Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2005:AU2518

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
09-09-2005
Datum publicatie
13-09-2005
Zaaknummer
BK 944/04 Inkomstenbelasting
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In geschil is het antwoord op de vraag of de belanghebbende in 2002 premieplichtig is voor de volksverzekeringen.

Wetsverwijzingen
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 12
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2006/4.1.5
FutD 2005-1771
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK

BK 944/04 9 september 2005

Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het hoofd van het managementteam belastingdienst noord/kantoor Leeuwarden (: de inspecteur), gedaan op het bezwaarschrift van de belanghebbende tegen de hem opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 2002.

1. Ontstaan en loop van het geding

Aan de belanghebbende is met dagtekening 21 juli 2004 voornoemde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd.

De belanghebbende doet aangifte van een verzamelinkomen van € 33.827,--.

De belanghebbende vraagt om vrijstelling premie volksverzekeringen. De inspecteur verleent deze vrijstelling niet. Voor het overige wordt de aanslag conform de ingediende aangifte vastgesteld.

Op het tegen de aanslag tijdig ingediend bezwaar van de belanghebbende heeft de inspecteur bij de bestreden uitspraak van 19 oktober 2004 de aanslag gehandhaafd.

De belanghebbende is tegen genoemde uitspraak in beroep gekomen bij een beroepschrift (met bijlagen), ingekomen op 21 oktober 2004.

De inspecteur heeft een verweerschrift (met bijlagen) ingediend.

Vervolgens heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden ter zitting van 24 mei 2005, gehouden te Leeuwarden. Aldaar waren aanwezig de inspecteur zomede een collega van de inspecteur.

De belanghebbende, hoewel opgeroepen per aangetekende brief, is zoals door hem aangekondigd niet verschenen.

Van alle genoemde stukken moet de inhoud als hier ingevoegd worden beschouwd.

2. De feiten

2.1. De belanghebbende is geheel 2002 werkzaam bij A B.V., gevestigd te L.

2.2. De belanghebbende verricht zijn werkzaamheden buiten Nederland.

3. Het geschil en de standpunten van partijen

3.1. In geschil is het antwoord op de vraag of de belanghebbende in 2002 premieplichtig is voor de volksverzekeringen.

3.2. De belanghebbende beantwoordt deze vraag ontkennend en de inspecteur bevestigend op gronden, zoals door hen in de gedingstukken zijn weergegeven.

4. De overwegingen

4.1. Artikel 12, eerste lid, BUB (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999) luidt: Niet verzekerd op grond van de volksverzekeringen is de persoon die in Nederland woont en die een aaneengesloten periode van ten minste drie maanden uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht, tenzij die arbeid wordt verricht uit hoofde van een dienstbetrekking met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever.

4.2. Vaststaat dat de belanghebbend in 2002 gedurende een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden uitsluitend buiten Nederland arbeid heeft verricht.

4.3. Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die er op wijzen dat de belanghebbende zijn werkzaamheden buiten Nederland heeft verricht uit hoofde van enige arbeidsrelatie anders dan met A B.V., gevestigd te L derhalve een in Nederland gevestigde werkgever als bedoeld in artikel 12, eerste lid, BUB.

4.4. Het beroep is, gelet op het voorgaande, ongegrond.

5. De proceskosten:

Het gerechtshof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

6. De beslissing:

Het gerechtshof verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld te Leeuwarden op 9 september 2005, door prof. mr. E. Aardema, vice-president en voorzitter, lid van de eerste enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van de griffier Gerrits en ondertekend door voornoemde vice-president, zijnde de griffier buiten staat te ondertekenen.

Afschrift per aangetekende post verzonden

op: 14 september 2005