Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHLEE:2005:AS7197

Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum uitspraak
19-01-2005
Datum publicatie
23-02-2005
Zaaknummer
WAHV 04-01413
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Strafrecht
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Leerling in lesauto is door rood licht gereden; Rij-instructrice voert aan dat zij, gelet op de omstandigheden van het geval, niet meer kon ingrijpen. Geen reden tot matiging van de sanctie. Van de betrokkene als rij-instructrice mocht worden verwacht, dat zij tijdig zodanige maatregelen zou hebben getroffen, dat de auto alsnog tijdig voor de stopstreep tot stilstand zou zijn gebracht. Aan de lessituatie is inherent, dat een leerling onverwachte dingen kan doen, hetgeen meebrengt dat de rij-instructeur onder alle omstandigheden in staat moet zijn alert te reageren.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WAHV 04/01413

19 januari 2005

CJIB 59069971861

Gerechtshof te Leeuwarden

Arrest

op het hoger beroep tegen de beslissing

van de kantonrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch

van 1 november 2004

betreffende

[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),

wonende te [woonplaats]

1. De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement 's-Hertogenbosch ongegrond verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2. Het procesverloop

De betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.

De advocaat-generaal is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen, maar heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Beoordeling

3.1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van Euro 95,- opgelegd ter zake van "niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht", welke gedraging zou zijn verricht op 26 februari 2004 op het

18 Septemberplein te Eindhoven.

3.2. De betrokkene ontkent niet dat de gedraging is verricht maar stelt zich op het standpunt dat de omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden het opleggen van een administratieve sanctie niet billijken dan wel dat een lager bedrag van de administratieve sanctie had moeten worden vastgesteld. Hiertoe voert de betrokkene, rijlerares van beroep, aan dat zij haars inziens juist heeft gehandeld. De betrokkene voert aan dat haar leerling in eerste instantie rustig naar het oranje (het hof leest: gele) verkeerslicht toereed, maar dat de leerling, toen het stoplicht op rood licht sprong, in paniek raakte, zijn been strekte en door rood reed. Betrokkene moest in een fractie van een seconde beslissen wat te doen. Het leek de betrokkene, mede gezien het feit dat het die dag behoorlijk sneeuwde en gezien het feit dat haar leerling met gestrekt been gas bleef geven, niet verstandig te stoppen.

3.3. De in het zaakoverzicht opgenomen ambtsedige verklaring van de verbalisant houdt, voor zover in deze zaak van belang - in: "Gedragingsgegevens: Het verkeerslicht stond ongeveer 3 seconden op rood op het moment dat betrokkene dit licht negeerde. Plaatsaanduiding verkeerslicht: 18 Septemberplein/Vestdijk. Verklaring betrokkene: De leerling gaf de indruk dat hij zou stoppen en reed toch door en ik kon niet meer ingrijpen."

3.4. In het beroepschrift tegen de inleidende beschikking voert de betrokkene aan, dat zij reed met een leerling "die erg nerveus is, en in stress situaties compleet "verstijft".". Voorts stelt zij, dat het licht "vlak voor zijn neus op rood sprong.".

3.5. Uit de ambtsedige verklaring zoals opgenomen onder 3.3. volgt, dat het licht reeds ongeveer drie seconden op rood stond, toen het werd genegeerd. Het hof acht in dat licht niet aannemelijk, dat het licht vlak voor de neus van de feitelijke bestuurder op rood sprong, zoals door de betrokkene aangegeven. In aanmerking nemende, dat uitgaande van de maximumsnelheid van 50 km per uur de auto van de betrokkene op het moment dat het licht op geel sprong ruim 60 meter van het verkeerslicht verwijderd was, dat de snelheid kennelijk werd verminderd door de leerling, gelet op de door de betrokkene ervaren indruk, dat deze voor het verkeerslicht zou stoppen, de leerling volgens de betrokkene in paniek raakte op het moment dat het verkeerslicht rood licht ging uitstralen, terwijl hij op dat moment meer dan 30 meter van het verkeerslicht verwijderd moet zijn geweest gelet op de eerder vermelde gereduceerde snelheid, mocht van de betrokkene als rij-instructrice worden verwacht, dat zij tijdig zodanige maatregelen zou hebben getroffen, dat de auto alsnog tijdig voor de stopstreep tot stilstand zou zijn gebracht. Aan de lessituatie is inherent, dat een leerling onverwachte dingen kan doen, hetgeen meebrengt dat de rij-instructeur onder alle omstandigheden in staat moet zijn alert te reageren. In casu geldt dat des te meer, gelet op de weersomstandigheden en op de aan de betrokkene bekende persoonlijke eigenschappen van de feitelijke bestuurder.

3.6. Gelet op het vorenoverwogene, alsmede op het uitermate gevaarzettende karakter van het negeren van een rood licht uitstralend verkeerslicht, zijn de door de betrokkene onder 3.2 aangevoerde omstandigheden naar het oordeel van het hof niet van dien aard dat deze het opleggen van de onderhavige administratieve sanctie niet billijken of tot matiging van de opgelegde sanctie zou dienen te leiden. Het hof zal derhalve de beslissing van de kantonrechter bevestigen.

4. De beslissing

Het gerechtshof:

bevestigt de beslissing van de kantonrechter.

Dit arrest is gewezen door mr. Dijkstra, in tegenwoordigheid van mr. Meijering als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.