Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH5405

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
10-03-2009
Datum publicatie
10-03-2009
Zaaknummer
000418-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Beschikking op het verzoek ex artikel 591a Sv. Toewijzing kosten rechtsbijstand en kosten verzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Rekestnummer: 000418-08

Parketnummer hoger beroep: 24-001488-07

Parketnummer eerste aanleg: 18-656740-06

Beschikking d.d. 10 maart 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, enkelvoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van:

[verzoeker],

geboren op [1954] te [geboorteplaats]

wonende te [woonplaats], [adres],

Verzoeker en zijn advocaat mr. E.J. Kuiters, advocaat te Leeuwarden, zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof d.d. 24 februari 2009. Hierbij is meegedeeld dat, mede gelet op het door de advocaat-generaal ingenomen standpunt, de aanwezigheid van mr. Kuiters en verzoeker in het kader van de behandeling van het verzoekschrift niet is vereist.

1. Het verzoek

Verzoeker vraagt vergoeding uit 's Rijks kas voor gemaakte kosten in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van € 5.597,46, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven.

2. De behandeling in raadkamer

Het hof heeft in openbare raadkamer van 24 februari 2009 gezien de stukken, waaronder het verzoekschrift en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal.

3. De beoordeling van het verzoek

Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken:

- tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 18-656740-60 door de politierechter in de rechtbank Groningen (en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-001488-07 door dit hof op 6 mei 2008)

- het arrest van het hof d.d. 6 mei 2008 is onherroepelijk geworden op 20 mei 2008.

- de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.

- verzoeker heeft het verzoek op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend,

- verzoeker heeft in het verzoekschrift aangevoerd dat hij tengevolge van de strafzaak kosten heeft gemaakt, te weten:

a. kosten raadsman € 5.322,46

b. kosten verzoek € 275,00

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen:

a. kosten rechtsbijstand € 5.322,46

b. Overeenkomstig de terzake geldende landelijke richtlijnen € 275,00

totaal: € 5.597,46

4. Beslissing

kent aan verzoeker [verzoeker] toe een vergoeding uit 's Rijks kas ten bedrage van € 5.597,46;

Aldus gewezen en ondertekend door mr. Dam en mede ondertekend door de griffier.

Griffier Voorzitter

De voorzitter beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag door overmaking van dat bedrag op bankrekening nr. 29.88.07.181 ten name van Stichting Derdengelden Anker & Anker Advocaten onder vermelding van dossiernummer '[nummer]'.

Voorzitter