Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BI7423

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
11-06-2009
Datum publicatie
11-06-2009
Zaaknummer
24-002877-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte is wegens het medeplegen van openlijk geweld tegen personen veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van zestig uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002877-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-753353-08

Arrest van 11 juni 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 13 oktober 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1987] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. B.P.M. Canoy, advocaat te Leeuwarden.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 6 november 2007 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, de [straat], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], welk geweld bestond uit:

- het slaan en/of stompen in/tegen het gezicht van die [slachtoffer 1] en/of

-het (met kracht) duwen tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of

- het slaan en/of stompen tegen het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of

- het trekken aan de haren van die [slachtoffer 2].

Horen van getuigen

De raadsman van verdachte heeft ter zitting verzocht de beide aangevers en getuige [getuige] bij een volgende zitting te horen als getuigen. Het hof is van oordeel dat de raadsman onvoldoende argumenten heeft aangevoerd waaruit de noodzaak tot het horen van deze getuigen blijkt zodat het hof het verzoek van de raadsman afwijst.

Bewezenverklaring

hij op 6 november 2007 te [plaats], met een ander, op de openbare weg, de [straat], openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], welk geweld bestond uit:

- het stompen in het gezicht van die [slachtoffer 1] en

- het met kracht duwen tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] en

- het slaan tegen het lichaam van die [slachtoffer 2] en

- het trekken aan de haren van die [slachtoffer 2].

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich op 6 november 2007 te [plaats] samen met zijn toenmalige vriendin schuldig gemaakt aan het plegen van openlijk geweld tegen twee personen, waarbij onder andere tegen het hoofd is geslagen en aan de haren is getrokken.

Verdachte en zijn toenmalige vriendin hebben door hun manier van handelen de lichamelijke integriteit van de slachtoffers aangetast. Dergelijk openlijk gewelddadig optreden is in het algemeen zeer bedreigend en versterkt de gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving.

Uit het Uittreksel uit het Justitiële Documentatieregister, d.d. 12 maart 2009, blijkt dat verdachte niet eerder voor een dergelijk misdrijf is veroordeeld. De slachtoffers hebben geen letsel aan het incident overgehouden. Het hof acht een werkstraf van zestig uur een passende straf.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22d, 22c (oud) en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van zestig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van dertig dagen zal worden toegepast.

Dit arrest is aldus gewezen door , mr. J. Hielkema, voorzitter, mr. G. Dam en mr. W. Foppen, in tegenwoordigheid van H. Pool als griffier, zijnde mr. Foppen voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

-