Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2008:BC2678

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
23-01-2008
Datum publicatie
25-01-2008
Zaaknummer
38-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Ten overvloede overweegt het hof dat de wet niet voorziet in de mogelijkheid voor een terbeschikkinggestelde om buiten de procedure van verlenging van de terbeschikkingstelling om een verzoek te doen tot beƫindiging ervan. Gelet echter op het bepaalde in het vierde lid van artikel 5 EVRM, de strekking van het verzoek en de omstandigheid dat artikel 13 van het Verdrag een ieder een recht toekent op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie is het hof van oordeel dat in een geval als het onderhavige, waarin d

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raadkamernummer: 38-08

Parketnummer eerste aanleg: rekestnummer 07/348

23 januari 2008

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Voorlopige hechtenis

Blijkens de akte van de griffier van de rechtbank Leeuwarden van 16 oktober 2007 is namens:

[verdachte],

geboren op [1961] te [geboorteplaats],

zonder vaste woonplaats hier te lande,

thans verblijvende in de TBS-Kliniek Oostvaarderskliniek te Amsterdam,

hoger beroep ingesteld van de beschikking van voormelde rechtbank d.d. 2 oktober 2007, waarbij de verzoeker niet-ontvankelijk is verklaard in zijn verzoek tot onmiddellijke invrijheidsstelling.

Het hof heeft gezien de beschikking, waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal, de verzoeker en zijn raadsman mr. T.J. Stapel, advocaat te Amsterdam.

Overwegingen

Het inleidende verzoekschrift is gebaseerd op het bepaalde in artikel 5, vierde lid van het EVRM en strekt tot onmiddellijke invrijheidstelling op de grond, dat de vrijheidsbeneming op grond van de op 18 april 2006 onherroepelijk geworden beslissing tot terbeschikkingstelling van verzoeker onrechtmatig zou zijn. Aan het verzoek wordt het volgende ten grondslag gelegd. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Groningen heeft geoordeeld dat het rapport van de psycholoog, dat aan de beslissing tot oplegging van de terbeschikkingstelling ten grondslag lag, op vele punten niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Verzoeker is van mening dat hetzelfde geldt voor het door de psychiater opgelegde rapport. Daarmee is de maatregel op volstrekt onvoldoende gronden opgelegd.

Nu de rechtbank Leeuwarden zich als het meest aangewezen gerecht heeft beschouwd om het verzoekschrift te behandelen, acht het hof Leeuwarden zich bevoegd kennis te nemen van het hoger beroep dat is ingesteld tegen de beschikking van deze rechtbank.

Ingevolge artikel 445 Wetboek van Strafvordering staat tegen beschikkingen slechts hoger beroep of beroep in cassatie open en is een bezwaarschrift niet toegelaten dan in de gevallen bij dit wetboek bepaald. Nu de mogelijkheid hoger beroep in te stellen tegen de bestreden beschikking van de meervoudige raadkamer van de rechtbank evenmin elders in de wet is gegeven, dient verzoeker in zijn hoger beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ten overvloede overweegt het hof dat de wet niet voorziet in de mogelijkheid voor een terbeschikkinggestelde om buiten de procedure van verlenging van de terbeschikkingstelling om een verzoek te doen tot beƫindiging ervan. Gelet echter op het bepaalde in het vierde lid van artikel 5 EVRM, de strekking van het verzoek en de omstandigheid dat artikel 13 van het Verdrag een ieder een recht toekent op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie is het hof van oordeel dat in een geval als het onderhavige, waarin de strafwetgeving geen voorziening biedt, de voorzieningenrechter het bevoegde gerecht vormt.

Beslissing

Het gerechtshof,

beschikkende in hoger beroep:

verklaart de verzoeker niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep.

Aldus gewezen op 23 januari 2008 door mr. A. Dijkstra als voorzitter, mrs. H.M. Poelman en T. Knoop, in tegenwoordigheid van mr. G.H. van der Heide als griffier, en ondertekend door de voorzitter en de griffier voornoemd.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

Leeuwarden,

de advocaat-generaal,