Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2005:AU1373

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
15-06-2005
Datum publicatie
24-08-2005
Zaaknummer
WAHV 05/00601
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Toepassing artikel 5 WAHV, de aansprakelijkheid van de kentekenhouder, wordt niet in strijd met het vermoeden van onschuld zoals neergelegd in artikel 6 lid 2 EVRM geacht.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 5
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 05/00601

15 juni 2005

CJIB 19074005310

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank te Assen

van 17 maart 2005

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats] (Duitsland),

voor wie als gemachtigde optreedt Rechtsanwältin P. Focks, gevestigd te Löningen (Duitsland).

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Assen ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De gemachtigde van de betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen, maar heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van 90,- euro opgelegd ter zake van "overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen (gedragsregel); meer dan 20 km/h en t/m

25 km/h", welke gedraging zou zijn verricht op 23 juli 2004 op de Rijksweg A37 Noordbaan te Coevorden, met het voertuig met kenteken [nummer].

3.2. De betrokkene ontkent niet dat de gedraging is verricht met het voertuig met kenteken [nummer], maar stelt zich op het standpunt dat het opleggen van een administratieve sanctie aan de kentekenhouder van het voertuig - in plaats van aan de feitelijk bestuurder van het voertuig ten tijde van de gedraging - in strijd is met het vermoeden van onschuld zoals neergelegd in "art. 48 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000/C 364/01,7)".

3.3. Art. 5 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) luidt: "Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, tweede lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven.

3.4. Het hof kan niet oordelen over de verenigbaarheid van art. 5 WAHV met het vermoeden van onschuld zoals neergelegd in de (ontwerpverdragen van de) Grondwet van de Europese Unie, nu deze Grondwet niet in werking is getreden.

3.5. Ten overvloede overweegt het hof dat het Europese Hof van de Rechten van de Mens bij beslissing van 19 oktober 2004 (EHRM 19 oktober 2004, nr. 66273/01) heeft overwogen dat toepassing van art. 5 WAHV niet onverenigbaar is met het vermoeden van onschuld zoals neergelegd in art. 6 lid 2 van het Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

3.6. Gelet op het vorenoverwogene zal het hof de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Dijkstra, in tegenwoordigheid van mr. Meijering als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.