Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH7396

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
23-03-2009
Datum publicatie
23-03-2009
Zaaknummer
24-002437-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van belediging van een ambtenaar gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening veroordeeld tot een geldboete. Verdachte heeft een politieagent uitgemaakt voor 'vieze kankerturk'.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002437-08

Parketnummer eerste aanleg: 19-622131-07

Arrest van 23 maart 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Assen van 11 augustus 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1978] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Assen heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Voor zover het hoger beroep is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het als feit 2 ten laste gelegde, kan verdachte daarin niet worden ontvangen.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte niet-ontvankelijk zal verklaren in het appèl voor zover gericht tegen de vrijspraak van feit 2 en zal veroordelen ter zake van feit 1 tot een geldboete van 250 euro, subsidiair 5 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest naar de maatstaf van 50 euro per dag.

De beslissing op het hoger beroep

Van de terechtzitting in eerste aanleg is geen proces-verbaal opgemaakt. Daarom kan het hof niet beoordelen of het onderzoek in eerste aanleg overeenkomstig de wet heeft plaatsgevonden en of het vonnis aan de wettelijke eisen voldoet. Het vonnis zal reeds hierom worden vernietigd en het hof zal opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

1.

verdachte op of omstreeks 8 december 2007, in de gemeente [gemeente], opzettelijk beledigend in het openbaar en/of in de tegenwoordigheid van [verbalisant], zijnde (een) opsporingsambtenaar/opsporingsambtenaren van Regiopolitie Drenthe gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, tegen deze heeft gezegd: "vieze kankerturk", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Bewezenverklaring

Het hof verklaart ten laste van verdachte bewezen dat

1.

verdachte op 8 december 2007, in de gemeente [gemeente], opzettelijk beledigend in het openbaar en in de tegenwoordigheid van [verbalisant], zijnde een opsporingsambtenaar van Regiopolitie Drenthe gedurende en ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, tegen deze heeft gezegd: "vieze kankerturk".

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

1.

eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende en ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft gelet op de aard en de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is gepleegd en de persoon van verdachte. Het hof heeft hierbij in het bijzonder het navolgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft op 8 december 2007 een politieambtenaar die hem had aangehouden, te weten [verbalisant], opzettelijk beledigd door hem uit te maken voor "vieze kankerturk". [verbalisant] voelde zich hierdoor beledigd.

Het hof heeft bij het bepalen van de straf tevens rekening gehouden met het de verdachte betreffende uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 23 december 2008, waaruit blijkt dat verdachte reeds eerder is veroordeeld ter zake van strafbare feiten.

Het hof acht in de onderhavige zaak een geldboete van na te melden hoogte, zoals ook door de advocaat-generaal is gevorderd en door de politierechter is opgelegd, passend en geboden.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 23 (oud), 24 (oud), 24c (oud), 63 (oud), 266 en 267 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

verklaart de verdachte niet ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover dit is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het als feit 2 tenlastegelegde;

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voor zover dit aan hoger beroep is onderworpen, en in zoverre opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte onder 1 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van tweehonderdvijftig euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van vijf dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

beveelt dat de tijd door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de aan verdachte opgelegde geldboete in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van vijftig euro per dag.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. W.P.M. ter Berg, voorzitter, mr. J. Hielkema en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van mr. W. Landstra als griffier, zijnde mr. Wiarda voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.