Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH5246

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
09-03-2009
Datum publicatie
09-03-2009
Zaaknummer
24-001987-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Diefstal met geweld. Werkstraf van 140 uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 655
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001987-08

Parketnummer eerste aanleg: 18-650658-08

Arrest van 9 maart 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Groningen van 30 juli 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1985] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

niet ter terechtzitting verschenen. Wel verschenen is de raadsvrouw van verdachte mr. M.H. Heeg, advocaat te Groningen.

Het vonnis waarvan beroep

De politierechter in de rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf en beslist omtrent de inbeslaggenomen goederen, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

De raadsvrouw van verdachte heeft verklaard uitdrukkelijk te zijn gemachtigd verdachte ter terechtzitting te verdedigen.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal veroordelen tot een werkstraf van 140 uren, subsidiair 70 dagen vervangende hechtenis en dat het inbeslaggenomen geldbedrag van 345 euro zal worden teruggegeven aan de rechthebbende [benadeelde].

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Na verbeterde lezing is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 28 november 2007 te [plaats], in ieder geval in de gemeente [gemeente], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van driehonderdvijftig euro, dan wel driehonderdvijvenveertig euro, dan wel vijftig euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [benadeelde], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte [benadeelde] bij een arm heeft gepakt en/of met kracht heeft weggeduwd, waardoor [benadeelde] ten val kwam.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

op 28 november 2007 te [plaats], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van driehonderdvijfenveertig euro, toebehorende aan [benadeelde], welke diefstal werd voorafgegaan van geweld tegen [benadeelde], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken welk geweld hierin bestond dat verdachte [benadeelde] bij een arm heeft gepakt en met kracht heeft weggeduwd, waardoor [benadeelde] ten val kwam.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

diefstal, voorafgegaan van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken.

Strafbaarheid

Verdachte is strafbaar. Strafuitsluitingsgronden zijn niet aanwezig.

Strafmotivering

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft, na zijn bezoek aan een prostituee, een geldbedrag van 345 euro van haar gestolen. Daarbij heeft verdachte geweld gebruikt. Door zo te handelen heeft verdachte inbreuk gemaakt op de eigendomsrechten van het slachtoffer en haar lichamelijke integriteit geschonden.

Uit het verdachte betreffende Uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 10 december 2008 blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake van strafbare feiten, waaronder ook soortgelijke feiten.

Gelet op het voorgaande acht het hof de in eerste aanleg opgelegde en door de advocaat-generaal in hoger beroep gevorderde straf passend en geboden.

Beslissing omtrent het inbeslaggenomen geld

Het hof zal de teruggave gelasten aan de rechthebbende [benadeelde] van het onder verdachte in beslaggenomen geldbedrag van 345 euro.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 22d, 22c (oud), 63 (oud), 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van honderdveertig uren, met bevel voor het geval dat de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis voor de duur van zeventig dagen zal worden toegepast;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de uitvoering van voormelde werkstraf geheel in mindering wordt gebracht, berekend naar de maatstaf van twee uren werkstraf per dag;

gelast de teruggave aan de rechthebbende [benadeelde] van:

345 euro, bestaande uit 5 biljetten van E 50,-, 1 biljet van E 20,-, 6 biljetten van E 10,-, en uit 3 biljetten van E 5,-.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J. Hielkema, voorzitter, mr. S.H. Wachter en mr. M. Lolkema, in tegenwoordigheid van A.L. Wilkens als griffier, zijnde mr. Lolkema voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.