Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH7392

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
23-03-2009
Datum publicatie
23-03-2009
Zaaknummer
24-002246-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van mishandeling van een ambtenaar, gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, veroordeeld tot een geldboete. Verdachte heeft in de hal van het gerechtshof te Leeuwarden een ambtenaar van de Belastingdienst mishandeld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2009-0663
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002246-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-753926-08

Arrest van 23 maart 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Leeuwarden van 27 augustus 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1962] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. L.J. Meijering, advocaat te Lelystad.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een geldboete van 500 euro, subsidiair 10 dagen hechtenis.

De beslissing op het hoger beroep

Van de terechtzitting in eerste aanleg is geen proces-verbaal opgemaakt. Daarom kan het hof niet beoordelen of het onderzoek in eerste aanleg overeenkomstig de wet heeft plaatsgevonden en of het vonnis aan de wettelijke eisen voldoet. Het vonnis zal reeds hierom worden vernietigd en het hof zal opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

verdachte op of omstreeks 28 januari 2008, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], opzettelijk mishandelend een ambtenaar, te weten [slachtoffer], werkzaam als groepsfunctionaris F bij de Belastingdienst en (onder meer) met als taak het procederen in belastingzaken, gedurende en/of terzake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, die [slachtoffer] met beide handen bij diens jas heeft vas gepakt en tegen een muur heeft geduwd en (vervolgens) meermalen, in elk geval eenmaal, met een tot vuist gebalde hand tegen het hoofd en/of de schouders en/of het strottehoofd, althans tegen het lichaam, van die [slachtoffer] heeft geslagen of gestompt, waardoor voornoemde ambtenaar letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Het hof beschouwt het in de vijfde regel genoemde '[slachtoffer]' en het in de zesde regel vermelde 'vasgepakt' als kennelijke misslagen en leest dit verbeterd als '[slachtoffer]' respectievelijk 'vastgepakt'. Hierdoor wordt verdachte niet in enig belang geschaad.

Bewezenverklaring

Het hof verklaart ten laste van verdachte bewezen dat

verdachte op 28 januari 2008, te [plaats], in de gemeente [gemeente], opzettelijk mishandelend een ambtenaar, te weten [slachtoffer], werkzaam als groepsfunctionaris F bij de Belastingdienst en (onder meer) met als taak het procederen in belastingzaken, gedurende en/of terzake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, die [slachtoffer] met beide handen bij diens jas heeft vastgepakt en tegen een muur heeft geduwd en (vervolgens) meermalen met een tot vuist gebalde hand tegen het hoofd en de schouders en het strottehoofd van die [slachtoffer] heeft gestompt, waardoor voornoemde ambtenaar pijn heeft ondervonden.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

mishandeling, gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft gelet op de aard en de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is gepleegd en de persoon van verdachte. Het hof heeft hierbij in het bijzonder het navolgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft een langlopend conflict met de Belastingdienst. Op 28 januari 2008, na een zitting voor de belastingkamer van het gerechtshof te [plaats], wordt verdachte kwaad op [slachtoffer], de ambtenaar die de belastingdienst vertegenwoordigde. In de hal van het paleis van justitie pakt verdachte [slachtoffer] bij zijn jas, duwt hem tegen de muur en stompt hem vervolgens meermalen. [slachtoffer] heeft hierdoor pijn ondervonden. Verdachte heeft door zijn agressieve handelen een inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van [slachtoffer].

Het hof heeft bij het bepalen van de straf tevens rekening gehouden met het de verdachte betreffende Uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 23 december 2008, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld ter zake van soortgelijke feiten.

Het hof heeft tevens in aanmerking genomen de persoonlijke omstandigheden van verdachte zoals deze door hem en zijn raadsvrouw ter terechtzitting van het hof naar voren zijn gebracht.

Het hof acht in de onderhavige zaak een geldboete van na te melden hoogte, zoals ook door de advocaat-generaal is gevorderd en door de politierechter is opgelegd, passend en geboden. Daarbij is in het bijzonder van belang dat ambtenaren bij de uitoefening van hun publieke taak bescherming verdienen tegen hen die hun agressie richten op deze ambtenaren.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 23 (oud), 24 (oud), 24a (oud), 24c (oud), 300 en 304 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot een geldboete van vijfhonderd euro;

beveelt dat vervangende hechtenis voor de duur van tien dagen zal worden toegepast, indien noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt;

bepaalt dat de geldboete mag worden voldaan in vijf opeenvolgende éénmaandelijkse termijnen elk groot honderd euro.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. W.P.M. ter Berg, voorzitter, mr. J. Hielkema en mr. J.A. Wiarda, in tegenwoordigheid van mr. W. Landstra als griffier, zijnde mr. Wiarda voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.