Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH3141

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
17-02-2009
Datum publicatie
17-02-2009
Zaaknummer
24-000925-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

141 Sr. Straatruzie in de Nacht van [plaats]. Minderjarige verdachte. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel, gelet op de relatief geringe ernst van het feit, in samenhang bezien met de omstandigheden waaronder dit is begaan.

Met de bewezenverklaring van het ten laste gelegde is de (ontkennende) verdachte voldoende duidelijk gemaakt dat hem wel degelijk een strafrechtelijk verwijt te maken valt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 24-000925-08

parketnummer eerste aanleg: 18-641182-07

Arrest van 17 februari 2009 van het gerechtshof Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Groningen van 31 maart 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1991] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman, mr. F. Gosselaar, advocaat te Winschoten.

Het vonnis waartegen het beroep is gericht

De kinderrechter in de rechtbank Groningen heeft de verdachte bij het hierboven genoemde vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis is omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 3 februari 2009, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof zal beslissen tot schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 20 juli 2007 tot en met 21 juli 2007 te [plaats] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, het [straat], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer], welk geweld bestond uit

- het duwen en

- het meermalen slaan en

- het meermalen schoppen en

- met kracht een trap geven in de buik;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 20 juli 2007 tot en met 21 juli 2007 te [plaats] opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer]),

- heeft geduwd en

- een harde trap in de buik heeft gegeven,

waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 20 juli 2007 tot en met 21 juli 2007 te [plaats] met anderen op of aan de openbare weg, het [straat], openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer], welk geweld bestond uit het duwen en het meermalen slaan en het meermalen schoppen en met kracht een trap geven in de buik.

Het hof acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte als voormeld onder primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen.

Kwalificatie

Het bewezen verklaarde levert op het misdrijf:

primair -

het openlijk en in vereniging geweld plegen tegen personen.

Strafbaarheid

Het hof acht de verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht.

Toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht

Bij de bepaling van de in deze zaak passende strafrechtelijke afdoening heeft het hof gelet op de ernst van het bewezen verklaarde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte. Het hof heeft in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich in de nacht van 20 juli 2007 op 21 juli 2007, in de druk bezochte en als feestelijk bedoelde Nacht van [plaats], samen met anderen op straat schuldig gemaakt aan de mishandeling van [slachtoffer]. Op de achtergrond van dit incident speelt een familieconflict tussen volwassenen, onder wie de ouders van de verdachte. Dit conflict is in de bewuste nacht geƫscaleerd bij een treffen tussen de beide kampen die zijn ontstaan ten gevolge van dat familieconflict.

De verdachte en zijn medeverdachten hebben door hun gewelddadige optreden een inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en voorts hebben zij gevoelens van onveiligheid opgewekt bij het uitgaanspubliek dat hier ongewild getuige van is geweest.

Daarnaast is dergelijk openlijk gewelddadig optreden in het algemeen - en in vereniging in het bijzonder - zeer bedreigend en versterkt het de gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. De verdachte heeft door zijn handelen hieraan bijgedragen.

Bij de beoordeling van dit alles is echter enige relativering op zijn plaats, nu de ouders van de verdachte zich bepaald niet onbetuigd hebben gelaten in het treffen tussen de beide kampen en hiermee een slecht voorbeeld aan hun zoon hebben gegeven. Aan de verdachte - die consequent, en kennelijk tegen beter weten in, heeft ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan het ten laste gelegde - is met de bewezenverklaring van het ten laste gelegde thans voldoende duidelijk gemaakt dat hem wel degelijk een strafrechtelijk verwijt te maken valt.

Gelet op de relatief geringe ernst van het feit, in samenhang bezien met de hierboven omschreven omstandigheden waaronder dit is begaan, is het hof van oordeel dat volstaan kan worden met een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Het hof heeft hierbij rekening gehouden met het de verdachte betreffende uittreksel uit de justitiƫle documentatie van 27 november 2008, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld ter zake van enig strafbaar feit.

Voorts heeft het hof rekening gehouden met het omtrent de verdachte uitgebrachte rapport van de Raad voor de Kinderbescherming van 17 december 2007, alsmede met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, voor zover daarvan ter terechtzitting is gebleken. Hieruit komt naar voren dat er geen bijzondere zorgen zijn met betrekking tot de ontwikkeling en levensstijl van de verdachte en dat hij concrete bezigheden en plannen heeft op het gebied van opleiding en werk. Voorts is er na het treffen in de Nacht van [plaats] geen sprake geweest van nieuwe incidenten met de familie en is sprake van een stabiele situatie thuis.

Strafoplegging is, bezien vanuit het belang van de ontwikkeling en opvoeding van de verdachte, gelet op het bovenstaande onwenselijk.

Toepassing van wetsartikelen zoals deze golden in de pleegperiode

Het hof heeft gelet op de artikelen 9a, 63 en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waartegen het beroep is gericht, en opnieuw recht doende:

verklaart het aan de verdachte primair ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart dit feit en de verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte als voormeld onder primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt de verdachte daarvan vrij;

bepaalt dat aan [verdachte] geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. H.J. Deuring, voorzitter, mr. W.P.M. ter Berg en mr. J.F. Aalders, in tegenwoordigheid van H. Kingma als griffier.

Mr. Aalders is buiten staat dit arrest te ondertekenen.