Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4288

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
27-02-2009
Datum publicatie
27-02-2009
Zaaknummer
24-002731-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een reeks van gekwalificeerde diefstallen en aan opzetheling. Op zichzelf beantwoordt de verdachte aan het profiel van de daders die de wetgever voor ogen heeft gehad bij het in het leven roepen van de ISD-maatregel. Anderzijds moet geconstateerd worden dat verdachte niet eerder de mogelijkheid is geboden om in het kader van een bijzondere voorwaarde een klinische behandeling te ondergaan. Het hof is van oordeel dat onder die omstandigheden oplegging van de ISD-maatregel nog niet aan de orde is. Aan verdachte is daarom een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur worden opgelegd. Het hof heeft als bijzondere voorwaarde bij het voorwaardelijke deel van de straf bepaald dat verdachte zich voor de duur van maximaal twee jaren klinisch zal laten behandelen bij de FPK. Bij de strafoplegging is rekening gehouden met ad informandum gevoegde feiten. De vordering tot tenuitvoerlegging is afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-002731-08

Parketnummer eerste aanleg: 18-670185-08 en 18-670035-08

Parketnummer tul-zaak: 18-670061-07

Arrest van 27 februari 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Groningen van 23 oktober 2008 in de oorspronkelijk onder de parketnummers 18-670185-08 en

18-670035-08 afzonderlijk aangebrachte, maar ter terechtzitting in eerste aanleg gevoegde strafzaken, hierna te noemen respectievelijk zaak A en zaak B, tegen:

[verdachte],

geboren op [1971] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans verblijvende in P.I. HvB Ter Apel te Ter Apel,

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman, mr. D.C. Keuning, advocaat te Groningen.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank Groningen heeft bij vonnis, in de gevoegde zaken, de ISD-maatregel opgelegd en beslist op de vorderingen van de benadeelde partijen en op een vordering tot tenuitvoerlegging beslist, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal vrijspreken van het hem in zaak B onder 1 primair en 3 primair ten laste gelegde.

Hij heeft voorts gevorderd dat het hof het verdachte in zaak A onder 1, 2 primair en 3 en in zaak B onder 1 subsidiair, 2 en 3 subsidiair ten laste gelegde bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van voorarrest, waarvan 759 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd voor de duur van twee jaren en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, met opname in de FPK te Assen voor de duur van maximaal 2 jaren. De advocaat-generaal heeft bij het formuleren van de straf rekening gehouden met de in zaak A onder 2 tot en met 6 ad informandum gevoegde feiten.

Tot slot heeft hij gevorderd dat het hof de vordering tot tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden, verdachte voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de meervoudige strafkamer in de rechtbank Groningen van 5 juni 2007 (parketnummer 18-670061-07), zal afwijzen.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Hieronder is opgenomen het verdachte ten laste gelegde, zoals vermeld op de inleidende dagvaardingen, onder verbetering van enkele daarin voorkomende spelfouten.

Het hof beschouwt 'in of omstreeks 21 november 2007 tot en met 20 januari 2008', zoals in zaak B onder 1 subsidiair ten laste gelegd, als een kennelijke schrijffout en leest dit verbeterd als 'in of omstreeks de periode van 21 november 2007 tot en met 20 januari 2008'. Hierdoor wordt verdachte niet in enig belang geschaad.

Verdachte is (na aanbrenging van de verbeteringen) ten laste gelegd dat:

Zaak A (parketnummer 18-670185-08):

1.

hij op of omstreeks 29 december 2007 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning [adres] heeft weggenomen een lcd-tv, een dvd-speler, een tas (met inhoud), een of meer portemonnees (met inhoud, een of meer zonnebrillen, een of meer sieraden, een Nintendo DS, een (digitale) camera en/of een camcorder, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel (te weten middels flipperen/hengelen);

2.

hij in of omstreeks de periode van 2 tot en met 3 januari 2008 in [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], meermalen, op verschillende tijdstippen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning [adres] heeft weggenomen een of meer goederen,

te weten: een tv, een dvd-speler, een Dolby-surroundsysteem, een computer, een laptop, een of meer geldbedragen, een of meer sieraden en/of een of meer horloges, in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3], in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 02 tot en met 10 januari 2008, in de gemeente [gemeente 1], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een (flatscreen)tv (met ophangbeugel) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die tv wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

3.

hij op of omstreeks 17 januari 2007, althans in of omstreeks de avond/nacht van 16 op 17 januari 2007, in [plaats 2], in de gemeente [gemeente 2], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een school/perceel aan [straat] (in [plaats 2]), heeft weggenomen een kluis (met inhoud), een flatscreen beeldscherm en/of een beamer, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [school], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

Zaak B (parketnummer 18-670035-08):

1.

hij in of omstreeks de periode van 21 tot en met 22 november 2007 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening (vanaf de [straat]) heeft weggenomen een auto (Hyundai Trajet), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 21 november 2007 tot en met 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente 1], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op verschillende tijdstippen, in elk geval eenmaal, (telkens) een auto (Hyundai Trajet) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van een auto (Hyundai Trajet) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

2.

hij in of omstreeks de periode van 17 tot en met 30 december 2007 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op verschillende tijdstippen, in elk geval eenmaal, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen na te noemen kentekenpla(a)t(en), in elk geval (telkens) enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan na te noemen benadeelde(n), in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), te weten

- in of omstreeks de periode van 17 tot en met 19 december 2007, een kentekenplaat ([kenteken]), geheel

of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s) en/of

- in of omstreeks de periode van 29 tot en met 30 december 2007, een kentekenplaat ([kenteken]), geheel

of ten dele toebehorende aan [benadeelde 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of

zijn mededader(s);

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 17 december 2007 tot en met 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente 1], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op verschillende tijdstippen, in elk geval eenmaal, (telkens) een of meer kentekenplaten ([kenteken] en/of [kenteken]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die kentekenpla(a)t(en) (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat het (een)door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

3.

hij in of omstreeks de periode van 18 tot en met 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een of meer kamers, in/van (studenten)woning [adres] heeft weggenomen

- een (zilveren heren)horloge (merk Seiko), een doos inhoudende 3 surround speakers (merk Pionier), een

geldbedrag, een fototas inhoudende (spiegelreflex)camera (merk/type Minolta AF5000) met lens/lenzen

en/of flitser, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

- een laptop (merk IBM), een paspoort, een MP3-speler en/of een balletjespistool, in elk geval enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en/of zijn mededader(s), en/of

- een laptop (merk/type Medion MD 41300),in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[benadeelde 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming (te weten middels flipperen/hengelen);

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 18 tot en met 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente 1],in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een laptop (merk IBM), een doos inhoudende 3 surround speakers (merk Pionier), en/of een fototas inhoudende (spiegelreflex)camera (merk/type Minolta AF5000) met lens/lenzen en/of flitser, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die/dat goed(eren) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat:

Zaak A (parketnummer 18-670185-08):

1.

hij op 29 december 2007 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit de woning [adres] heeft weggenomen een lcd-tv, een dvd-speler, een tas (met inhoud), portemonnees (met inhoud), zonnebrillen, sieraden, een Nintendo DS, een (digitale) camera en/of een camcorder, toebehorende aan anderen dan aan verdachte en zijn mededaders, waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft door middel van een valse sleutel (te weten middels flipperen/hengelen);

2. primair

hij in de periode van 2 tot en met 3 januari 2008 in [plaats 1], in de gemeente [gemeente 1], tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit de woning [adres] heeft weggenomen een tv, een dvd-speler, een Dolby-surroundsysteem, een computer, een laptop, geldbedragen, sieraden en horloges, toebehorende aan [benadeelde 3], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak;

3.

hij in de avond/nacht van 16 op 17 januari 2007, in [plaats 2], in de gemeente [gemeente 2], tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een school/perceel aan [straat] (in [plaats 2]), heeft weggenomen een kluis (met inhoud), een flatscreen beeldscherm en een beamer, toebehorende aan [school], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak en inklimming;

Zaak B (parketnummer 18-670035-08):

1. subsidiair

hij in de periode van 21 november 2007 tot en met 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente 1], op verschillende tijdstippen, (telkens) een auto (Hyundai Trajet) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van een auto (Hyundai Trajet) (telkens) wist, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

2. primair

hij in de periode van 17 tot en met 30 december 2007 in de gemeente [gemeente 1] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, op verschillende tijdstippen, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen na te noemen kentekenplaten, toebehorende aan na te noemen benadeelden, te weten

- in de periode van 17 tot en met 19 december 2007, een kentekenplaat ([kenteken]), toebehorende aan

[benadeelde 5] en

- in de periode van 29 tot en met 30 december 2007, een kentekenplaat ([kenteken]), toebehorende aan

[benadeelde 6];

3. subsidiair

hij in de periode van 18 tot en met 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente 1], een laptop (merk IBM), een doos inhoudende 3 surround speakers (merk Pionier) en een fototas inhoudende (spiegelreflex)camera (merk/type Minolta AF5000) met lenzen en flitser, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist, dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld in zaak A onder 1, 2 primair, 3 en in zaak B onder 1 subsidiair, 2 primair en 3 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven:

zaak A:

onder 1: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels;

onder 2 primair: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

onder 3: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming;

zaak B:

onder 1 subsidiair: opzetheling, meermalen gepleegd;

onder 2 primair: diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

onder 3 subsidiair: opzetheling.

Strafbaarheid

Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Strafmotivering

Het hof heeft bij het bepalen van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd en de persoon van verdachte. Het hof heeft in het bijzonder gelet op het navolgende.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een reeks van gekwalificeerde diefstallen en aan opzetheling. Door zijn handelen heeft verdachte inbreuk gemaakt op de eigendomsrechten van de rechthebbenden. Ook heeft zijn handelen schade en overlast veroorzaakt.

Het hof heeft acht geslagen op een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 9 februari 2009. Daaruit is gebleken dat hij in de afgelopen jaren veelvuldig is veroordeeld ter zake van vermogensdelicten. Het plegen van die delicten vindt zijn oorzaak in de verslaving van de verdachte aan verdovende middelen. Eerdere veroordelingen hebben verdachte er kennelijk niet van weerhouden te recidiveren.

De raadsman heeft aangevoerd dat oplegging van de ISD-maatregel een ultimum remedium zou moeten zijn en daarom in de situatie van verdachte nog niet aan de orde is. Hij heeft gepleit voor oplegging van een gevangenisstraf vergezeld van behandeling op basis van artikelplaatsing, dan wel behandeling op grond van bijzondere voorwaarden.

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat verdachte, tijdens een schorsing van de voorlopige hechtenis van 20 juni 2008 tot en met 18 september 2008, opgenomen is geweest in de FPK te Assen. Deze opname verliep goed. Niettemin werd hij, omdat er geen plaatsingsmogelijkheden voor hem bestonden, weer teruggeplaatst in het Huis van Bewaring. De behandeling in de FPK is aldus niet voortgezet om redenen die niet aan verdachte toe te schrijven zijn.

Het hof heeft de zaak ter zitting van 7 januari 2009 op verzoek van de advocaat-generaal en de raadsman aangehouden, teneinde de reclassering de mogelijkheden van een opname in de FPK in het kader van een voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden te laten onderzoeken. Het naar aanleiding van die zitting opgemaakte adviesrapport van Verslavingszorg Noord Nederland van 2 februari 2009 houdt als conclusie in dat verdachte op korte termijn in de FPK kan worden opgenomen en dat de verwachte behandelduur 2 jaren bedraagt.

Op zichzelf beantwoordt de verdachte aan het profiel van de daders die de wetgever voor ogen heeft gehad bij het in het leven roepen van de ISD-maatregel. De verdachte heeft een zeer uitgebreid strafblad, is verslaafd, de kans op recidive is aanmerkelijk en eerdere pogingen om zijn leven een gunstiger wending te geven zijn niet gelukt. Anderzijds moet geconstateerd worden dat verdachte niet eerder de mogelijkheid is geboden om in het kader van een bijzondere voorwaarde een klinische behandeling te ondergaan. Verdachte heeft te kennen gegeven gemotiveerd te zijn voor een dergelijke behandeling in de FPK.

Gelet op het voorgaande is het hof dan ook, met de advocaat-generaal en de raadsman, van oordeel dat onder deze omstandigheden oplegging van de ISD-maatregel nog niet aan de orde is. Aan verdachte zal daarom een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur worden opgelegd. De voorwaardelijke straf is daarbij eveneens bedoeld om verdachte ervan te weerhouden zich opnieuw schuldig te maken aan strafbare feiten. Het hof zal als bijzondere voorwaarde bij het voorwaardelijke deel van de straf bepalen dat verdachte zich zal laten behandelen bij de FPK te Assen.

Uit het onderzoek ter zitting van het hof is voorts gebleken, dat verdachte zich aan soortgelijke als de hiervoor bewezenverklaarde strafbare feiten heeft schuldig gemaakt. Die soortgelijke strafbare feiten zijn ad informandum gevoegd en vermeld op de inleidende dagvaarding in zaak A. Verdachte heeft het onder 1 ad informandum gevoegde feit niet erkend. De onder 2 tot en met 6 ad informandum gevoegde strafbare feiten, die ter zitting van het hof door verdachte zijn erkend als door hem te zijn begaan, heeft het hof meegewogen in de aan verdachte op te leggen straf, welke feiten daarmee zijn afgedaan.

Tenuitvoerlegging

Bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Groningen van 5 juni 2007 is veroordeelde veroordeeld tot (onder meer) een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden, met een proeftijd van 2 jaren. Blijkens het onderzoek ter zitting van het hof is voormeld vonnis onherroepelijk geworden op 21 juni 2007. De proeftijd is eveneens ingegaan op die datum. De officier van justitie heeft op 16 april 2008 gevorderd dat last zal worden gegeven tot tenuitvoerlegging van voormelde gevangenisstraf omdat veroordeelde zich voor het einde van voormelde proeftijd schuldig zou hebben gemaakt aan de in zaak A onder 1 en 2 en in zaak B onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde feiten

De advocaat-generaal heeft, gelet op de gevorderde straf in de hoofdzaak, die specifiek is toegesneden op behandeling van verdachte, de afwijzing van de tenuitvoerlegging gevorderd.

Met inachtneming van de in de hoofdzaak op te leggen straf zal het hof, conform de vordering van de advocaat-generaal, de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden afwijzen.

Toepassing van wetsartikelen

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 57 (oud), 63 (oud), 310, 311 en 416 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte in zaak B onder 1 primair en 3 primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart het verdachte in zaak A onder 1, 2 primair 3 en in zaak B onder 1 subsidiair, 2 primair en 3 subsidiair ten laste gelegde bewezen, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als hiervoor vermeld in zaak A onder 1, 2 primair en 3 en in zaak B onder 1 subsidiair, 2 primair en 3 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van negenhonderdzevenendertig dagen;

beveelt, dat van de gevangenisstraf een gedeelte van zevenhonderddertig dagen, niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde zich zal stellen onder toezicht van de Stichting Reclassering Nederland dan wel een andere door de reclassering goedgekeurde instelling en zich zal gedragen naar de aanwijzingen door die instelling(en) in zijn belang te geven, ook indien deze inhouden klinische behandeling bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) te Assen voor de duur van maximaal twee jaren;

draagt genoemde instelling op de veroordeelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen;

bepaalt dat dit toezicht door genoemde instelling reeds tijdens de proeftijd kan worden beëindigd;

beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van het onvoorwaardelijk deel van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht;

wijst af de vordering tot tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden, de veroordeelde voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de meervoudige strafkamer in de rechtbank Groningen van 5 juni 2007.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. J.J. Beswerda, voorzitter, mr. O. Anjewierden en mr. A.J. Rietveld, in tegenwoordigheid van mr. I.N. Koers als griffier.