Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2008:BC8184

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
16-01-2008
Datum publicatie
31-03-2008
Zaaknummer
0700678
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Conform hetgeen ten pleidooie met partijen is besproken, zal het hof, alvorens nader op de stellingen van partijen in te gaan en welke andere beslissing dan ook te nemen, een verschijning van partijen gelasten teneinde nadere inlichtingen te verstrekken over hetgeen partijen verdeeld houdt en teneinde een schikking te beproeven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrest d.d. 16 januari 2008

Rolnummer 0700678

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellante],

wonende te [woonplaats appellante],

appellante in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,

hierna te noemen: [appellante],

procureur: mr. M.J. Boots, die ook heeft gepleit,

tegen

[Beheer B.V.],

gevestigd te [vestigingsplaats appellant],

geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,

hierna te noemen: [appellant],

procureur: mr. J.H. Funke, die ook heeft gepleit.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 27 september 2007 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen (sector kanton, locatie Assen).

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 12 oktober 2007 is door [appellante] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [appellant] tegen de zitting van 24 oktober 2007.

De conclusie van de memorie van grieven luidt:

"om bij arrest, voor zover wettelijk mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1. te vernietigen het vonnis waarvan beroep, zover het betreft eis in conventie;

2. alsnog toe te wijzen de vorderingen zoals opgenomen in de kort geding dagvaarding;

3. [appellant] te veroordelen in de kosten van beide instanties;"

Bij memorie van antwoord is door [appellant] verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd met als conclusie:

"CONCLUSIE IN HET PRINCIPAAL APPÈL:

het vonnis van de Rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen d.d. 27 september 2007 te bevestigen voor zover daarin de vorderingen in conventie van mevrouw [appellante] worden afgewezen, waar nodig met verbetering en aanvulling van gronden waarop dat berust en mevrouw [appellante] te veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties, een en ander voor zover mogelijk in een arrest dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

CONCLUSIE IN INCIDENTEEL APPÈL:

het vonnis van de Rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen d.d. 27 september 2007 te vernietigen voor zover mogelijk daar in de reconventionele vordering van Beheer B.V. is afgewezen en deze vordering zoals opgenomen in de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie alsnog toe te wijzen alsmede mevrouw [appellante] te veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties, een en ander voor zover mogelijk in een arrest dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard."

Door [appellante] is in het incidenteel appel geantwoord met als conclusie:

"om bij arrest, voor zover wettelijk mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te bekrachtigen het vonnis waarvan beroep, zover het betreft eis in reconventie; [appellant] te veroordelen in de kosten van beide instanties;"

Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten.

Tenslotte heeft het hof een dag bepaald waarop arrest (inhoudende het gelasten van een comparitie van partijen) zal worden gewezen.

De grieven

[appellante] heeft in het principaal appel vijf grieven opgeworpen.

[appellant] heeft in het incidenteel appel twee grieven opgeworpen.

De beoordeling

Conform hetgeen ten pleidooie met partijen is besproken, zal het hof, alvorens nader op de stellingen van partijen in te gaan en welke andere beslissing dan ook te nemen, een verschijning van partijen gelasten teneinde nadere inlichtingen te verstrekken over hetgeen partijen verdeeld houdt en teneinde een schikking te beproeven.

De beslissing

Het gerechtshof:

alvorens verder te beslissen:

beveelt een verschijning van partijen - [appellante] in persoon, [appellant] vertegenwoordigd door haar directeur [de directeur], desgewenst vergezeld van de raadslieden - tot het geven van inlichtingen en het beproeven van een schikking;

bepaalt dat deze verschijning van partijen zal worden gehouden in het Paleis van Justitie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden, op woensdag 13 februari 2008 te 13.30 uur ten overstaan van mr. Mollema, hiertoe benoemd tot raadsheer-commissaris;

verstaat, dat ieder der partijen hetgeen partijen naast de problematiek van de onderhavige procedure verdeeld houdt, in een akte uiteen zal zetten, welke akte in het geding moeten worden gebracht, alsmede dat een kopie van die akte uiterlijk veertien dagen voor de datum van de comparitie moeten worden gezonden aan de griffie van het hof en aan de wederpartij.

Aldus gewezen door mrs. Mollema, voorzitter, Breemhaar en De Hek, raden,

en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof van woensdag 16 januari 2008 in bijzijn van de griffier.