Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2007:BC8820

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
03-12-2007
Datum publicatie
07-04-2008
Zaaknummer
WAHV 07-00827
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Sanctie opgelegd ter zake van keuringsbewijs heeft zijn geldigheid verloren. De betrokkene voert aan dat zij niet op de hoogte was van de keuringsplicht. Geen reden tot matiging van de sanctie.

Wetsverwijzingen
Wegenverkeerswet 1994 72
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 07/00827

3 december 2007

CJIB 29094383478

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad

van 26 april 2007

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats]

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie in het arrondissement Zwolle-Lelystad genomen beslissing ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Op 14 augustus 2007 heeft het hof nog een brief van de betrokkene ontvangen. Aangezien dit schrijven na afloop van de schriftelijke fase is ingekomen zal het hof hierop geen acht slaan.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 75,- opgelegd ter zake van “voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren”, welke gedraging blijkens een registercontrole van de RDW te Veendam zou zijn verricht op 29 maart 2006 met het voertuig met het kenteken [kenteken]

3.2. De betrokkene ontkent niet dat de gedraging is verricht. Haar betoog strekt ertoe dat de gedraging is verricht onder omstandigheden die oplegging van een administratieve sanctie niet billijken. Daartoe heeft zij aangevoerd dat zij niet op de hoogte was van de keuringsplicht. De betrokkene stelt zich op het standpunt dat de overheid een informatieplicht heeft jegens autobezitters aangaande de geldende wet- en regelgeving. Nu de overheid deze verplichting niet is nagekomen en de betrokkene hierdoor niet op de hoogte was van de geldende regelgeving, is zij - naar het hof begrijpt - van mening dat de gedraging haar niet kan worden toegerekend.

3.3. Mede in aanmerking genomen dat de betrokkene niet bestrijdt dat het voertuig op voornoemde datum geen geldig keuringsbewijs bezat, is naar het oordeel van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht. Derhalve dient het hof te beoordelen of er desondanks redenen zijn een sanctie achterwege te laten. Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

3.4. Het hof stelt voorop dat de keuring van voertuigen in het leven is geroepen met het oog op de verkeersveiligheid van weggebruikers. Op grond van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de keuringsplicht bestaat er een zorgplicht voor automobilisten om tijdig hun voertuig te laten keuren. De enkele omstandigheid dat de betrokkene niet is geïnformeerd en derhalve niet op de hoogte was van de keuringsplicht, heft deze zorgplicht niet op.

3.5. Het hof ziet in hetgeen de betrokkene aanvoert geen aanleiding de sanctie op nihil te stellen dan wel om deze te matigen. Immers, wat er verder ook zij van hetgeen de betrokkene betoogt, op haar rust de verplichting zich als weggebruiker op de hoogte te stellen van de geldende, op de voorgeschreven wijze bekendgemaakte verkeerswetgeving, die ook feitelijk van algemene bekendheid is.

3.6. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Van Wagtendonk, in tegenwoordigheid van

mr. Samplonius als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.