Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BI3584

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
12-05-2009
Datum publicatie
12-05-2009
Zaaknummer
000231-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verzoek ex artikel 591a Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 4.270,49 toegekend.

Wetsverwijzingen
Wet op de economische delicten
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Rekestnummer: 231-08

Parketnummer hoger beroep: 24-000518-07

Parketnummer eerste aanleg: 17-992113-06

Beschikking d.d. 12 mei 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, enkelvoudige economische raadkamer, op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker]l,

geboren op [1948] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

te dezer zake domicilie kiezende te Heerenveen, K.R. Poststraat 91,

ter kantore van zijn advocaat, mr. D. van den Broek.

Mr. Van den Broek voornoemd is ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof van 28 april 2009. Hierbij is meegedeeld dat hun verschijnen niet vereist is omdat het verzoek voldoende gemotiveerd is. Verzoeker en zijn advocaat zijn niet in openbare raadkamer verschenen.

Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit 's Rijks kas voor gemaakte kosten en/of geleden schade in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van € 4.270,49, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven.

De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 28 april 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken. Het hof heeft voorts de advocaat-generaal gehoord.

De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 17-992113-06 door de economische politierechter in de rechtbank Leeuwarden en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-000518-07 door de economische kamer van dit hof op 22 februari 2008;

- het arrest van het hof van 7 maart 2008 is onherroepelijk geworden op 22 maart 2008;

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht;

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend;

- verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij tengevolge van de strafzaak kosten heeft gemaakt, te weten:

a. kosten raadsvrouw € 3.995,49

b. kosten verzoek € 275,00

Totaal € 4.270,49

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen:

a. kosten raadsvrouw € 3.995,49

b. kosten verzoekschrift overeenkomstig de terzake de geldende

landelijke richtlijnen. € 275,00

Totaal:

€ 4.270,49

Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker]l toe een vergoeding uit 's Rijks kas ten bedrage van € 4.270,49;

wijst af het meer of anders verzochte.

Aldus gewezen en ondertekend door mr. Beswerda en mede ondertekend door de griffier.

griffier mr. Beswerda

Mr. Beswerda beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr. [rekeningnummer] ten name van Advocatenkantoor Groenewegen & Brink te Heerenveen onder vermelding van dossiernummer [nummer].

Mr. Beswerda