Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2006:AW1178

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
07-04-2006
Datum publicatie
12-04-2006
Zaaknummer
BK 121/05 Inkomstenbelasting
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Belanghebbende heeft -naar het hof begrijpt- aangevoerd dat hij alsnog in aanmerking wil komen voor een extra aftrek wegens bewassingskosten en een aftrek wegens dieetkosten.

Wetsverwijzingen
Wet inkomstenbelasting 2001 6.17
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 37
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 38
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2006-0720
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Sector Belasting

Kenmerk: 121/05

Uitspraakdatum: 7 april 2006

uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

X,

wonende te Z, belanghebbende,

tegen de uitspraak in de zaak AWB 05/553 van de rechtbank Leeuwarden van 1 september 2005 in het geding tussen

belanghebbende

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Noord kantoor Groningen,

de inspecteur.

1. Ontstaan en loop van het geding

De inspecteur heeft met dagtekening 24 december 2004 aan belanghebbende voor het jaar 2003 een aanslag opgelegd in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 29.587,-.

Na daartegen gemaakt bezwaar heeft de inspecteur bij uitspraak gedagtekend 1 april 2005 het bezwaar afgewezen. Bij uitspraak van 1 september 2005, verzonden op 1 september 2005, heeft de rechtbank Leeuwarden (hierna: de rechtbank) het daartegen door belanghebbende ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Aldaar is geprocedeerd zoals weergegeven in voormelde uitspraak van de rechtbank.

Tegen deze uitspraak heeft belanghebbende hoger beroep ingesteld bij beroepschrift (met bijlagen) van 12 september 2005, bij het hof ingekomen op 13 september 2005.

De inspecteur heeft een verweerschrift in hoger beroep (met bijlagen) ingediend.

Belanghebbende heeft een conclusie van repliek, welke hij nog heeft aangevuld bij brief van 18 november 2005 (met bijlagen), ingediend, de inspecteur een conclusie van dupliek.

De tweede meervoudige kamer van het hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 februari 2006.

Aldaar is verschenen de heer A namens de inspecteur. Belanghebbende is -met kennisgeving- niet verschenen.

Van alle genoemde (en hierna nog te noemen) stukken moet de inhoud als hier ingevoegd worden beschouwd.

2. Feiten

Het hof verwijst voor de feiten naar de onderdelen 2.1 tot en met 2.4 van de uitspraak van de rechtbank.

3. Het geschil en de standpunten van partijen

3.1 Belanghebbende heeft -naar het hof begrijpt- aangevoerd dat hij alsnog in aanmerking wil komen voor een extra aftrek wegens bewassingskosten en een aftrek wegens dieetkosten.

3.2 Belanghebbende beroept zich er voorts op dat hij sinds 1993 bewassingskosten opvoerde bij zijn aangiften.

3.3 De inspecteur is van opvatting dat het hoger beroep ongegrond moet worden verklaard en de uitspraak van de rechtbank moet worden bevestigd.

4. De overwegingen omtrent het geschil

4.1 De rechtbank heeft geoordeeld dat naast het door de inspecteur in aftrek toegestane maximale forfaitaire bedrag van € 775,- in verband met extra uitgaven voor kleding en beddengoed geen ruimte is voor een extra aftrekpost wegens bewassingskosten. Het hof deelt deze conclusie. Overigens is ook niet aannemelijk geworden dat genoemd bedrag voor het onderhavige geval te laag zou zijn.

4.2 Niet aannemelijk is geworden dat de inspecteur anders dan door het enkele volgen van een opgevoerde aftrekpost ter zake van bewassingskosten in het verleden bij belanghebbende het vertrouwen heeft gewekt dat een zodanige aftrekpost mocht worden opgevoerd. Dit is onvoldoende om een beroep op het vertrouwensbeginsel te honoreren.

4.3 Belanghebbende heeft nog een verklaring van een internist overgelegd van 18 november 2005. Deze verklaring kan niet leiden tot de conclusie dat sprake is van een dieet in de zin van artikel 37 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Ook overigens is het aan de orde zijn van een dergelijk dieet niet aannemelijk geworden.

4.4 De slotsom is dat het hoger beroep ongegrond is en dat de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

5. Proceskosten

Het hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

6. De beslissing

Het gerechtshof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Aldus vastgesteld op 7 april 2006 door mr. J. Huiskes, raadsheer en voorzitter, mr. F.J.W. Drion en mr. G.M. van der Meer, raadsheren, en op die dag in het openbaar uitgesproken door voornoemde voorzitter in tegenwoordigheid van de griffier mr. K. de Jong-Braaksma en ondertekend door voornoemde voorzitter en door voornoemde griffier.

Op 12 april 2006 afschrift

aangetekend verzonden aan beide partijen.