Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2008:BG1614

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
15-07-2008
Datum publicatie
27-10-2008
Zaaknummer
108.003.778
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Sanctie voor “niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg”. Verweer betrokkene: art. 3 RVV 1990 niet van toepassing: links rijden om af te slaan is voorsorteren in zin van art. 17 RVV 1990 en gehandeld conform Rijprocedure B2005. Sanctie terecht opgelegd: circa 850 meter lange afrit en geen noodzaak om over de linkerstrook te rijden om voor te sorteren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 108.003.778

15 juli 2008

CJIB 89097441001

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank 's-Gravenhage

van 17 oktober 2007

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats],

voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde],

wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie in het arrondissement 's-Gravenhage genomen beslissing ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep. Bij de nadere toelichting op het beroep is verzocht om een behandeling ter zitting.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

De zaak is behandeld ter zitting van 25 april 2008. De gemachtigde van de betrokkene is verschenen. De gemachtigde heeft als deskundige meegebracht [deskundige], examinator bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Als gemachtigde van de advocaat-generaal is verschenen mr. A. Dijkstra.

De voorzitter heeft ter zitting de behandeling van de zaak aangehouden teneinde de advocaat-generaal in de gelegenheid te stellen een nadere reactie in te dienen.

De advocaat-generaal heeft hierop een nadere reactie ingediend.

De betrokkene heeft schriftelijk gereageerd op die nadere reactie.

Ter zitting hebben de partijen toestemming gegeven zonder nadere zitting uitspraak te doen.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 75,- opgelegd ter zake van “niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg”, welke gedraging zou zijn verricht op 23 augustus 2006 om 14.38 uur op de Rijksweg A12 te Zoetermeer.

3.2. De betrokkene ontkent dat zij de gedraging heeft verricht en de gemachtigde voert hiertoe aan dat haar rijgedrag niet in strijd is met de geldende verkeersnormen. Weliswaar verplicht artikel 3 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) zoveel mogelijk rechts te houden, maar deze bepaling gold niet ten aanzien van de betrokkene. De betrokkene reed namelijk op de linkerrijbaan teneinde af te slaan. Bij afslaan gelden de artikelen 17 en 18 RVV 1990, waarin ook het rijden op de linkerrijstrook wordt toegestaan.

Daarnaast verwijst de betrokkene naar de Rijprocedure B2005. Hierin staat opgenomen dat de keuze van de rijstrook (bij meerdere rijstroken in dezelfde rijrichting) wordt afgestemd op het aanwezige verkeer, de situatie ter plaatse en ook de daarna te volgen rijrichting. Nu de betrokkene bij de eerstvolgende kruising linksaf moest en overigens haar rijgedrag heeft aangepast aan de verkeerssituatie, heeft de betrokkene gehandeld zoals van haar werd verwacht.

Ter zitting heeft de gemachtigde van de betrokkene nog aangevoerd dat de verbalisant een onjuiste gang van zaken schetst. De uitrijstrook is slechts 850 meter lang in plaats van 1500 meter. Voor het overige betwist de (gemachtigde van de) betrokkene de door de verbalisant geschetste feitelijke gang van zaken niet. Ter onderbouwing van zijn standpunten, heeft de gemachtigde foto's en videobeelden van de betreffende verkeerssituatie overgelegd.

3.3. Artikel 1, aanhef en onder ag, RVV 1990 houdt het volgende in:

“In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: (…) uitrijstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten”.

3.4. Artikel 3, eerste lid, RVV 1990 houdt het volgende in:

“Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden”.

3.5. Artikel 17, eerste lid, aanhef en onder b, RVV 1990 houdt het volgende in:

“Bestuurders die willen afslaan mogen voorsorteren door: (…) indien zij naar links willen afslaan tijdig zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij rijbanen bestemd voor bestuurders in één richting daarop zoveel mogelijk links te houden.”.

3.6. De in het zaakoverzicht van het CJIB opgenomen ambtsedige verklaring van de verbalisant houdt onder meer het volgende in:

“Ik zag genoemd voertuig rijden over de afrit vd rijksweg A12 Zoetermeer centrum. Deze afrit bestaat uit twee rijbanen. Ik zag dat het voertuig de gehele afrit over de linkerbaan reed +/- 1 ½ km. Er was geen reden waarom de rechterbaan niet gebruikt kon worden.”.

3.7. De gemachtigde van de advocaat-generaal stelt zich in de nadere reactie naar aanleiding van de zitting op het volgende standpunt.

"Naar mijn mening is in het onderhavige geval niet "zoveel mogelijk" rechts gereden. Van belang is allereerst dat er gelet op de verklaring van de verbalisant de mogelijkheid was om de rechterstrook te volgen. Niet valt in te zien dat het noodzakelijk was om vanwege de te volgen richting reeds gedurende de gehele afrit - circa 850 meter - over de linkerstrook te rijden om voor te sorteren. Met name niet nu de rechterstrook (aan het einde van de afrit de in het midden gelegen strook) ook bestemd is voor linksafslaand verkeer. De betrokkene was hiervan, gelet op haar bekendheid te plaatse, op de hoogte. Ook de omstandigheid dat de betrokkene een volgende afslag wederom linksaf wilde slaan, brengt mijns inziens niet mee dat het nodig was om alvast de meest links gelegen rijbaan bestemd voor linksaf te nemen. Uit de videobeelden volgt namelijk dat er een geruime afstand is tussen de twee afslagen."

Het hof sluit zich aan bij hetgeen de gemachtigde van de advocaat-generaal heeft aangevoerd. De opmerkingen die de gemachtigde van de betrokkene daarover nog heeft gemaakt, goeddeels neerkomende op een herhaling van het ingenomen standpunt, leiden het hof niet tot een ander oordeel.

3.8. Gelet op het voorgaande is komen vast te staan dat de gedraging is verricht. Derhalve zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Van Wagtendonk, in tegenwoordigheid van Kuiper als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting, zijnde Kuiper buiten staat dit arrest te ondertekenen.