Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BI4668

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
20-05-2009
Datum publicatie
20-05-2009
Zaaknummer
24-001336-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van het voorhanden hebben van een hoeveelheid vuurwerk, welk vuurwerk niet voldeed aan de daaraan bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen, veroordeeld tot een deels voorwaardelijke werkstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001336-08

Parketnummer eerste aanleg: 19-994554-07

Arrest van 20 mei 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, economische kamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Assen van 6 mei 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1985] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. B. van Dijk, advocaat te Groningen.

Het vonnis waarvan beroep

De economische politierechter in de rechtbank Assen heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en een maatregel, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een werkstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair te vervangen door 60 dagen hechtenis, waarvan 60 uren, subsidiair te vervangen door 30 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het inbeslaggenomen vuurwerk wordt onttrokken aan het verkeer.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte wordt, na wijziging van de tenlastelegging in eerste aanleg, ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 09 november 2006, in de gemeente [gemeente],

al dan niet opzettelijk, consumentenvuurwerk, te weten één of meer vuurpijlen en/of één of meer stuks knalvuurwerk met lont en/of één of meer flowerbeds, voorhanden heeft gehad, ten aanzien waarvan niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen of de ter uitwerking van voornoemd besluit krachtens artikel 24, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen gestelde regels,

immers had verdachte toen aldaar voorhanden:

- 84, althans een aantal, vuurpijlen (importeur: Comet),

welke niet voorzien was/waren van

* een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en/of omstanders kon ontstaan, en/of

* het productiejaar van voornoemde vuurpijlen,

en/of

- 1 flowerbed (productiejaar: 2006) (100 shots),

welke niet voorzien was/waren van

* een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en/of omstanders kon ontstaan, en/of

* de naam en/of de handelsnaam of het handelskenmerk en/of de naam en/of de plaats van vestiging van de fabrikant en/of de importeur of handelaar, en/of waarvan in strijd met artikel 6 lid 5 van de Regeling nadere eisen aan vuurwerk 2004 het brutogewicht 18, althans meer dan 10, kilogram bedroeg,

en/of

- 10, althans een aantal, vuurpijlen (Devil), en/of

- 49, althans een aantal, stuks knalvuurwerk met lont (vlinder) (diameter:3 cm), en/of

- 10, althans een aantal, stuks knalvuurwerk met lont (vlinder) (diameter: 2.8 cm), en of

- 120, althans een aantal, stuks knalvuurwerk met lont (Thumping Thunder),

welke niet voorzien was/waren van

* een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en/of omstanders kon ontstaan, en/of

* de naam en/of de handelsnaam of het handelskenmerk en/of de naam en/of de plaats van vestiging van de fabrikant en/of de importeur of handelaar,

* het door de fabrikant bij de vervaardiging toegekende artikelnummer dat diende ter identificatie van voornoemde vuurpijlen (Devil) en/of voornoemde knalvuurwerk met lont en/of het productiejaar van voornoemde vuurpijlen (Devil) en/of voornoemde knalvuurwerk met lont.

Overweging ten aanzien van het bewijs

De in de tenlastelegging gebruikte verwijzing naar artikel 2.1.3 eerste lid onder e van het Vuurwerkbesluit (de verplichting dat vuurwerk voorzien moet zijn van een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en/of omstanders kon ontstaan) zal het hof tevens verstaan als inhoudende een verwijzing naar het aanvullende bepaalde in artikel 2.1.3 vierde lid van het Vuurwerkbesluit (de verplichting dat deze gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal is gesteld). De op een enkele verpakking voorkomende, in de Engelse taal gestelde, verwijzing naar de afstand die in acht genomen moet worden bij het afsteken van dat vuurwerk kan immers niet als genoegzaam worden aangemerkt.

Bewezenverklaring

Het hof acht ten aanzien van verdachte bewezen dat:

hij op 09 november 2006, in de gemeente [gemeente], opzettelijk, consumentenvuurwerk, te weten vuurpijlen en knalvuurwerk met lont en één flowerbed, voorhanden heeft gehad, ten aanzien waarvan niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen, immers had verdachte toen aldaar voorhanden:

- 84 vuurpijlen (importeur: Comet),

welke niet voorzien waren van

* een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en/of omstanders kon ontstaan,

en

- 1 flowerbed (productiejaar: 2006) (100 shots),

welke niet voorzien was van

* een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en/of omstanders kon ontstaan, en

* waarvan in strijd met artikel 6 lid 5 van de Regeling nadere eisen aan vuurwerk 2004 het brutogewicht 18 kilogram bedroeg,

en

- 10 vuurpijlen (Devil), en

- 49 stuks knalvuurwerk met lont (vlinder) (diameter:3 cm), en

- 10 stuks knalvuurwerk met lont (vlinder) (diameter: 2.8 cm), en

- 120 stuks knalvuurwerk met lont (Thumping Thunder),

welke niet voorzien waren van

* een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en/of omstanders kon ontstaan.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, opzettelijk begaan.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft een hoeveelheid vuurwerk voorhanden gehad, welk vuurwerk niet voldeed aan de daaraan bij het Vuurwerkbesluit gestelde eisen. Door aldus te handelen heeft hij onverantwoorde risico's genomen en de gezondheid van mensen in gevaar gebracht.

Het hof houdt rekening met het feit dat verdachte, blijkens een uittreksel uit het algemeen justitieel documentatieregister d.d. 9 februari 2009, vóór het plegen van de onderhavige feiten niet eerder is veroordeeld voor enig strafbaar feit en dat het niet de bedoeling van verdachte was het vuurwerk te verhandelen maar dat het vuurwerk enkel voor eigen gebruik was.

Gelet op het feit dat verdachte in een Wajong-traject zit, in het kader hiervan 40 uur per week werkt en het aannemelijk is dat een aanmerkelijke werkstraf, die op zich genomen is geïndiceerd, verdachte onevenredig zwaar zal vallen zal het hof verdachte, conform de vordering van de advocaat-generaal, een deels voorwaardelijke werkstraf opleggen.

Onttrekking aan het verkeer

Het door het hof aan het verkeer te onttrekken inbeslaggenomen vuurwerk is daarvoor vatbaar. Immers, met dat vuurwerk is het hiervoor bewezen verklaarde feit begaan en het is van zodanige aard, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22d, 36b (oud) en 36c van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1a (oud), 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, artikel 24 (oud) van de Wet milieugevaarlijke stoffen en de artikelen 1.2.2 (oud) en 2.1.3 van het Vuurwerkbesluit.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van honderdtwintig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van zestig dagen zal worden toegepast;

beveelt dat een gedeelte van de werkstraf groot zestig uren, subsidiair dertig dagen vervangende hechtenis, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

verklaart aan het verkeer onttrokken:

84 vuurpijlen, verpakt in plastic per 13 stuks;

49 vlinderbommen, verpakt in doosjes van 10 stuks;

120 nitraatbommen;

10 lawinepijlen, verpakt in dozen van 10 stuks;

1 sierpot, Phantom Schreecher 100 shots.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. S. Zwerwer, voorzitter, mr. W.F. van Zant en mr. W. Foppen, in tegenwoordigheid van mr. M. Koster als griffier, zijnde mr. Van Zant voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.