Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2008:BG6570

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
02-12-2008
Datum publicatie
18-12-2008
Zaaknummer
107.002.385/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Optelregel niet van toepassing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 2 december 2008

Zaaknummer 107.002.385/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in het incident tot voeging wegens verknochtheid (ex art. 222 Rv) in de zaken (welke onder de nummers 315914 CV EXPL 07-1120 en 317216 CV EXPL 07-1725 hebben gediend bij de rechtbank Groningen, sector kanton, locatie Groningen), alsmede in de hoofdzaken van:

[appellant],

wonende te [woonplaats appellant],

appellant in de hoofdzaak, verzoeker in het incident,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: [appellant],

toevoeging,

advocaat: mr. W. Winkel, kantoorhoudende te Drachten,

tegen

Informatie Beheer Groep,

gevestigd te Groningen,

geïntimeerde in de hoofdzaak, verweerster in het incident,

hierna te noemen: IBG,

advocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudende te Leeuwarden.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen in beide zaken respectievelijk uitgesproken op 1 augustus 2007 en 26 september 2007 door de rechtbank Groningen, sector kanton, locatie Groningen (verder aan te duiden als: de kantonrechter).

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 18 december 2007 is door [appellant] hoger beroep ingesteld van beide genoemde vonnissen met dagvaarding van IBG tegen de zitting van 30 januari 2008.

Het petitum van de appeldagvaarding, welke tevens een vordering tot voeging behelst, luidt:

''A. De twee zaken waarin van de genoemde vonnissen van de rechtbank te Groningen hoger beroep wordt ingesteld, wegens verknochtheid gevoegd zullen worden behandeld op de voet van artikel 222 BRV.

B. In de twee bovengenoemde zaken, het destijds gedane verzet gegrond wordt verklaar en opnieuw rechtdoende de vorderingen van geïntimeerde worden afgewezen.

met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instantiën.''

[appellant] heeft, onder overlegging van een productie, de memorie van grieven genomen, met als conclusie:

''dat de vonnissen door de rechtbank te Groningen op 26 september 2007, in beide zaken gewezen, zullen worden vernietigd en opnieuw rechtdoende het verzet gegrond te verklaren met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instantiën.''

Door IBG is, onder overlegging van producties, bij incidentele memorie verweer gevoerd in het incident met als conclusie:

''dat het hof [appellant] in zijn vorderingen niet ontvankelijk dient te verklaren en hem dient te veroordelen in de proceskosten.''

[appellant] heeft een incidentele antwoord memorie genomen met als conclusie:

''appellant in zijn hoger beroep ontvankelijk verklaard dient te worden en de incidentele vorderingen van geïntimeerde dient te worden afgewezen met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van het incident.''

Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest in het incident.

De beoordeling

In het incident ex artikel 222 Rv en in de hoofdzaak:

1. Het verzoek betreft de voeging wegens verknochtheid van beide zaken, waarvan bij een dagvaarding hoger beroep is ingesteld.

2. Van eventuele voeging kan slechts sprake zijn indien [appellant] in beide zaken waarvan appel ontvankelijk is in zijn hoger beroep.

3. De zaak welke bij de rechtbank heeft gediend onder nummer 317216 CV EXPL 07-1725 betreft het verzet tegen een door de IBG uitgevaardigd dwangbevel voor een bedrag (inclusief rente en invorderingskosten) van € 162,27. Tegen de in die zaak door de kantonrechter gegeven beslissing staat (krachtens het bepaalde in artikel 332 lid 1 Rv) geen hoger beroep open, zodat [appellant] in dat beroep niet kan worden ontvangen. Anders dan [appellant] betoogt is de zogenaamde optelregel niet van toepassing, nu van objectieve cumulatie (in de zin van artikel 332 lid 2 Rv) geen sprake is. Beide zaken zijn immers apart bij de kantonrechter aangebracht en daarop is bij aparte vonnissen beslist.

4. De zaak welke bij de rechtbank heeft gediend onder nummer 315914 CV EXPL 07-1120 betreft het verzet tegen een door de IBG uitgevaardigd dwangbevel voor een bedrag (inclusief rente en invorderingskosten) van € 1.784,19 . Tegen dat vonnis staat wel hoger beroep open nu het daarbij gaat om een bedrag hoger dan € 1.750,--. Anders dan de IBG betoogt tellen voor het bepalen van de appellabiliteit immers ook de reeds verschenen rente en de invorderingskosten mee.

Slotsom

5. [appellant] zal niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn hoger beroep tegen de zaak met rechtbank nummer 317216 CV EXPL 07-1725, met veroordeling in de kosten in die procedure (te begroten op de helft van de tot nu toe in totaal in de hoofdzaak gemaakte kosten). Nu in appel slechts één zaak resteert, dient het verzoek tot voeging wegens verknochtheid te worden afgewezen. [appellant] zal worden veroordeeld in de kosten van het incident.

In het appel betreffende de zaak met rechtbank nummer 315914 CV EXPL 07-1120 vindt verwijzing naar de rol plaats teneinde voort te procederen in de hoofdzaak.

Beslissing

In het incident ex artikel 222Rv en in de hoofdzaak:

Het gerechtshof:

verklaart [appellant] niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep voor zover gericht tegen de vonnissen van de kantonrechter te Groningen in de zaak met nummer 317216 CV EXPL 07-1725;

veroordeelt [appellant] in de kosten van die procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van de IBG begroot op € 125,50 aan verschotten en op nihil aan geliquideerd salaris voor de advocaat;

wijst het verzoek tot voeging ex artikel 222 Rv af;

veroordeelt [appellant] in de kosten van dat incident, tot op heden begroot op € 316,-- aan geliquideerd salaris voor de advocaat;

verwijst de zaak voor wat betreft het appel gericht tegen de vonnissen van de kantonrechter te Groningen in de zaak met nummer 315914 CV EXPL 07-1120 naar de rol van dinsdag 20 januari 2009 voor voortprocederen (memorie van antwoord).

Aldus gewezen door mr. Mollema, voorzitter en mrs. Verschuur en Breemhaar, raden, en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van dinsdag 2 december 2008 in bijzijn van de griffier.