Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH5432

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
10-03-2009
Datum publicatie
10-03-2009
Zaaknummer
24-000660-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte wordt ter zake van poging tot diefstal door twee personen waarbij verdachte en/of zijn mededader zich de toegang tot de woning hebben verschaft door middel van braak, verbreking en/of inklimming en diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben verschaft door middel van braak en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 112 dagen met aftrek en een taakstraf van 100 uren, subsidiair 50 dagen vervangende hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-000660-08

Parketnummer eerste aanleg: 18-630463-07

Arrest van 10 maart 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 21 februari 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1985] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het vonnis ter zake van de onder 1 en 3 ten laste gelegde misdrijven vrijgesproken en ter zake van de onder 2 en 4 ten laste gelegde misdrijven veroordeeld tot straffen, zoals in dat vonnis omschreven. De rechtbank heeft voorts de teruggave aan verdachte gelast van de nog niet teruggegeven in beslag genomen goederen.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Het hof heeft verstek verleend tegen de niet verschenen verdachte.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ter zake van de onder 1 en 3 ten laste gelegde feiten zal vrijspreken en ter zake van de onder 2 en 4 ten laste gelegde feiten zal veroordelen tot een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek. Voorts heeft de advocaat-generaal de teruggave aan verdachte gevorderd van de nog niet teruggegeven in beslag genomen voorwerpen.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1. (incident 7, mutatienummer: 07-120903)

hij, op of omstreeks 22 september 2007, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een aan de [straat 1] gelegen woning weg te nemen goederen die van zijn/hun gading zouden blijken te zijn, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed, onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen over een schutting is geklommen en/of (vervolgens) de slotplaat van een (achter)deur van die woning heeft omgebogen, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

2. (Incident 8, mutatienummer 07-122672)

hij, in of omstreeks de periode van 22 september 2007 tot en met 23 september 2007 te [plaats 2], in de gemeente [gemeente 1], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een aan de [straat 2] gelegen woning weg te nemen een LCD-TV, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen LCD-TV, althans die/dat goed(eren), onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen heeft getracht een raam van die woning te openen, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

3. (Incident 9, mutatienummer 07-122733)

hij, op of omstreeks 26 september 2007, te [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een aan de [straat 3] gelegen woning heeft weggenomen een laptop en/of een navigatiesysteem, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming.

4. (incident 3, mutatienummer 07-125070)

hij, op of omstreeks 2 oktober 2007, te [plaats 3], in de gemeente [gemeente 2], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een aan de [straat 4] gelegen (vakantie)woning heeft weggenomen een of meer televisietoestellen, een spelcomputer, een afstandsbediening, een joystick, een of meer computerspelletjes, een of meer computers, een jas, een kluis, een kentekenbewijs en/of een of meer telefoons, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 4], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Voor zover het hoger beroep is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het onder 1 en 3 ten laste gelegde, kan verdachte daarin niet worden ontvangen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2 en 4 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2.

hij, in de periode van 22 september 2007 tot en met 23 september 2007 te [plaats 2], in de gemeente [gemeente 1], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een aan de [straat 2] gelegen woning weg te nemen een LCD-TV toebehorende aan [benadeelde 2] en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en die weg te nemen LCD-TV onder hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met zijn mededader heeft getracht een raam van die woning te openen, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

4.

hij, op 2 oktober 2007, te [plaats 3], in de gemeente [gemeente 2], tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een aan de [straat 4] gelegen (vakantie)woning heeft weggenomen televisietoestellen, een spelcomputer, een afstandsbediening, een joystick, computerspelletjes, computers, een jas, een kluis, een kentekenbewijs en telefoons toebehorende aan [benadeelde 4] waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 2 en 4 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

2.

poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

4.

diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft bij het bepalen van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van de bewezen verklaarde feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan en de persoon van de verdachte. Het hof heeft in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft in de periode van 22 september 2007 tot en met 23 september 2007 getracht een raam van de woning van [benadeelde 2] te openen om vervolgens tezamen met een ander een LCD-TV weg te nemen uit deze woning. Tot volledige uitvoering van dat voornemen is het toen niet gekomen. Kort hierna, op 2 oktober 2007, is verdachte samen met anderen een andere woning binnengedrongen en hebben zij daar een grote hoeveelheid goederen uit deze woning weggenomen. Door aldus te handelen heeft verdachte inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van de eigenaar [benadeelde 4].

Het hof houdt bij de strafoplegging rekening met een verdachte betreffend uittreksel uit het justitiële documentatieregister d.d. 4 december 2008, waaruit blijkt dat verdachte meerdere malen is veroordeeld ter zake van soortgelijke feiten.

Het hof acht gelet op deze feiten en omstandigheden de in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraf in combinatie met een werkstraf, passend en geboden.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 22c (oud), 22d, 45, 57 (oud), 63 (oud), 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP bij verstek:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart de verdachte niet ontvankelijk in zijn hoger beroep, voor zover dit is gericht tegen de vrijspraak ter zake van het onder 1 en 3 tenlastegelegde;

verklaart het verdachte onder 2 en 4 ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 2 en 4 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van honderdtwaalf dagen;

veroordeelt verdachte tevens tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van honderd uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van vijftig dagen zal worden toegepast;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

gelast de teruggave aan verdachte van:

1 gsm (samsung), 1 gsm (Motorola), 1 mp 3 speler (Packard Bell), 1 simkaart, 1 batterij (9,6 volt), 1 computer (Acer laptop) en 1 computer (roze Apple).

Dit arrest is aldus gewezen door mr. G. Dam, voorzitter, mr. O. Anjewierden en mr. E. Pennink, in tegenwoordigheid van mr. J. Brink als griffier, zijnde mr. Pennink voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.