Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA6245

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
09-03-2007
Datum publicatie
04-06-2007
Zaaknummer
WAHV 06-01272
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De kantonrechter heeft de uitnodiging voor de zitting naar een onjuist adres gezonden. Vernietiging beslissing kantonrechter. Het hof heeft de betrokkene uitgenodigd voor een zitting in leeuwarden. De betrokkene heeft aan het hof medegedeeld dat het gezien zijn hoge leeftijd onmogelijk is om naar Leeuwarden te reizen. Zaak wordt teruggewezen naar de kantonrechter teneinde de betrokkene in staat te stellen ter zitting te verschijnen.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 12
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 20d
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 06/012729 maart 2007CJIB 19085922253

Gerechtshof te LeeuwardenArrest

op het hoger beroep tegen de beslissingvan de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam van 8 september 2006 betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),wonende te [woonplaats]

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld. Hierbij is verzocht om een behandeling ter zitting.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam, locatie Hilversum, heeft op de openbare zitting van 8 september 2006 het beroep van de betrokkene ongegrond verklaard. De betrokkene is niet ter zitting verschenen.

3.2. De betrokkene stelt in het hoger beroepschrift dat hij geen uitnodiging voor de zitting van de kantonrechter heeft ontvangen. Tevens verzoekt de betrokkene de zaak mondeling te behandelen.

3.3. In het beroepschrift aan de kantonrechter heeft de betrokkene als adres opgegeven: Verdilaan 9 te Naarden. De uitnodiging voor de zitting van de kantonrechter van 12 juni 2006 is echter verzonden naar het adres: [fout adres] Nu de uitnodiging voor de zitting van de kantonrechter niet is verzonden naar het door de betrokkene opgegeven adres, is de betrokkene niet behoorlijk opgeroepen en is er sprake van schending van artikel 12, eerste lid, WAHV. Het hof zal daarom de beslissing van de kantonrechter vernietigen.

3.4. Gelet op het bepaalde in artikel 20d, eerste lid, WAHV heeft het hof de betrokkene bij brief van 6 februari 2007 uitgenodigd om op 23 februari 2007 ter zitting van het hof in Leeuwarden te verschijnen. De betrokkene heeft naar aanleiding van deze uitnodiging medegedeeld dat het voor hem, gezien zijn hoge leeftijd, onmogelijk is om naar Leeuwarden toe te reizen.

3.5. Uit de gedingstukken blijkt dat de betrokkene in de procedure bij de kantonrechter heeft verzocht om bij de kantonrechter zijn zienswijze mondeling nader toe te lichten, waarbij de betrokkene expliciet heeft verzocht de zaak in Hilversum te behandelen.

3.6. Gelet op het feit dat de uitnodiging voor de zitting van de kantonrechter naar het verkeerde adres is verzonden, acht het hof de stelling van de betrokkene dat hij geen uitnodiging voor de zitting heeft ontvangen aannemelijk. Het hof acht tevens aannemelijk dat het voor de betrokkene onmogelijk is om naar Leeuwarden te reizen.

Toepassing van artikel 20d, eerste lid, WAHV zou onder de uitzonderlijke omstandigheden van dit geval derhalve meebrengen dat de betrokkene van zijn recht om bij de rechter zijn zienswijze mondeling nader toe te lichten, zou worden afgehouden. Gelet hierop zal het hof de zaak, na vernietiging van de beslissing van de kantonrechter, niet ter zitting van het hof in Leeuwarden behandelen, maar de zaak ter behandeling en beslissing terugwijzen naar de kantonrechter te Hilversum. Na terugwijzing dient de betrokkene op juiste wijze te worden opgeroepen om op een openbare zitting zijn zienswijze nader toe te lichten.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt de bestreden beslissing en wijst de zaak terug naar de rechtbank Amsterdam, locatie Hilversum, ter behandeling en beslissing met inachtneming van dit arrest.

Dit arrest is gewezen door mr. Weenink, in tegenwoordigheid van mr. Meijering als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.