Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2008:BE8985

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
24-06-2008
Datum publicatie
22-08-2008
Zaaknummer
108.004.523
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De betrokkene heeft geen zekerheid gesteld voor de opgelegde sanctie. Tussen verzending van de één na laatste en de laatste zekerheidsbrief is ruim veertien maanden verstreken. Inactiviteit. Redelijke termijn van berechting als bedoeld in 6 EVRM overschreden. Vernietiging inleidende beschikking.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 20d
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 11
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 108.004.523

24 juni 2008

CJIB 49088619383

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank [woonplaats]

van 31 januari 2008

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie (CVOM) in het arrondissement Amsterdam genomen beslissing niet-ontvankelijk verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. De kantonrechter heeft, uitgaande van de vaststelling dat de betrokkene niet binnen de in artikel 11, derde lid, WAHV gestelde termijn zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de opgelegde administratieve sanctie en dat de betrokkene evenmin binnen een nader gestelde termijn dit verzuim heeft hersteld, het beroep van de betrokkene niet-ontvankelijk verklaard.

3.2. Met betrekking tot het procesverloop merkt het hof op dat de CVOM in de periode van 1 juni 2006 tot en met 16 juni 2006 vier zekerheidsbrieven heeft verzonden naar een tweetal van de betrokkene bekende adressen in [woonplaats]. Vervolgens is op 29 augustus 2007 een zekerheidsbrief aan een derde van de betrokkene bekend adres gezonden. Derhalve is er vanaf het verzenden van de één na laatste zekerheidsbrief d.d. 16 juni 2006 (verzonden op 3 juli 2006) tot het verzenden van de laatste zekerheidsbrief d.d. 29 augustus 2007 (verzonden op 29 augustus 2007) zonder aanwijsbare en aanvaardbare oorzaak sprake geweest van een periode van inactiviteit van de zijde van justitie.

3.3. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is het hof van oordeel dat de redelijke termijn van berechting als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is overschreden. Het hof zal derhalve de bestreden beslissing, de beslissing van de officier van justitie alsmede de inleidende beschikking vernietigen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de beslissing van de kantonrechter;

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt de beslissing van de officier van justitie d.d. 12 april 2006, alsmede de beschikking waarbij onder CJIB-nummer 49088619383 de administratieve sanctie is opgelegd.

Dit arrest is gewezen door mr. Poelman, in tegenwoordigheid van mr. Samplonius als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.