Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH1664

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
03-02-2009
Datum publicatie
03-02-2009
Zaaknummer
24-001324-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdenking van openlijk geweld/medeplegen van vernieling (door spiegels van auto’s te slaan/trappen).

Algehele vrijspraak; geen wettig en overtuigend bewijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 24-001324-08

Parketnummer eerste aanleg: 17-676293-06

Arrest van 3 februari 2009 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Leeuwarden van 8 mei 2008 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [1989] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],

verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. M.J. Veenstra, advocaat te Drachten.

Het vonnis waarvan beroep

De kinderrechter in de rechtbank Leeuwarden heeft de verdachte bij het vonnis wegens een misdrijf veroordeeld tot een straf, zoals in dat vonnis omschreven.

Gebruik van het rechtsmiddel

De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen.

Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte zal vrijspreken van het hem ten laste gelegde.

De beslissing op het hoger beroep

Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

primair:

hij op of omstreeks 28 november 2006, in elk geval in de maand november 2006, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, [straat], in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een (personen)auto (merk Renault, type Twingo) en/of een of meer (ander[e]) auto('s), welk geweld (telkens) bestond uit het schoppen en/of trappen en/of slaan en/of stompen en/of stoten tegen een/de spiegel(s) van die auto('s);

subsidiair:

hij op of omstreeks 28 november 2006, in elk geval in de maand november 2006, te [plaats], (althans) in de gemeente [gemeente], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een spiegel van een (personen)auto (merk Renault, type Twingo) geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde] en/of (een) of meer spiegel(s) van een of meer (ander[e]) auto('s) (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan een of meer tot nu toe onbekend gebleven perso(o)n(en), in elk geval (telkens) enig goed, (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

Vrijspraak

Het hof acht niet bewezen hetgeen primair en subsidiair aan verdachte is ten laste gelegd, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken.

Het hof overweegt daartoe het volgende.

In het dossier bevindt zich een groot aantal verklaringen van met name jeugdigen die net de school hebben verlaten en in groepjes fietsend onderweg zijn naar huis. Deze verklaringen zijn met betrekking tot het al dan niet betrokken geweest zijn van verdachte bij de ten laste gelegde feiten zo divers, dat op grond daarvan niet boven redelijke twijfel verheven gezegd kan worden dat verdachte als dader van het ten laste gelegde is aan te merken. Overige bewijsmiddelen waaruit zijn daderschap wel (met voldoende mate van zekerheid) kan worden vastgesteld ontbreken.

De uitspraak

HET HOF,

RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende:

verklaart het verdachte primair en subsidiair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt hem daarvan vrij.

Dit arrest is aldus gewezen door mr. L.T. Wemes, voorzitter, mr. H.J. Deuring en mr. W. Foppen, in tegenwoordigheid van mr. E.M. Mulder als griffier, zijnde mr. Foppen voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.