Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA0280

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
26-02-2007
Datum publicatie
09-03-2007
Zaaknummer
WAHV 06-00797
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

In de term "voor laten gaan" in artikel 49, tweede lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ligt besloten dat de voetganger onheinderd door de bestuurder zijn weg op de voetgangersoversteekplaats moet kunnen vervolgen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Verkeer 2007/46
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 06/00797

26 februari 2007

CJIB 59086836821

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank Alkmaar

van 27 juni 2006

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats]

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Alkmaar ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene heeft schriftelijk een nadere toelichting gegeven op het beroep.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nadere toelichting op het beroep. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van Euro 125,- opgelegd ter zake van "voetganger (voornemens) op voetgangeroversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan", welke gedraging zou zijn verricht op 28 juni 2005 om 14.15 uur op de Torenwachter te Hoorn.

3.2. De betrokkene ontkent de gedraging te hebben verricht. Zij voert hiertoe aan dat het politievoertuig dicht achter haar heeft gereden, waardoor haar aandacht enigszins werd afgeleid, maar niettemin met haar voertuig tijdig gestopt te zijn voor de voetgangersoversteekplaats.

3.3. De ambtsedige verklaring van de verbalisanten zoals vermeld in de aankondiging van beschikking houdt in: "Voetganger liep op de VOP (het hof verstaat: voetgangersoversteekplaats) toen de auto naderde. Voetganger moest stil houden voor het omschreven voertuig. Betrokkene wist nog wel door krachtig remmen te stoppen voor de VOP. De voetganger was wel in zijn doorgang belemmerd. Verklaring betrokkene: Ik zag dat er politie achter mij reed en daardoor zag ik de voetganger te laat.".

3.4. In een aanvullend proces-verbaal d.d. 6 december 2005 hebben de verbalisanten onder meer verklaard dat het rijgedrag van de betrokkene aanleiding had gegeven om haar te volgen: "(...). Ter controle op de juiste naleving van de bepalingen, gesteld bij of krachtens de Wegen verkeer wetgeving, reden wij, verbalisanten derhalve achter de bestuurder aan. Ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats op de Torenwachter te Hoorn gemeente Hoorn zagen wij, verbalisanten, van links een voetganger oversteken. Wij zagen dat de voetganger gebruik maakte van de voetgangersoversteekplaats. Wij zagen dat de voetganger halve wegen (het hof leest: halverwege) de rijbaan was. Wij zagen dat de bestuurder van de blauwe Toyota, voorzien van het kenteken [kenteken] de voetgangersoversteekplaats naderde. Wij zagen dat de blauwe Toyota niet stopte voor de voetganger op de voetganger oversteekplaats. Wij zagen dat de voetganger op de voetganger oversteekplaats stilhield. Wij zagen dat de bestuurder op het laatste moment een noodstop maakt om de voetganger vrij doorgang te verlenen. Wij zagen dat de voorwielen van de blauwe Toyota op de voetgangersoversteekplaats stonden. Vervolgens zagen wij dat de voetganger zijn/haar weg weer vervolgde. Hierop hebben wij de bestuurder van de personenauto staande gehouden. (...) "

3.5. Artikel 49, tweede lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) houdt in:

"Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan."

3.6. Artikel 100, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1966 (RVV 1966) luidde:

"Bestuurders naderen een voetgangersoversteekplaats voorzichtig en verlenen aan voetgangers die zich daarop bevinden onbelemmerde doorgang."

3.7. De nota van toelichting op het aan artikel 49 RVV 1990 voorafgaande artikel 100 RVV 1966 houdt onder meer in:

"Bepaald wordt dat de bestuurders een voetgangersoversteekplaats voorzichtig naderen en aan voetgangers, die zich daarop bevinden, onbelemmerde doorgang verlenen. Dit laatste beduidt, dat de voetganger zonder onderbreking zijn weg moet kunnen vervolgen, indien hij zich eenmaal op de voetgangersoversteekplaats heeft begeven. Het staat de bestuurder vrij achter hem of eventueel voor hem langs te rijden, indien voor het laatste voldoende ruimte is. Hij behoeft de voetganger immers geen voorrang te verlenen in de zin dat hij in alle gevallen moet wachten, totdat hij de overzijde bereikt heeft."

3.8. De nota van toelichting op artikel 49 van het RVV 1990 houdt onder meer in: "(...) De term "ongehinderde doorgang verlenen" in de oude regeling is vervangen door "voor laten gaan". Het ongehinderd doorgang verlenen dat veel lijkt op de betekenis van voorrang, wordt gereserveerd voor bestuurders die elkaar op een kruispunt naderen. Voor andere gevallen waarbij prioriteit van de één boven de ander moet worden vastgelegd wordt de term "voor laten gaan" gebezigd."

Het algemeen deel van de nota van toelichting op het RVV1990 houdt onder hoofdstuk X hieromtrent in: "Zowel onder het oude als het nieuwe RVV moeten bestuurders aan voetgangers (....) op een voetgangersoversteekplaats ongehinderde doorgang verlenen." Uit een en ander volgt, dat in de term "voor laten gaan" in artikel 49, tweede lid, RVV 1990 besloten ligt, dat de voetganger ongehinderd door de bestuurder zijn weg op de voetgangersoversteekplaats moet kunnen vervolgen.

3.9. In WAHV-zaken biedt de ambtsedige verklaring van de verbalisant zoals opgenomen in het zaakoverzicht van het CJIB, in beginsel een voldoende grondslag voor de vaststelling dat de gedraging is verricht. Dat is anders indien de betrokkene voor haar zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert, die aanleiding geven te twijfelen aan de juistheid van één of meer onderdelen van de ambtsedige verklaring in het zaakoverzicht dan wel indien uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken.

3.10. Niet in geding is dat de voetganger zich op de voetgangersoversteekplaats bevond en heeft getwijfeld over zijn/haar voorrang. De betrokkene stelt dat zij weliswaar was afgeleid door het rijgedrag van de verbalisanten, maar tijdig voor de voetgangersoversteekplaats is gestopt en de voetganger voor heeft laten gaan. Ter onderbouwing van haar standpunt stelt de betrokkene drie getuigen te hebben die deze gang van zaken kunnen bevestigen. Noch in de procedure bij de kantonrechter, noch in hoger beroep heeft de betrokkene de namen of de op schrift gestelde verklaringen van deze getuigen overgelegd.

3.11. Gelet op het hiervoor overwogene en het onder 3.4. vermelde - op ambtseed opgemaakte - proces-verbaal van de verbalisanten, ziet het hof geen aanleiding te twijfelen aan de waarneming van de verbalisanten. Of al dan niet de voorwielen van het voertuig op de voetgangersoversteekplaats stonden kan - gelet op het onder 3.8 overwogene - in het midden blijven. Naar de overtuiging van het hof is komen vast te staan dat de betrokkene de voetganger geen ongehinderde doorgang heeft verleend en dat derhalve de onder 3.1. vermelde gedraging is verricht. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter dan ook bevestigen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Poelman, in tegenwoordigheid van Kuiper als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.