Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BI0995

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
14-04-2009
Datum publicatie
15-04-2009
Zaaknummer
24-002456-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van medeplegen van poging tot oplichting, mishandeling, medeplegen van diefstal met geweld en medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden (met aftrek), waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Het hof stelt hierbij het toezicht van de Stichting Reclassering Nederland - of een andere (verslavings)hulpverleningsinstelling - en het zich gedragen naar aanwijzingen van die instelling als bijzondere voorwaarde, ook als die inhouden dat veroordeelde een ambulante behandeling moet ondergaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest van 14 april 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Leeuwarden van 27 september 2007 in de oorspronkelijk onder de parketnummers [parketnummer] en [parketnummer] aangebrachte, maar ter berechting in eerste aanleg gevoegde strafzaken, tegen:

[verdachte],

geboren op [1977] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans uit anderen hoofde verblijvende in P.I. Noord - De Grittenborgh te Hoogeveen,

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. G.A. Pots, advocaat te Leeuwarden.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis, in de gevoegde zaken, wegens misdrijven veroordeeld tot een straf en op de vordering van de benadeelde partij tot schadevergoeding beslist, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van het onder 1 primair en subsidiair en 2 primair ten laste gelegde zal vrijspreken en verdachte ter zake van het onder 1 meer subsidiair, 2 subsidiair, 3 en 4 primair ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek van het voorarrest.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1. primair

hij in of omstreeks de periode omvattende de dagen 30 december 2006 en 31 december 2006 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon, genaamd [slachtoffer 1], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], te dwingen iets te doen of niet te doen, immers heeft/is verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in voornoemde periode, in een woning gelegen aan de [straat] ([perceelnummer]) en/of een woning aan de [straat 2] ([perceelnummer 2]), en/of gedurende het raadplegen van het saldo van [rekeninghouder] bij de pinautomaat van de [bank], aldaar, en/de weg daar naartoe en terug,

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte en/of zijn medededader(s) 2500 euro, in elk geval geld, wilden hebben en/of

- die [slachtoffer 1] met een mes bedreigd en/of gedreigd de knieschijven te verbrijzelen en/of

- die [slachtoffer 1] zijn ouders doen of laten bellen met de mededeling dat er geld moest worden overgemaakt op de rekening van [rekeninghouder] en/of

- tegen die [slachtoffer 3] via een telefonische verbinding gezegd dat zij het geld snel moest overmaken, want anders zou [slachtoffer 1] het niet halen en/of dat ze er iemand bij zouden halen om [slachtoffer 1] af te maken, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer 4] via een telefonische verbinding gezegd dat verdachte en/of zijn mededader(s) geld moesten hebben en/of

- die [slachtoffer 1] doen of laten zeggen dat hij een pistool, althans een (vuur)wapen op zijn hoofd gericht had en/of dat die [slachtoffer 1] gedood zou worden als er niet snel geld werd overgemaakt op de rekening van [rekeninghouder], althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- met die [slachtoffer 1] naar een pinautomaat is gelopen om te kijken of er al geld op de rekening van [rekeninghouder] stond

en aldus/zodoende die [slachtoffer 1] (gedurende bovengenoemde handelingen) gedurende enige tijd van de vrijheid beroofd en/of beroofd gehouden;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode omvattende de dagen 30 december 2006 en 31 december 2006 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], meermalen, althans eenmaal, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) (telkens) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld, [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] (telkens) te dwingen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (onder meer) (telkens)

- tegen die [slachtoffer 1] gezegd dat verdachte en/of zijn medededader(s) 2500 euro, in elk geval geld, wilden hebben en/of

- die [slachtoffer 1] met een mes bedreigd en/of gedreigd de knieschijven te verbrijzelen en/of

- die [slachtoffer 1] zijn ouders doen of laten bellen met de mededeling dat er geld moest worden overgemaakt op de rekening van [rekeninghouder] en/of

- tegen die [slachtoffer 3] via een telefonische verbinding gezegd dat zij het geld snel moest overmaken, want anders zou [slachtoffer 1] het niet halen en/of dat ze er iemand bij zouden halen om [slachtoffer 1] af te maken, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer 4] via een telefonische verbinding gezegd dat verdachte en/of zijn mededader(s) geld moesten hebben en/of

- die [slachtoffer 1] doen of laten zeggen dat hij een pistool, althans een (vuur)wapen op zijn hoofd gericht had en/of dat die [slachtoffer 1] gedood zou worden als er niet snel geld werd overgemaakt op de rekening van [rekeninghouder], althans woorden van gelijke aard of strekking,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

meer subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij in of omstreeks de periode omvattende de dagen 30 december 2006 en 31 december 2006 te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] te bewegen tot de afgifte van geld (2500 euro), in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen,

- de ouders van zijn mededader (te weten die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]) heeft gebeld of doen of laten bellen met de mededeling dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) 2500 euro, in elk geval geld, wilde(n) hebben en/of

- via die telefonische verbinding heeft doen voorkomen dat verdachtes mededader (de zoon van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], te weten [slachtoffer 1]) met een mes werd bedreigd en/of werd gedreigd dat diens knieschijven zouden worden verbrijzeld en/of

- die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft medegedeeld/gesommeerd dat er geld moest worden overgemaakt op de rekening van [rekeninghouder] en/of

- tegen die [slachtoffer 3] via die telefonische verbinding heeft gezegd dat zij het geld snel moest overmaken, want anders zou [slachtoffer 1] (verdachtes mededader) het niet halen en/of dat ze er iemand bij zouden halen om [slachtoffer 1] (verdachtes mededader) af te maken, althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- tegen die [slachtoffer 4] via die telefonische verbinding heeft gezegd dat verdachte en/of zijn mededader(s) geld moesten hebben en/of

- het via die telefonische verbinding heeft doen voorkomen dat verdachtes mededader (de zoon van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]) een pistool, althans een (vuur)wapen, op zijn hoofd gericht had en/of dat die [slachtoffer 1] (verdachtes mededader) gedood zou worden als er niet snel geld werd overgemaakt op de rekening van [rekeninghouder], althans woorden van gelijke aard of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. primair

hij op of omstreeks 14 mei 2006 te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 2], aan een persoon genaamd [slachtoffer 6], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (een tand uit de kaak en/of twee losse tanden), heeft toegebracht, door deze opzettelijk met kracht tegen de mond, in elk geval het hoofd, te stompen/slaan;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 14 mei 2006 te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 2], opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 6]), (met kracht) tegen de mond, in elk geval het hoofd, heeft gestompt en/of geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

3.

hij op of omstreeks 10 juni 2006 te [plaats 3], (althans) in de gemeente [gemeente 2], (in een woning gelegen aan of bij de [straat 1]) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid amfetamine (speed) en/of een graskantmaaier, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s)hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader (in die woning aan of bij de [straat 1], aldaar,)

- de salontafel van die [slachtoffer 2] omver heeft gegooid/geschopt en/of

- de het telefoontoestel van die [slachtoffer 2] tegen de muur heeft gegooid, waardoor dat telefoontoestel werd vernield en/of

- die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Ik maak je dood, ik ga je handel kapot maken.", althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- de (achter)deur van die woning heeft afgesloten en/of

- die [slachtoffer 2] een mes tegen de keel/hals heeft gehouden en/of met een mes voor het hoofd van die [slachtoffer 2] heeft gezwaaid en/of

- die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Ik ben toch voor niemand bang." en/of

- die [slachtoffer 2] met een mes in de pols heeft gesneden, in ieder geval een mes op de pols van die [slachtoffer 2] heeft gedrukt/gezet en/of

- die [slachtoffer 2] meermalen tegen het hoofd en/of een of meerdere andere de(e)l(en) van het lichaam heeft gestompt en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Je kunt mij beter de drugs geven, anders maak ik je koud." en/of "Dus je wou mij bij de poot nemen. Waar is die kutrotzooi van jou? In de vriezer zeker?" en/of "Denk erom dat hier niets achterweg komt, want dan zal het niet goed aflopen." en/of "doe maar aangifte, ik vermoord je.", althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

4. primair

hij op of omstreeks 13 juni 2006 te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 2], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 5] in een woning (gelegen aan of bij de [straat 3], aldaar) wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft (hebben) hij verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) meermalen, althans eenmaal, met dat opzet, in die woning

- die [slachtoffer 5] tegen het hoofd en een of meerdere ander(e) de(e)l(en) van het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- de toegangsdeur en/of de ramen van die woning afgesloten en/of

- de zonwering van de ramen van de woonkamer afgesloten/naar beneden gedaan en/of

- die [slachtoffer 5] tegen het hoofd en een of meerdere ander(e) de(e)l(en) van het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- die [slachtoffer 5] meermalen een mes op het lichaam gezet en/of

- een of meerdere vingers van die [slachtoffer 5] zogenoemd dubbel gebogen en/of

- (daarbij) die [slachtoffer 5] opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd: "Ik breek ze een voor een." en/of

- een Hiltersnor onder de neus en/of de letters SS op het voorhoofd van die [slachtoffer 5] getekend en/of

- die [slachtoffer 5] gedwongen speed te snuiven en/of

- en/of die [slachtoffer 5] met de dood bedreigd en/of

- die [slachtoffer 5] opzettelijk dreigende de woorden toegevoegd: "Ik breng jou straks naar het [meer] en verdrink jou daar.", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en zodoende die [slachtoffer 5] (telkens) stelselmatig, althans meermalen, opzettelijk mishandeld en/of bedreigd met de dood en/of (zware) mishandeling en/of/aldus met gebruikmaking van zijn, verdachtes, en/of verdachtes mededader(s) fysieke overmacht op die [slachtoffer 5] een situatie heeft/hebben doen ontstaan waarin die [slachtoffer 5] zich (telkens) niet aan de invloedssfeer van hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) kon en/of durfde te onttrekken, tengevolge waarvan die [slachtoffer 5] (telkens) in voornoemde periode (telkens) die voornoemde woning niet kon en/of durfde te verlaten en aldus/althans dat verdachte en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer 5] (telkens) gedurende de periode van ongeveer vier uren wederrechtelijk van de vrijheid heeft/hebben beroofd en/of beroofd gehouden;

subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

hij op of omstreeks 13 juni 2006 te [plaats 2], (althans) in de gemeente [gemeente 2],

A.

meermalen, althans eenmaal, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 5]), tegen het hoofd en/of een of meerdere ander(e) de(e)l(en) van het lichaam heeft gestompt en/of geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of (telkens) pijn heeft ondervonden en/of

B.

meermalen, althans eenmaal, [slachtoffer 5] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 5] dreigend de woorden toegevoegd: "Ik breng jou straks naar het [meer] en verdrink jou daar." en/of "Ik breek ze een voor een." en/of daarbij een of meerdere vinger(s) van die [slachtoffer 5] heeft dubbel gebogen of omgebogen, en/of tegen die [slachtoffer 5] gezegd dat verdachte die [slachtoffer 5] dood zou maken en dat verdachte een voorbeeld zou stellen en zich goed op die [slachtoffer 5] zou uitleven, althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Vrijspraak

Het hof acht - met de advocaat-generaal en de raadsman - hetgeen verdachte onder 1 primair, 1 subsidiair en 2 primair is ten laste gelegd niet bewezen, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1. meer subsidiair

hij in de periode omvattende de dagen 30 december 2006 en 31 december 2006 te [plaats], in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] te bewegen tot de afgifte van geld (2500 euro) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - bedrieglijk en in strijd met de waarheid met zijn mededader,

- de ouders van zijn mededader (te weten die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]) heeft gebeld met de mededeling dat verdachte en/of verdachtes mededader 2500 euro, in elk geval geld, wilden hebben en

- via die telefonische verbinding heeft doen voorkomen dat verdachtes mededader (de zoon van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4], te weten [slachtoffer 1]) met een mes werd bedreigd en werd gedreigd dat diens knieschijven zouden worden verbrijzeld en

- die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft medegedeeld/gesommeerd dat er geld moest worden overgemaakt op de rekening van [rekeninghouder] en

- tegen die [slachtoffer 3] via die telefonische verbinding heeft gezegd dat zij het geld snel moest overmaken, want anders zou [slachtoffer 1] (verdachtes mededader) het niet halen en dat ze er iemand bij zouden halen om [slachtoffer 1] (verdachtes mededader) af te maken en

- tegen die [slachtoffer 4] via die telefonische verbinding heeft gezegd dat verdachte en/of zijn mededader geld moesten hebben en

- het via die telefonische verbinding heeft doen voorkomen dat verdachtes mededader (de zoon van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4]) een pistool op zijn hoofd gericht had en dat die [slachtoffer 1] (verdachtes mededader) gedood zou worden als er niet snel geld werd overgemaakt op de rekening van [rekeninghouder], terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. subsidiair

hij op 14 mei 2006 te [plaats 2] opzettelijk mishandelend een persoon te weten [slachtoffer 6], met kracht tegen de mond heeft gestompt, waardoor deze letsel heeft bekomen;

3.

hij op 10 juni 2006 te [plaats 3] in een woning gelegen aan de [straat 1] tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid amfetamine (speed) en een graskantmaaier toebehorende aan [slachtoffer 2] en/of aan een ander of anderen dan aan verdachte en zijn mededader, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader in die woning aan de [straat 1], aldaar,

- de salontafel van die [slachtoffer 2] omver heeft gegooid en

- het telefoontoestel van die [slachtoffer 2] tegen de muur heeft gegooid, waardoor dat telefoontoestel werd vernield en

- die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Ik maak je dood, ik ga je handel kapot maken." en

- de achterdeur van die woning heeft afgesloten en

- die [slachtoffer 2] een mes tegen de keel heeft gehouden en met een mes voor het hoofd van die [slachtoffer 2] heeft gezwaaid en

- die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Ik ben toch voor niemand bang." en

- die [slachtoffer 2] met een mes in de pols heeft gesneden en

- die [slachtoffer 2] meermalen tegen het hoofd en andere delen van het lichaam heeft gestompt of geslagen en

- die [slachtoffer 2] de woorden heeft toegevoegd: "Je kunt mij beter de drugs geven, anders maak ik je koud." en "Dus je wou mij bij de poot nemen. Waar is die kutrotzooi van jou? In de vriezer zeker?" en "Denk erom dat hier niets achterweg komt, want dan zal het niet goed aflopen." en "Doe maar aangifte, ik vermoord je.";

4. primair

hij op 13 juni 2006 te [plaats 2] tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk [slachtoffer 5] in een woning gelegen aan de [straat 3], aldaar wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, immers hebben hij verdachte en zijn mededader met dat opzet, in die woning

- die [slachtoffer 5] tegen het hoofd en andere delen van het lichaam gestompt en geslagen en

- de toegangsdeur en de ramen van die woning afgesloten en

- de zonwering van de ramen van de woonkamer afgesloten/naar beneden gedaan en

- die [slachtoffer 5] een mes op het lichaam gezet en

- vingers van die [slachtoffer 5] zogenoemd dubbel gebogen en daarbij die [slachtoffer 5] opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd: "Ik breek ze een voor een." en

- een Hitlersnor onder de neus en de letters SS op het voorhoofd van die [slachtoffer 5] getekend en

- die [slachtoffer 5] gedwongen speed te snuiven en

- die [slachtoffer 5] met de dood bedreigd en

- die [slachtoffer 5] opzettelijk dreigende de woorden toegevoegd: "Ik breng jou straks naar het [meer] en verdrink jou daar." en zodoende die [slachtoffer 5], meermalen, opzettelijk mishandeld en bedreigd met de dood en zware mishandeling en met gebruikmaking van zijn, verdachtes, en verdachtes mededader fysieke overmacht op die [slachtoffer 5] een situatie hebben doen ontstaan waarin die [slachtoffer 5] zich niet aan de invloedssfeer van hem, verdachte, en zijn mededader kon en durfde te onttrekken, tengevolge waarvan die [slachtoffer 5] in voornoemde periode die voornoemde woning niet kon en durfde te verlaten en aldus dat verdachte en zijn mededader die [slachtoffer 5] gedurende de periode van ongeveer vier uren wederrechtelijk van de vrijheid hebben beroofd en beroofd gehouden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 meer subsidiair, 2 subsidiair, 3 en 4 primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

1. meer subsidiair

medeplegen van poging tot oplichting;

2. subsidiair

mishandeling;

3.

diefstal, voorafgaand en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

4. primair

medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van de bewezen verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan en de persoon van de verdachte. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich in de periode van 30 - 31 december 2006 schuldig gemaakt aan het medeplegen van poging tot oplichting. Verdachte heeft geprobeerd om samen met [slachtoffer 1] de ouders van [slachtoffer 1] door een samenweefsel van verdichtsels te bewegen tot afgifte van geld. Verdachte heeft hierdoor bij de ouders van [slachtoffer 1] gedurende twee dagen grote angst en onrust teweeggebracht.

Voorts heeft verdachte zich op 14 mei 2006 schuldig gemaakt aan mishandeling door [slachtoffer 6] met kracht tegen de mond te stompen, waardoor een tand uit de kaak is geslagen én die [slachtoffer 6] blijvend letsel heeft bekomen. Verdachte heeft inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van aangever.

Op 10 juni 2006 is verdachte met [slachtoffer 7] naar de woning van [slachtoffer 2] gegaan, alwaar hij - samen met [slachtoffer 7] - een hoeveelheid amfetamine (speed) en een graskantmaaier heeft weggenomen. Aangever is daarbij door verdachte tegen het hoofd gestompt, met een mes verwond en een aantal eigendommen zijn vernield. Ook is aangever verbaal ernstig bedreigd. Verdachte heeft inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit, de privacy, het huisrecht en de eigendomsrechten van aangever.

Drie dagen later, op 13 juni 2006, heeft verdachte [slachtoffer 7] van zijn vrijheid beroofd en beroofd gehouden. Verdachte heeft een zeer bedreigende situatie in een woning doen ontstaan door - samen met een ander - deuren en ramen (af) te sluiten en zonwering dicht te doen. Vervolgens heeft verdachte aangever geslagen tegen het hoofd en andere lichaamsdelen, een mes op het lichaam gezet, gedwongen speed te snuiven en met de dood bedreigd. Aangever kon en durfde de woning voor een periode van vier uren niet te verlaten. Aangever heeft zeer angstige uren moeten doorstaan, waarna hij uiteindelijk kans zag om te vluchten door van de eerste etage naar beneden te springen. Gedurende de vrijheidsberoving heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van aangever.

Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het hof gelet op het de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 21 januari 2009, waaruit blijkt dat de verdachte meermalen is veroordeeld ter zake van strafbare feiten. Voorts heeft het hof gelet op de voorlichtingsrapportage van het Verslavingszorg Noord Nederland d.d. 23 oktober 2008.

Ter zitting van het hof heeft de raadsman verzocht een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, opdat verplicht reclasseringscontact als bijzondere voorwaarde kan worden opgelegd. Verdachte heeft verklaard dat hij ten volle wil meewerken aan het oplossen van zijn persoonlijke problemen.

Het hof is van oordeel dat de door verdachte gepleegde feiten zodanig ernstig zijn dat in beginsel een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals ook door de advocaat-generaal is gevorderd en door de rechtbank is opgelegd, noodzakelijk en geboden is; dit mede gelet op de justitiële documentatie van verdachte voor (gewelds)delicten.

Verdachte heeft zich in een periode van ruim zes maanden schuldig gemaakt aan het plegen van meerdere - ernstige - geweldsdelicten. Verdachtes agressie is hierbij met name gericht tegen mensen uit zijn eigen omgeving. Het hof houdt echter tevens rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en met de omstandigheid dat de feiten enigszins gedateerd zijn, zoals door de raadsman ter terechtzitting van het hof naar voren gebracht. Het hof heeft bij zijn oordeel betrokken dat verdachtes houding ten aanzien van hulpverlenende instanties in positieve zin is gewijzigd. Verdachte ziet in dat er iets moet veranderen in zijn leven, maar dat hij hier zonder hulp niet in zal slagen. Om verdachte de steun te bieden die noodzakelijk is om recidive te voorkomen, wordt aan verdachte een deels voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Aan het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf wordt de bijzondere voorwaarde verbonden dat verdachte zich onder toezicht zal stellen van de reclassering. Daarbij dient verdachte zich aan de aanwijzingen van de reclassering te houden. Deze aanwijzingen zullen onder meer kunnen inhouden dat verdachte zich ambulant onder behandeling zal laten stellen.

Benadeelde partij [slachtoffer 5]

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, dat de benadeelde partij, zich in het geding in eerste aanleg heeft gevoegd, dat de vordering in eerste aanleg niet is toegewezen en dat de benadeelde partij zich in het geding in hoger beroep niet opnieuw heeft gevoegd. Derhalve duurt de voeging ter zake van de vordering tot schadevergoeding in het geding in hoger beroep niet voort en kan het hof niet op die vordering beslissen.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 45, 47, 57 (oud), 63 (oud), 282, 300, 312 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 primair, 1 subsidiair en 2 primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte onder 1 meer subsidiair, 2 subsidiair, 3 en 4 primair ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als hiervoor vermeld onder 1 meer subsidiair, 2 subsidiair, 3 en 4 primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van zesendertig maanden;

beveelt, dat van de gevangenisstraf een gedeelte van twaalf maanden, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde zich zal stellen onder toezicht van de Stichting Reclassering Nederland of een andere (verslavings)hulpverleningsinstelling en zich zal gedragen naar de aanwijzingen van die instelling, ook als die inhouden dat veroordeelde een ambulante behandeling moet ondergaan;

draagt genoemde instelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen;

bepaalt dat dit toezicht door genoemde instelling reeds tijdens de proeftijd kan worden beëindigd;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. H.J. Deuring, voorzitter, mr. S.H. Wachter en

mr. F.R. Vermeer, in tegenwoordigheid van mr. J. Brink als griffier, zijnde mr. Vermeer voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.