten laste gelegde heeft begaan. Het hof zal verdachte derhalve vrijspreken van hetgeen hem in zaak C, onder 2 is ten laste gelegd.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Ten aanzien van zaak A, onder 1 subsidiair A

Verdachte wordt - zakelijk weergegeven - verweten dat hij heeft gepoogd aangever [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letstel toe te brengen door hem met een mes in de borst te steken.

Verdachte ontkent de persoon te zijn geweest die betrokken is geweest bij de ruzie met aangever waarbij deze een steekwond heeft opgelopen. Verdachte stelt zelfs op het bewuste moment niet in de buurt te zijn geweest van de plek waar het voorval volgens aangever en medeverdachte [medeverdachte] zou hebben plaatsgevonden. Door en namens verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de verklaringen van [medeverdachte], waarin hij verklaart dat verdachte de persoon is geweest met wie aangever op 9 oktober 2008 in zijn bijzijn heeft gevochten, als ongeloofwaardig moeten worden bestempeld. Nu deze verklaringen niet tot bewijs kunnen dienen van het hem in zaak A onder 1 ten laste gelegde dient verdachte hiervan te worden vrijgesproken, aldus de verdediging.

Het hof acht de verklaring van medeverdachte [medeverdachte] op dit punt wel geloofwaardig.

Op grond van het voorhanden zijnde bewijsmateriaal, met name de verklaringen van aangever en medeverdachte [medeverdachte], acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte heeft gepoogd aan aangever zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door hem met een mes in de borst te steken.

Ten aanzien van zaak A, onder 2

Verdachte wordt - zakelijk weergegeven - verweten op 4 augustus 2008 met (bedreiging van) geweld van aangever [slachtoffer 2] een telefoon en een aantal dvd's te hebben gestolen. Daarnaast zou verdachte zich schuldig hebben gemaakt aan afpersing door [slachtoffer 2] door (bedreiging met) geweld te dwingen een telefoon, een jas en een MP3-speler af te geven.

Ter terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg heeft verdachte verklaard dat hij op 4 augustus 2008 bij het huis van de ouders van aangever, alsmede bij het huis van aangever is geweest teneinde gebruik te maken van een telefoon. Verdachte ontkent echter hierbij gewelddadig, dan wel bedreigend, te hebben opgetreden jegens aangever.

Het hof acht de verklaring van aangever [slachtoffer 2] geloofwaardig. Het hof leidt uit de verklaring van aangever af dat hij zich door het agressieve optreden van verdachte niet aan hem heeft durven ontrekken. Aangever was doodsbang een nieuwe voor hem bedreigende reactie van verdachte uit te lokken op het moment dat hij niet deed wat verdachte wilde. Aangever heeft hierdoor verdachte niet slechts in de woning van zijn ouders toegelaten, maar heeft hij ook voorgesteld een bezoek te brengen aan zijn eigen (kamer)woning. Met name de verklaring van [getuige] omtrent de gemoedstoestand van verdachte na afloop van de gepleegde strafbare feiten ondersteunt de gang van zaken zoals deze op 4 augustus 2008 heeft plaatsgevonden.

Gelet op vorengaande acht het hof het verdachte in zaak C, onder 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

Zaak A

1.

A.

hij op 9 oktober 2008 te [plaats], in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet voornoemde [slachtoffer 1] met een mes in de borst heeft gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op 4 augustus 2008 te [plaats], in de gemeente [gemeente], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan of bij de [straat 3] aldaar heeft weggenomen een telefoon (merk Sony Ericsson) en een hoeveelheid DVD's, toebehorende aan [slachtoffer 2], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij verdachte:

- voornoemde [slachtoffer 2] met kracht tegen een deur heeft gedrukt en heeft vastgehouden en

- een bierflesje tegen het gezicht van die [slachtoffer 2] heeft gedrukt en

- hierbij heeft gezegd: "Ik sla je gezicht in met deze fles als je geen telefoon voor mij regelt" en

- tegen voornoemde [slachtoffer 2] heeft gezegd: "Ik moet geld, anders sla ik deze bierfles op je hoofd" en

- tegen voornoemde [slachtoffer 2] gezegd: "Als je mij achterna komt of hier werk van maakt, weet ik je te vinden", terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal met geweld in kracht van gewijsde is gegaan;

en

hij op 4 augustus 2008, te [plaats], in de gemeente [gemeente], met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld, [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een jas (merk Coolcat), toebehorende aan die [slachtoffer 2], welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte:

- met een bierflesje op die [slachtoffer 2] is afgelopen en

- voornoemde [slachtoffer 2] tegen de voordeur heeft gedrukt en

- hierbij heeft gezegd: "Ik moet geld hebben. Ik wil je jas hebben. Trek je jas uit", terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal met geweld in kracht van gewijsde is gegaan;

4.

hij op 24 september 2008 te [plaats], in de gemeente

[gemeente], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een winkelpand gelegen aan of bij de [straat 6] aldaar heeft weggenomen schoenen (merk Nike), toebehorende aan het winkelbedrijf Freestyle, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal in kracht van gewijsde is gegaan;

5.

hij op 18 mei 2008 te [plaats], in de gemeente [gemeente], opzettelijk een telefoon (MDA Touch), toebehorende aan [slachtoffer 3], welk goed verdachte van die [slachtoffer 3] had geleend om te kunnen bellen en aldus anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van verdachte tot gevangenisstraf wegens diefstal in kracht van gewijsde is gegaan;

Zaak B

hij op 11 november 2006, te [plaats], in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning gelegen aan de [straat 4] aldaar heeft weggenomen een (LCD) televisie (van het merk Philips), toebehorende aan [slachtoffer 4], waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak en inklimming, zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Zaak C

1.

hij op 24 februari 2008, te [plaats], in de gemeente [gemeente], opzettelijk een GSM, toebehorende aan [slachtoffer 5], welk goed verdachte anders dan door misdrijf, te weten in bruikleen om een telefoontje mee te plegen, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend, zulks terwijl tijdens het plegen van voornoemd misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld in zaak A, onder 1 subsidiair A, onder 2, onder 4 en onder 5, in zaak B en in zaak C, onder 1 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

Zaak A

onder 1 subsidiair : Poging tot zware mishandeling;

onder 2: Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Diefstal, gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

en Afpersing, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

onder 4: Diefstal door twee of meer verenigde personen, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

onder 5 primair: Verduistering, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Zaak B

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan;

Zaak C

onder 1: Verduistering, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft bij het bepalen van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft zich op 11 november 2006 schuldig gemaakt aan woninginbraak, waarbij hij en zijn mededader een televisie buit hebben gemaakt. Hiermee heeft verdachte het eigendomsrecht van aangever met voeten getreden, louter voor zijn eigen gewin.

Op 18 mei 2008 heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan verduistering. Hij vraagt aan een andere cafébezoeker of hij zijn mobiele telefoon mag lenen teneinde een telefoontje te plegen. Dit mag. Verdachte geeft echter nimmer de telefoon terug aan aangever. Op 24 februari 2008 haalt verdachte opnieuw ditzelfde 'trucje' uit. Dit keer is een toevallige passant op straat het slachtoffer. Door te handelen als hierboven omschreven heeft verdachte het vertrouwen dat in hem was gesteld door voornoemde personen ernstig beschaamd. Daarnaast heeft hij deze slachtoffers financiële schade berokkend.

Voorts heeft verdachte zich op 4 augustus 2008 schuldig gemaakt aan diefstal door (bedreiging) met geweld en afpersing. Verdachte heeft zich dusdanig agressief en bedreigend jegens aangever uitgelaten dat verdachte verschillende goederen van aangever heeft kunnen ontfutselen. Verdachte heeft aldus inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Daarnaast heeft verdachte grote gevoelens van angst en onveiligheid bij het slachtoffer teweeggebracht.

Op 18 mei 2008 heeft verdachte zich met een mededader schuldig gemaakt aan winkeldiefstal, door een aantal sportschoenen uit een winkel weg te nemen. Winkeldiefstal is een op grote schaal voorkomend misdrijf dat winkeliers aanzienlijke overlast en schade berokkent.

Verdachte heeft zich tot slot op 9 oktober 2008 schuldig gemaakt aan poging tot zware mishandeling door aangever [slachtoffer 1] met een mes in zijn borst te steken. Door aldus te handelen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.

Uit een verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatieregister d.d. 7 mei 2009 blijkt dat verdachte zich reeds veelvuldig schuldig heeft gemaakt aan (soortgelijke) strafbare feiten.

Gelet op de ernst van deze feiten, in samenhang bezien met verdachtes - voor zijn leeftijd zeer - omvangrijke justitiële verleden, kan niet worden volstaan met een andere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 43a, 45, 57, 57 (oud), 63 (oud), 302, 310, 311, 312, 317 en 321 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover dit is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het in zaak A, onder 3 en in zaak C, onder 3 ten laste gelegde;

verklaart het verdachte in zaak A, onder 1 primair en in zaak C, onder 2 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte in zaak A, onder 1 subsidiair A, onder 2, onder 4 en onder 5, in zaak B en in zaak C, onder 1 ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor

vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als hiervoor vermeld in zaak A, onder 1 subsidiair A, onder 2, onder 4 en onder 5, in zaak B en in zaak C, onder 1 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van achtenveertig maanden;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J.J. Beswerda, voorzitter, mr. S. Zwerwer en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van mr. L. Keekstra als griffier, zijnde mr. Wiarda voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.