Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2007:BC4977

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
19-12-2007
Datum publicatie
22-02-2008
Zaaknummer
WAHV 07-01389
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Onder aan de beslissing van de kantonrechter is bij de tekst "datum toezending beschikking" geen datum ingevuld, zodat volgens de betrokkene niet bekend was wanneer de beroepstermijn aanving. Uit het begeleidend schrijven bij de bestreden beslissing blijkt echter genoegzaam dat de beslissing van de kantonrechter op 6 juli 2007 is verzonden. Van de gemachtigde van de betrokkene mocht worden verwacht dat hij zou begrijpen dat hij binnen zes weken na deze datum hoger beroep moest instellen. Het enkele feit dat de verzenddatum niet tevens op de beslissing zelf stond vermeld brengt niet mee dat de termijnoverschrijding verschoonbaar moet worden geacht.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 6:7
Algemene wet bestuursrecht 6:8
Algemene wet bestuursrecht 6:11
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 07/01389

19 december 2007

CJIB 79096821702

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Alkmaar

van 6 juli 2007

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats],

voor wie als gemachtigde optreedt [gemachtigde],

wonende te [woonplaats].

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie in het arrondissement Alkmaar genomen beslissing ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De gemachtigde van de betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Ingevolge het bepaalde in artikel 14, eerste lid, WAHV in verbinding met de artikelen 6:24, 6:7 en 6:8 Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient het hoger beroep te worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift binnen een termijn van zes weken, welke termijn aanvangt op de dag na die waarop een afschrift van de bestreden beslissing aan de betrokkene is toegezonden.

3.2. Blijkens de gedingstukken is de bestreden beslissing op 6 juli 2007 aan de betrokkene toegezonden. De beroepstermijn eindigde derhalve op 17 augustus 2007. Het beroepschrift is gedateerd 30 augustus 2007 en het is blijkens een daarop gesteld stempel op 3 september 2007 ter griffie van de rechtbank ingekomen. Het hoger beroep is dus niet tijdig ingesteld.

3.3. De gemachtigde van de betrokkene voert aan dat niet blijkt wanneer de beslissing van de kantonrechter is verzonden. De rechtsmiddelenverwijzing onder de beslissing vermeldt dat "binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending" hoger beroep kan worden ingesteld. Bij de tekst "datum toezending beschikking" staat echter geen datum ingevuld, zodat niet bekend was wanneer de termijn aanving.

3.4. Uit het begeleidend schrijven bij de bestreden beslissing blijkt naar het oordeel van het hof genoegzaam dat deze op 6 juli 2007 is verzonden. Van de gemachtigde mocht worden verwacht dat hij zou begrijpen dat hij binnen zes weken na deze datum hoger beroep moest instellen. Het enkele feit dat de verzenddatum niet tevens op de beslissing zelf stond vermeld brengt niet mee dat de termijnoverschrijding verschoonbaar moet worden geacht.

3.5. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal het hof de betrokkene niet-ontvankelijk verklaren in het hoger beroep.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

verklaart de betrokkene niet-ontvankelijk in het hoger beroep.

Dit arrest is gewezen door mr. Van Wagtendonk, in tegenwoordigheid van

mr. De Ruijter als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.